Підручники

Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття: Навч. посіб. - К., 2002. - 214 с., 48 с.

Вступ ... 9
Від автора ... 11
Світосприйняття людини XX століття і характерні риси культури цього часу ... 13
Формування нової картини світу та ідеалу особистості в XX ст ... 13
Особливості художньої культури XX ст ... 16
Нове в художній мові авангарду ... 16
Париж - батьківщина авангарду ... 21
Вплив примітивізму на мистецтво авангарду ... 22
Значення примітивізму для розвитку авангарду ... 22
Анрі Руссо - засновник примітивізму ... 23
Примітивізм в українському мистецтві ... 25
Фовізм - початок відходу від принципів класичного мистецтва ... 28
Основні принципи фовізму ... 28
Анрі Матісс - теоретик і відомий художник фовізму ... 29
Кубізм - нова ера в живописі ... 31
Нова концепція станкового живопису в кубізмі ... 31
Три періоди розвитку кубізму ... 33
Значення кубізму для розвитку мистецтва XX ст ... 35
Футуризм як напрям авангарду ... 36
Нова краса сучасного світу в мистецтві футуризму ... 36
Кубофутуризм в Україні й Росії ... 38
Особливості слов'янського футуризму ... 39
Сутність експресіонізму та його значення для культури XX століття ... 41
Витоки (передісторія) експресіонізму ... 41
Група "Міст" і становлення графічної мови експресіонізму ... 42
"Синій вершник" - мюнхенська група експресіонізму ... 44
Післявоєнний експресіонізм ... 45
Особливості експресіонізму в українському мистецтві ... 46
Місце сюрреалізму в культурі XX століття ... 49
Витоки сюрреалізму ... 49
Ідеї та практика дадаїзму як засада сюрреалізму ... 50
Основні прийоми, принципи та методи сюрреалізму ... 51
Художня практика сюрреалізму ... 53
Особливості сюрреалізму в кіно ... 55
Абстракціонізм як філософське осмислення авангарду ... 57
Живописні принципи абстракціонізму ... 57
В. Кандинський - засновник абстракціонізму ... 59
Особливості слов'янського абстракціонізму ... 61
Супрематизм К. Малевича ... 63
Геометричний абстракціонізм П. Мондріана ... 70
Концепція конструктивізму та її розвиток у культурній традиції ... 73
Архітектурний конструктивізм ... 73
Конструктивізм в образотворчому мистецтві ... 78
Конструктивістський театр ... 79
Конструктивізм у проектуванні предметів побуту, текстилю, одягу ... 81
Особливості українського авангарду ... 84
Ліричність, поетичність, декоративність українського авангарду ... 84
З історії українського авангарду ... 88
М. Бойчук та його школа ... 94
Поп-культура та її роль у формуванні естетики другої половини XX століття ... 98
Передумови й умови формування поп-арту ... 98
Естетичні принципи поп-арту ... 99
Р. Раушенберг і Е. Уорхол - засновники поп-арту ... 102
Художні напрями 60-х років ... 104
Поп-арт, масова культура, кітч ... 106
Культура СРСР 60-70-х років ... 108
"Неофіційне мистецтво" СРСР 60-х років ... 108
Андеграунд 70-х років ... 111
Український андеграунд (мистецтво 60-х - початку 80-х років) ... 115
Культура постмодернізму ... 119
Передумови виникнення постмодернізму ... 119
Людина в контексті постмодерністського світобачення ... 121
Постмодерністська модель світобачення ... 124
Основні принципи постмодерністської естетики ... 128
Постмодерністська скульптура і архітектура ... 132
Кінетизм і його вплив на становлення нової форми сучасного мистецтва ... 138
Джерела та передісторія виникнення кінетизму ... 138
Кінетизм як напрям сучасного мистецтва ... 140
Проблеми кінетичного формоутворення ... 140
Ідея синтезу в кінетизмі: світло, звук, рух ... 143
Мистецтво соц-арту ... 146
В. Комар і О. Меламід- засновники соц-арту ... 146
Соц-артівська естетика та семантика ... 148
Нью-Йоркська школа соц-арту ... 150
Московська школа соц-арту. Другий етап ... 152
Постсоц-арт ... 155
Естетика і стилістика гіперреалізму в постмодернізмі ... 159
Історія виникнення гіперреалізму ... 159
Основні принципи гіперреалізму ... 161
Основні жанри фотореалізму ... 163
Урбаністичний пейзаж. Вулиці ... 163
Натюрморт. Річ у фотореалізмі ... 164
Обличчя. Камерний жанр у фотореалізмі ... 166
Гіперреалізм у музиці, театрі, скульптурі ... 167
Гіпертекст - майбутнє літератури ... 170
Теорія і практика концептуалізму ... 173
Історія формування концептуалізму як течії мистецтва ... 173
Концептуалізм і соц-арт: спільне й особливе ... 175
Естетика концептуального мистецтва ... 176
Перформанс у концептуалізмі ... 180
Особливості радянського концептуалізму ... 184
Постконцептуалізм ... 187
Психоделічне мистецтво ... 188
Мета і завдання психоделічного мистецтва ... 188
Психоделічна музика ... 189
Психоделіка у кінематографі ... 191
Психоделічний живопис ... 192
Українська культура 80-90-х років ... 194
Необароко у контексті українського менталітету ... 196
Особливості сучасного українського мистецтва ... 199
Постмодерністські риси української літератури 80-90-х років ... 204
Постмодернізм в українському живописі ... 205
Словник термінів ... 208
Література ... 213

Одержати книгу
"Мєднікова Г.С. Українська і зарубіжна культура XX століття"

Словарь различных терминов:

БАНАЛИТЕТЫ - первоначальное значение - "принадлежащий сеньору". Монопольные права сеньора на какое-либо имущество общественного значения, например...
ЗОЛОТОЙ РУБЛЬ - условная денежная единица России, введенная после денежной реформы 1895 - 1897 гг. Золотые монеты чеканились достоинством 5, 10 и 15 руб...
1989, 25.5-9.7. - 1-й Съезд народных депутатов СССР. Избрание М. С. Горбачева председателем Верховного Совета СССР. Назначение председателем СМ СССР Н. И...
Роллан , Ромэн - (1866-1944) - Французский новелист, биограф Бетховена, Льва Толстого и Махатма Ганди, который с точки зрения пацифизма встал против Перв...
СОКОЛЬНИЧИЙ - придворная должность и чин в великокняжеском хозяйстве на Руси XIV - XVII вв., заведующий княжеской охотой. В конце XVI - XVII вв. глава С...
РИСВИКСКИЙ МИР - между Францией и Аугсбургской лигой, заключен в Рисвике в 1697 г. Завершил войну за Пфальцское наследство 1688 - 1697 гг. Франция отка...
КАРД- ЭММАНУИЛ II - Король Сардинии из Савойской династии, правивший в 1796-1802 гг. Сын Виктора Амадея II и Марии Испанской Ж.: с 1775 г. Клотильда...
Фронда - Фронда (Fronde, франц. fronde - "праща"), назв., впервые употребленное кардиналом де Рецем для описания уличных столкновений в Париже. Те...
Неделя - евр. шавуа, т.е. седьмица; срав. "число". Счисление недель, которое нашли у разных народов древнего времени: египтян, вавилонян, китайце...
Новосильцовы - Новосильцовы - дворянские роды. Один из них происходит, по преданию, от выходца из Швеции, Юрия Шалого или Шеля, сына Облагини, прибывшег...
ВОЛОДАРЬ ГЛЕБОВИЧ - Из рода Минских кн. Сын Глеба Всеславича и владимирской кн. Анастасии Ярополковны. Кн. Минский в 1151 - 1159, 1165-1167 гг. Кн...
фараон - (от егип. "пер-аа" большой дом)-титул египетских царей. В Писании упомянуты по имени следующие фараоны: Вафрий, Зарай, Нехао, Сигор, Сус...
Энергия живого вещества биохимическая - свободная энергия, вырабатываемая живыми организмами в процессе обмена веществ...
Калакутские - Калакутские - русский дворянский род, происходящий из Польши и вступивший в подданство России по взятии Смоленска в 1656 г. Внесен в VI и...
Драгомировы - Драгомировы - русский дворянский род, происходящий от польского рода Драгомирецких. Антон Иванович Драгомиров принял русское подданство в...

© 2009-2021  librarium.inf.ua