Підручники

Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320 с.

ВСТУП ... 3
РОЗДІЛ І.
ПОНЯТТЯ ПРО ДІЛОВОДСТВО ... 6
1.1. Суть діловодного процесу. Нормативна база ... 6
1.2. Принципи організації діловодного процесу ... 7
1.3. Форми організації роботи з документами ... 9
1.4. Канцелярія та її функції ... 14
РОЗДІЛ 2.
ДОКУМЕНТ З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО НАШИХ ДНІВ ... 19
2.1. Поняття про документ. Матеріали для виготовлення документів ... 19
2.2. Суть документальної інформації. Вимоги до документа ... 25
2.3. Класифікація документів. Ознаки і групи ... 27
2.4. Реквізити сучасних ділових документів та правила їх оформлення ... 29
2.5. Рівні стандартизації документів ... 37
РОЗДІЛ 3.
ПІДГОТОВКА ДО СКЛАДАННЯ
СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ... 39
3.1. Мовний стиль ділового документа ... 39
3.2. Текст службових документів. Його складові частини. Композиційні особливості побудови службових текстів ... 40
3.3. Рубрикація та нумерація інформативного матеріалу ... 43
3.4. Оформлення титульної сторінки ... 46
3.5. Способи виділення тексту в документах ... 50
3.6. Додаткові відомості в текстах службових документів ... 51
3.7. Оформлення бібліографічних описів ... 54
3.8. Оформлення змісту в документах ... 57
3.9. Традиції та етикет службових документів ... 58
РОЗДІЛ 4.
НАДАННЯ ДОКУМЕНТАМ ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ ... 63
4.1. Поняття про грифи. їх склад, розташування та призначення ... 63
4.2. Резолюція, віза. їх склад, призначення та розташування ... 69
4.3. Підпис. Призначення підпису, його склад, розташування ... 71
4.4. Печатки, штампи. їх призначення та розташування ... 74
РОЗДІЛ 5.
СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ... 76
5.1. Призначення та класифікація управлінської документації ... 76
5.2. Організаційно-розпорядчі документи (ОРД) ... 78
5.3. Інформаційно-довідкові документи ... 93
РОЗДІЛ 6.
ДОКУМЕНТУВАННЯ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ДОКУМЕНТИ ПО ОСОБОВОМУ СКЛАДУ) ... 153
6.1. Нормування трудової діяльності ... 153
6.2. Документування механізмів прийняття працівника на роботу, звільнення та переведення ... 158
6.3. Комплект документів з кадрової діяльності ... 161
6.4. Облік чисельності працівників та їх робочого часу ... 170
6.5. Трудова книжка. Правила її ведення та заповнення ... 176
6.6. Відрядження та відпустки працівників ... 179
РОЗДІЛ 7.
ДОКУМЕНТИ ТАБЛИЧНОГО ТИПУ ... 184
7.1. Поняття про таблиці та їх призначення ... 184
7.2. Правила заповнення таблиць ... 188
7.3. Документи табличної форми ... 190
РОЗДІЛ 8.
РЕДАГУВАННЯ СЛУЖБОВИХ ТЕКСТІВ ... 191
8.1. Суть редагування в діловодстві та його призначення ... 191
8.2. Етапи роботи над службовим текстом ... 193
8.3. Виправлення тексту та технічні прийоми виправлень ... 194
РОЗДІЛ 9.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА її ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ... 199
9.1. Організація підприємницької діяльності ... 199
9.2. Комерційна таємниця та її охорона ... 207
9.3. Окремі види документів комерційного характеру ... 212
РОЗДІЛ 10.
ПЛАНУВАННЯ ТА ЗВІТУВАННЯ
СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 224
10.1. Планування роботи і план ... 224
10.2. Звітування діяльності та складання звіту ... 232
РОЗДІЛ II.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТООБІГУ ... 236
11.1. Поняття про документообіг. Принципи організації ... 236
11.2. Механізми проходження вхідних, вихідних та внутрішніх документів ... 239
11.3. Реєстрація, індексація та систематизація документів ... 246
11.4. Контроль за виконанням документів та його термінами ... 250
11.5. Окремі операції по роботі з документами (розмноження, копіювання, оформлення витягів) ... 254
РОЗДІЛ 12.
СКЛАДАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ СПРАВ ... 259
12.1. Поняття про номенклатуру справ. Види номенклатури справ та її призначення ... 259
12.2. Вимоги та рекомендації зі складання номенклатури справ ... 261
12.3. Контроль якості використання номенклатури справ ... 269
РОЗДІЛ 13.
ФОРМУВАННЯ СПРАВ ... 270
13.1. Норми та вимоги до формування справ ... 270
13.2. Підготовка документів до зберігання ... 274
13.3. Архівне зберігання та подальше використання документів, які знаходяться на зберіганні ... 283
РОЗДІЛ 14.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ СЛУЖБОВИХ І ДІЛОВИХ ЗАХОДІВ ТА ЇХ ДОКУМЕНТАЩЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ... 285
14.1. Організація нарад, обговорень та документаційне забезпечення ... 285
14.2. Організація та проведення переговорів і їх документаційне забезпечення ... 292
14.3. Організація прес-конференцій та презентацій фірми ... 299
14.4. Організація конференцій, симпозіумів та виставок ... 307
література ... 313

Одержати книгу
"Блощинська В.А. Сучасне діловодство"

Словарь различных терминов:

Есимонтовские - Есимонтовские - малороссийский дворянский род, происходящий от значкового войскового товарища Ивана Федоровича Есимонтовского (1681 - 170...
ЛЕЙБ-КАМПАНИЯ - гренадерская рота лейб-гвардии Преображенского полка, при содействии которой 25.11. 1741 произведен дворцовый переворот и на престол воз...
Тротта-Трейден - Тротта-Трейден - дворянский род, восходящий к XV веку, происходящий из Мейссена. Тимофей Иванович Трейден был при Петре Великом генерал-...
Рейхсшрифтумскаммер - (Reichsschriftumskammer), Имперская палата литературы. В этой организации состояли нацистские писатели, издатели и библиотек...
Дост Мухаммед - Дост Мухаммед (Dost Muhammad) (ок. 1798-1863 г.), эмир Афганистана. Правитель Кабула и Афганистана (1826-39, 1843-63). Потерпев поражение...
Бахметьев, Б. А. - был назначен послом в Америку при правительстве Керенского. Правительство Вильсона, несмотря на свое заявление в начале 1918 г. о благ...
Бальзак. Мериме - Творчество Оноре де Бальзака (1799 - 1850) представляет собой высшую точку развития западноевропейского критического реализма. Бальза...
САММА ДИНАСТИЯ - Династия джамов (эмиров), правившая в 1336-1521 гг. в Синде и Белуджистане (Пакистан). Самма - раджпутский клан в Синде. Когда власть...
ИОАКИМ и АННА - Богоотец и мать Пресвятой Богородицы. Иоаким и Анна - два имени, стоящие рядом, которые слышит православный христианин за каждым богослу...
ПАРУСНЫЙ ФЛОТ - военно-морской флот, состоящий из парусных кораблей и судов. Переход от гребного к парусному происходил с XVI в. и завершился в XVII в...
СЕЛЕВК I НИКАНОР - Правитель и царь Азии в 312-281 гг. до Р.Х. Родоначальник СЕЛЕВКИДОВ. Сын Антиоха. Род. ок. 358 г. до Р.Х. Умер 280 г. до Р.Х. Ж...
Муртазов Абу - (?-не ранее 1921), поручик (к 1920), из малокабардинских узденей. Проживал в Малой Кабарде в ауле Муртазова. Участник Гражданской войны,...
ГРАЖДАНСТВО - принадлежность лица к данному государству, следствием чего является распространение на него прав и обязанностей, установленных законодат...
Петр Могила - Петр Могила - киевский митрополит (1596 - 1647). Отец его был сперва господарем Валахии (1601 - 1607), потом Молдавии (1607 - 1609). В 16...
Четырехлетний план - Гитлеровский план переустройства экономической жизни Германии с целью перевода ее на военные рельсы. Объявлен 9 сентября 1...

© 2009-2021  librarium.inf.ua