Підручники

Петранівський В. Л., Рутинський М. Й. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / За ред. проф. Ф. Д. Заставного. - К.: Знання, 2006. - 575 с.

Передмова ... 7
РОЗДІЛ І. Історія становлення й розвитку краєзнавства в Україні ... 9
1.1. Родовід українського краєзнавства, його давні традиції. Фундатори національного краєзнавства ... 10
1.2. Особливості розвитку краєзнавства в Галичині ... 27
1.3. Історія розбудови карпатської туристичної інфраструктури (друга половина XIX ст. - 1939 р.) ... 51
1.4. Розвиток краєзнавства в Українській РСР у 1920-1940-х та повоєнних роках XX ст ... 59
1.5. Утворення та діяльність Всеукраїнської спілки краєзнавців ... 67
Висновки ... 74
Контрольні питання ... 75
Рекомендована література ... 75
РОЗДІЛ 2. Туристичне краєзнавство України: об'єкт, предмет, основні завдання та теоретико-методологічні засади ... 82
2.1. Сутність та теоретико-методологічні засади національного краєзнавства, взаємозв'язок з іншими дисциплінами ... 83
2.2. Об'єкт і предмет туристичного краєзнавства ... 91
2.3. Функції та методи дослідження національного краєзнавства ... 96
2.4. Джерела національного краєзнавства ... 100
2.5. Форми краєзнавства і види організації краєзнавчого руху ... 102
Висновки ... 105
Контрольні питання ... 106
Рекомендована література ... 106
РОЗДІЛ 3. Туристична картографія як основний методологічний засіб туристичного краєзнавства ... 109
3.1. Зародження і розвиток спеціальної туристичної картографії ... 110
3.2. Сучасний стан туристичної картографії в Україні ... 118
3.3. Туристична карта: мета створення, вимоги, що ставляться до туристичної карти ... 122
3.4. Класифікація туристичних карт ... 123
3.5. Зміст легенди туристичної карти. Спеціальні умовні позначення та їх використання на туристичній карті ... 127
3.6. Знакування туристичних маршрутів на місцевості ... 134
Висновки ... 143
Контрольні питання ... 144
Рекомендована література ... 144
РОЗДІЛ 4. Природні краєзнавчо-туристичні ресурси України ... 147
4.1. Наукова сутність та суспільне значення, рекреації у природному середовищі ... 148
4.2. Потенціал природних краєзнавчо-туристичних ресурсів України ... 156
4.3. Історія заповідної справи в Україні та поняття про державний природно-заповідний фонд ... 170
4.4. Класифікація об'єктів природно-заповідного фонду України ... 178
4.5. Особливості природно-заповідного фонду Карпатського регіону ... 184
Висновки ... 197
Контрольні питання ... 198
Рекомендована література ... 198
РОЗДІЛ 5. Фортеці, замки і монастирі як краєзнавчо-туристичні об'єкти ... 201
5.1. Стан краєзнавчої вивченості замків і фортець України ... 202
5.2. Класифікація оборонних споруд. Законодавство України про охорону культурної спадщини ... 206
5.3. Характеристика видатних пам'яток фортифікаційного зодчества України ... 213
5.4. Використання замків і фортець у туризмі ... 358
Висновки ... 372
Контрольні питання ... З73
Рекомендована література ... 373
РОЗДІЛ 6. Курортні ресурси України ... 376
6.1. Природні умови формування бальнеологічних ресурсів України ... 377
6.2. Історія вивчення та використання мінеральних вод і лікувальних грязей в оздоровчих цілях ... 381
6.3. Класифікація курортів України ... 388
6.4. Географія населених пунктів України, віднесених до курортних ... 393
Висновки ... 406
Контрольні питання ... 407
Рекомендована література ... 408
РОЗДІЛ 7. Організація використання печер для цілей туризму ... 409
7.1. Печери як об'єкт краєзнавства. Історія вивчення печер України ... 410
7.2. Печери України як пам'ятки природи ... 415
7.3. Використання карстових печер для спелеотуризму, епелеотерапії та інших цілей ... 430
Висновки ... 438
Контрольні питання ... 439
Рекомендована література ... 439
РОЗДІЛ 8. Музеї як об'єкти краєзнавчо-туристичної діяльності ... 441
8.1. Музеї - державні та громадські установи, що займаються краєзнавчо-освітньою діяльністю ... 442
8.2. Роль музеїв у розвитку суспільства ... 444
8.3. Класифікація музеїв України ... 451
8.4. Визначні музеї України ... 469
8.5. Львів - місто-музей і місто музеїв ... 518
Висновки ... 528
Контрольні питання ... 529
Рекомендована література ... 529
ДОДАТКИ ... 532
Додаток 1. Національні історико-культурні музеї України ... 532
Додаток 2. Найвідоміші історичні села України та їхні пам'ятки ... 536
Додаток 3. Музей народної архітектури та побуту України у Пирогово: склад експозиції ... 543
Додаток 4. Перелік класифікованих туристичних спортивних маршрутів України ... 546

Одержати книгу
"Туристичне краєзнавство / За ред. Ф. Д. Заставного"

Словарь различных терминов:

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ - способ воспроизведения на бумаге, ткани или другом материале многокрасочных изображений - произведений живописи, цветных фотоснимков и...
САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России, при которой царю (с 1721 императору) принадлежали верховные права в законодательстве, управлении...
ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ - это объект изучения, которым может быть соц., политич., эконом., демографическая и др. история. Выделение П. И. связано с идеологией г...
НЕСТОРИАНСТВО - течение в христианстве, возникшее в Византии в начале V в. Основатель - константинопольский патриарх Несторий, признававший Христа чел...
Сталинизм - период террористической диктатуры Сталина в СССР, навязанный странам "мирного социализма" после WW II. Для сталинизма характерны дирек...
ПРЕДПАРЛАМЕНТ - (официальное название - Временный совет Российской республики), совещательный орган при Временном правительстве. Создан на Демократическ...
КОНОН МАНДОНСКИЙ - св. мученик, градарь (огородник) (ск. в III в.), празднуется 5/18 марта. В древнерусских месяцесловах этот святой назывался Оград...
ПОСВЯЩЕНИЕ - Таинство священства совершаемое в алтаре у престола при архиерейском служении литургии. В диаконы и в священники посвящает один епископ,...
СЛАВЯНОФИЛЫ - русские общественные деятели и выразители идей Святой Руси, сыгравшие большую роль в развитии русского национального сознания и формиров...
ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ - вид метафоры, перенесение свойств одушевленных предметов на неодушевленные. Кроме того, элемент религиозных представлений, наделение ч...
ИМЛЛЕМЕНТАЦИЯ - осуществление, исполнение государством международно-правовых норм. Каждое государство само определяет методы и средства И. В междунаро...
Муртазов Али - (1809-не позднее 1875), прапорщик (21.06/21.07.1842), из малокабардинских узденей 1-й степени. В числе депутатов от Кабарды в 1837 сопро...
Иезуит - Иезуит (Jesuit), член "Общества Иисуса", католич. ре-лиг, ордена, основанного в 1534 г. св. Игнатием Лойолой и в 1540 г. утвержденного па...
ТВЕРДЫЕ ФОРМЫ - стихотворные формы, заранее определяющие объем, метр, рифмовку, строфику целого небольшого стихотворения (а отчасти и образный строй,...
КАСИМОВА ХАНЫ - Ханские династии, правившие в 1445-1681 гг. в Касимове (Россия). Первые касимовские ханы были ветвью ханов Казанских. В 1445 г. после...

© 2009-2021  librarium.inf.ua