Підручники

Оснач О.Ф. Товарознавство: Навчальний посібник - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 219 с.

ПЕРЕДМОВА ... 7
Розділ 1. Теоретичні основи товарознавства ... 8
1.1. Предмет, цілі і завдання товарознавства ... 8
1.2. Класифікація, кодування і асортимент товарів ... 10
1.3. Стандартизація, сертифікація і якість продукції ... 11
1.4. Основні властивості промислової продукції ... 15
Розділ 2. Метали ... 19
2.1. Атомно-кристалічна будова і властивості металів ... 19
2.2. Механічні характеристики металів. Методи їхнього визначення ... 24
Розділ 3. Чорні метали ... 34
3.1. Чавун. Склад чавуну ... 34
3.2. Класифікація чавуну. Характеристика видів та маркування ... 35
3.3. Умови постачання, транспортування, зберігання чавуну ... 39
3.4. Сталь. Склад, класифікація та характеристика ... 41
3.5. Вуглецеві сталі. Класифікація та характеристика видів ... 43
3.6. Леговані сталі ... 45
3.7. Класифікація і маркування легованих сталей ... 46
3.8. Металокерамічні інструментальні сплави ... 49
3.9. Підвищення якості сталі ... 50
Розділ 4. Кольорові метали і сплави ... 58
4.1. Класифікація кольорових металів ... 58
4.2. Алюміній. Властивості, класифікація ... 58
4.3. Сплави алюмінію. Властивості. Маркування ... 60
4.4. Мідь та її сплави ... 61
4.5. Класифікація мідних сплавів ... 62
4.6. Протигальмувові сплави ... 63
Розділ 5. Продукція прокатного виробництва ... 56
5.1. Характеристика процесів обробки металів тиском ... 56
5.2. Класифікація та характеристика прокату ... 57
5.3. Умови транспортування, зберігання прокату ... 71
5.4. Металеві вироби промислового призначення (метизи) ... 72
Розділ 6. Паливо ... 78
6.1 Класифікація, склад і основні характеристики палива ... 78
6.2. Сучасне становище паливно-енергетичного комплексу України ... 82
6.3. Тверде паливо. Основні характеристики. Види. Маркування ... 86
6.4. Умови постачання, транспортування і зберігання твердого палива ... 89
6.5. Альтернативні види палива ... 91
Розділ 7. Рідке паливо ... 99
7.1. Нафта й основні способи її переробки ... 99
7.2. Класифікація, призначення, характеристика і маркування рідкого палива ... 100
7.3. Дизельне паливо ... 104
7.4. Мазут. Основні властивості, марки і застосування ... 107
7.5. Умови зберігання і транспортування рідкого палива ... 108
Розділ 8. Газоподібне паливо ... 112
8.1. Види, властивості, призначення газоподібного палива ... 112
8.2. Умови зберігання газоподібного палива ... 115
Розділ 9. Мастила ... 117
9.1. Класифікація й основні властивості мастил ... 117
9.2. Асортимент мастильних матеріалів та їхнє позначення ... 120
9.3. Шляхи зниження витрат нафтопродуктів і регенерація відпрацьованих олій ... 123
Розділ 10. Полімери і пластмаси ... 125
10.1. Класифікація, склад, властивості пластмас ... 125
10.2. Умови зберігання, транспортування пластмас ... 132
Розділ 11. Гума і гумотехнічні вироби (ГТВ) ... 135
11.1. Властивості, склад гуми і гумотехнічних виробів ... 135
11.2. Класифікація гуми і гумотехнічних виробів ... 136
11.3. Каучук ... 138
11.4. Умови зберігання, транспортування каучуків і гумотехнічних виробів ... 140
Розділ 12. Лакофарбові матеріали і покриття ... 143
12.1. Призначення, склад, характеристика компонентів ... 143
12.2. Класифікація і маркування лакофарбових матеріалів ... 145
12.3. Властивості лакофарбових матеріалів ... 148
12.4. Умови зберігання і транспортування лакофарбових матеріалів ... 149
Розділ 13. Продукція неорганічної хімії ... 152
13.1. Неорганічні кислоти ... 152
13.2. Сірчана кислота. її застосування ... 152
13.3. Виробництво сірчаної кислоти. Товарні види сірчаної кислоти ... 154
13.4. Азотна кислота. її застосування ... 157
13.5 ... Виробництво азотної кислоти. Товарні види азотної кислоти ... 158
13.6. Соляна кислота та її властивості ... 159
13.7. Содові продукти(луги). Застосування та властивості ... 161
13.8. Виробництво каустичної соди ... 161
13.9. Виробництво кальцинованої соди ... 163
13.10. Виробництво харчової соди ... 164
13.11. Умови постачання, зберігання та транспортування продукції неорганічної хімії ... 165
Розділ 14. Матеріали та вироби загальнобудівельного призначення ... 170
14.1. Види, класифікація та властивості будівельних матеріалів ... 170
14.2. Природні кам'яні матеріали ... 173
14.3. Керамічні матеріали і вироби ... 176
14.4. Скло і скловироби ... 183
14.5. Класифікація і характеристика видів будівельних виробів із скла ... 185
14.6. Умови зберігання і транспортування матеріалів та виробів загальнобудівельного призначення ... 188
Розділ 15. Мінеральні й органічні в'язкі матеріали і вироби на їхній основі ... 192
15.1. Мінеральні в'яжучі матеріали. їхні види і властивості ... 192
15.2. Гідравлічні в'яжучі матеріали ... 194
15.3. Повітряні в'яжучі матеріали ... 197
15.4. Бетон і залізобетон. Класифікація бетонів. Характеристика видів ... 198
15.5. Штучні кам'яні матеріали і вироби на основі мінеральних в'яжучих речовин ... 201
15.6. Органічні в'яжучі речовини і вироби на їхній основі ... 205
15.7. Збереження й транспортування мінеральних та органічних в'яжучих речовин і виробів на їхній основі ... 208
Розділ 16. Деревинні будівельні матеріали і вироби ... 211
16.1. Основні властивості і класифікація деревини ... 211
16.2. Основні види будівельних матеріалів із деревини ... 213
16.3. Умови зберігання і транспортування лісових матеріалів ... 215
Список використаної літератури ... 218

Одержати книгу
"Оснач О.Ф. Товарознавство"

Словарь различных терминов:

Конов Сарак - (?-не ранее 1862), корнет (к 1862), из кабардинских узденей 1-й степени князей Атажукиной фамилии. "За выступление против земельной и кр...
ЧЕРВОНЫЕ КАЗАКИ - две дивизии Красной армии, начатые формированием на Украине после ухода оттуда германских оккупацией. войск в 1918 г. Первые кадры Ч...
Тарасий Земка - Тарасий Земка - проповедник, иеромонах киево-печерский, умер в 1632 году. Он составлял предисловия, сочинял стихи, написал исследование о...
ВАСИЛИЙ II БУЛГАРОКТОН - Византийский император Македонской династии, правивший в 960-1025 гг. Сын Романа II. Род. в 958 г. Умер 15 дек. 1025 г...
Рескин, Джон - (Ruskin) (1819 - 1900) - знаменитый английский историк и теоретик искусства, создатель оригинального эстетического учения. Рескин стреми...
Дивьер (Девьер) - Дивьер или Девьер - русский графский род, португальского происхождения. О родоначальнике их Антоне Дивьере см. Сын его, Петр Антонович (...
Кожин Никита - Кожин Никита - картограф. В 1716 году Петр I послал Кожина описать берега и притоки Каспийского моря, промерить глубину, нанести на карт...
ученики - последователи Христа, в дальнейшем также некоторые верующие в Него (Деян 9.25-26). В Ветхом Завете слово "ученик" встречается только два...
Кровотечение - естественное и периодическое, как у женщин, или болезненное и продолжительное, делало человека нечистым по закону, который в этих случая...
Феодор Лектор - греческий христианский писатель, историк VI в. от Р.Х., служивший лектором при храме Святой Софии в Константинополе. Около 530 г. сост...
Архиепископ - (греч. - от архи... и епископ) - старший епископ. (Епископ - греч. букв. надзиратель). В Древней Греции это имя носили политические аген...
Чиляев Егор - Чиляев (Егор) - писатель. Из его юридических сочинений в особенности замечательно "Начертание права народного" (издание 1812 г...
Костенецкие - Костенецкие - малороссийский дворянский род, происходящий от шляхтича Назария Костенецкого (1664). Род Костенецких внесен во II часть род...
МИНЕИ-ЧЕТЬИ - (от греческого menaios -месячный, славянского - чтения), сборники, содержащие жития святых, изложенные в порядке празднования их памяти...
Зороастризм - дуалистическая древнеиранская религия, создание которой приписывается пророку Заратуштре (Зороастру). Зороастризм окончательно оформилс...

© 2009-2021  librarium.inf.ua