Підручники

Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес: теорія та практика. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

Передмова ... 6
Розділ 1. Історія розвитку туризму ... 12
1.1. Початковий етап ... 12
1.2. Становлення туристичного бізнесу ... 16
1.3. Туризм як галузь індустрії ... 17
1.4. Монополізація туристичної індустрії ... 18
1.5. Історія розвитку туризму в Україні ... 19
Розділ 2. Туризм: види та форми ... 22
2.1. Поняття про туризм ... 23
2.2. Класифікації туризму ... 24
Розділ 3. Туристичні ресурси ... 32
3.1. Туристично-рекреаційні ресурси ... 33
3.1.1. Історико-культурні рекреаційні ресурси ... 33
3.1.2. Природні рекреаційні ресурси ... 35
3.1.3. Туризм і екологія. Екотуризм ... 42
3.2. Туристичне районування світу ... 60
3.3. Туристичне районування України ... 62
Розділ 4. Туристична індустрія ... 67
4.1. Організатори туризму ... 67
4.2. Перевезення ... 69
4.3. Готельна індустрія ... 85
4.4. Система громадського харчування ... 97
4.5. Страхування ... 107
4.6. Система розваг ... 112
4.7. Банківські та фінансові послуги ... 116
4.8. Інформаційні послуги в туризмі ... 117
Розділ 5. Безпека туристичної подорожі ... 119
5.1. Небезпека травмування ... 120
5.2. Вплив довкілля ... 120
5.3. Пожежна безпека ... 121
5.4. Біологічні чинники ... 121
5.5. Психофізіологічні навантаження ... 127
5.6. Небезпечні випромінювання ... 128
5.7. Хімічні чинники ... 129
5.8. Етап перевезення ... 129
5.9. Специфічні чинники ризику ... 129
Розділ 6. Менеджмент у туризмі ... 131
6.1. Методи менеджменту ... 132
6.2. Функції менеджменту ... 135
6.2.1. Функція менеджменту «планування» ... 136
6.2.2. Функція менеджменту «організація» ... 140
6.2.3. Функція менеджменту «мотивація» ... 149
6.2.4. Функція менеджменту «контроль» ... 157
6.3. Комунікації в менеджменті ... 162
6.3.1. Поняття та характеристика комунікацій ... 162
6.3.2. Інформація як матеріал комунікацій та її види ... 163
6.3.4. Мова та ділове письмо як складові комунікацій ... 164
6.3.5. Документи та інші носії інформації ... 168
6.4. Керівництво в організації ... 169
6.4.1. Суть процесу керівництва та лідерства ... 169
6.4.2. Стилі керівництва та типи менеджерів ... 172
6.5. Рішення в менеджменті ... 173
6.5.1. Сутність та класифікація управлінських рішень ... 173
6.5.2. Процес розробки та умови прийняття управлінських рішень ... 174
6.5.3. Методи прийняття управлінських рішень ... 176
6.6. Організація роботи менеджера ... 178
6.6.1. Зміст організації управлінської роботи менеджера ... 178
6.6.2. Організація роботи з документами ... 179
6.6.3. Організація та проведення ділових зустрічей ... 180
6.6.4. Організація прийому відвідувачів ... 182
Розділ 7. Маркетинг у туризмі ... 184
7.1. Суть маркетингу в туризмі ... 184
7.2. Функції маркетингу ... 188
7.3. Основні принципи маркетингу ... 189
7.4. Категорії маркетингу ... 190
7.5. Сутність і структура маркетингового дослідження ... 192
7.6. Розробка програми маркетингу ... 195
7.7. Сегментація ринку ... 197
7.8. Кон'юнктура ринку ... 200
7.9. Життєвий цикл продукту ... 201
7.10. Мотивація і поведінка споживачів ... 203
7.11. Попит та пропозиція в маркетингу ... 205
7.12. Конкуренція ... 206
Розділ 8. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності ... 209
8.1. Значення інформаційних систем управління в туристичній галузі ... 209
8.2. Потенційні можливості комп'ютерних технологій ... 212
8.3. Комп'ютер у готельному господарстві ... 216
8.4. Комп'ютер у системі транспортних послуг ... 217
Розділ 9. Інвестиційна діяльність у туризмі ... 218
9.1. Основні поняття інвестиційної діяльності ... 218
9.2. Державне регулювання інвестиційної діяльності ... 220
9.3. Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну ... 222
9.4. Ефективність інвестиційних проектів у туризмі ... 229
Розділ 10. Міжнародна співпраця та міжнародні організації у туризмі ... 237
10.1. Міжнародне регулювання туристичної діяльності ... 237
10.2. Роль та значення Всесвітньої туристської організації (ВТО) ... 238
Додатки ... 246
Додаток 1. Хартія туризму. Кодекс туриста ... 246
Додаток 2. Закон України «Про туризм» ... 251
Додаток 3. Закон України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р. № 3858-12-ВР ... 279
Додаток 4. «Правила перетинання державного кордону громадянами України» затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 ... 285
Додаток 5. Перелік документів, що подаються суб'єктами господарювання до Державної туристичної адміністрації України для отримання ліцензії на організацію іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму та екскурсійну діяльність ... 289
Додаток 6. Інструкція про умови і правила провадження підприємницької діяльності, пов'язаної з організацією іноземного та зарубіжного туризму (ліцензійні умови), і контроль за їх дотриманням ... 291
Додаток 7. Посольства та консульські установи України ... 305
Додаток 8. Іноземні дипломатичні представництва в Україні ... 321
Додаток 9. Аналітичний звіт про роботу Державної служби туризму і курортів у 2006 році ... 367
Додаток 10. Бізнес-план готельно-туристичного комплексу 388
Список використаної та рекомендованої літератури ... 419

Одержати книгу
"Мальська М. П., Худо В. В. Туристичний бізнес"

Словарь различных терминов:

Турки-сельджуки - народ, образовавшийся в Х веке в Средней Азии на основе небольшого туркменского племени тюрок-огузов во главе с предводителем из рода...
ПЕЧАТНИК - древнейший чин княжеского двора, был хранителем "государевой печати", всегда сопутствуя государю. С XVII в. должность П. занимали исключ...
РИСОРДЖИМЕНТО - возрождение - национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Итал...
Анна Петровна - Анна Петровна, цесаревна и герцогиня Голштинская, дочь Петра Великого и Екатерины I , родилась 27 января 1708 года, умерла 4 марта 1728...
ВОЛЫНЬ (Велынь) - русский город на берегу р. Западный Буг. Впервые упоминается в Лаврентьевской летописи под 1018. Первоначально был племенным центром вол...
Прутков, Кузьма - Два поэта, гр. А. К. Толстой и А. М. Жемчужников, при участии двух братьев последнего, выпустили под именем вымышленного лица Кузьмы П...
Законники - люди, посвятившие себя исследованию и объяснению еврейского закона, особенно "предании старцев". По всей вероятности они также занимал...
ЛЕББОК ДЖОН - (1834-1913) - английский ученый. В 1865 г. издал труд "Доисторические времена". Ввел понятия неолит и палеолит. Считал, что смена...
Элиан Тактик - (Ailianos) - писатель рубежа I и II вв. от Р.Х., составитель компилятивного сочинения о боевой тактике тяжеловооруженных пехотинцев. Осн...
Монтекукули - (1609 - 1681) - известный австрийский полководец. Участвовал в 30-летней войне; командовал войсками в Баварии, Саксонии и Франконии, при...
Дамаск - столица Сирии, один из древнейших и красивейших городов земли, "жемчужина востока". С древности славится изделиями из шелка и шерсти, фр...
ПРОСВЕЩЕНИЕ - идейное течение эпохи перехода от феодализма к капитализму, послужило идеологической подготовкой ряда революций, особенно Великой Фран...
Казановские - Казановские - польский дворянский род герба Гржимало, известный с половины XV в. Доминик Казановский был подкоморием короля Казимира I (1...
Радецкий Йозеф - (1766- 1856 гг.) - граф, австрийский фельдмаршал (1836 г.). В 1809- 13 гг.- начальник штаба австрийской армии, в 1813- 1814 гг.- на...
Промискуитет - предполагаемая стадия неупорядоченных половых отношений в первобытном человеческом обществе, предшествующая возникновению семьи и брака...

© 2009-2021  librarium.inf.ua