Підручники

Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. 2-е вид. - К.: Каравела, 2008. - 352 с.

Вступ ... 6
1. Психологія вищої школи, її предмет, завдання та методи ... 8
1.1. Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI столітті ... 8
1.2. Предмет і основні категорії психології вищої школи як нової галузі психологічної науки ... 18
1.3. Завдання психології вищої школи на сучасному етапі реформування вищої освіти в Україні ... 20
1.4. Зв'язок психології вищої школи з іншими науками ... 24
1.5. Методологія і принципи психологічного дослідження ... 26
1.6. Класифікація методів збору та інтерпретації емпіричних психологічних фактів. Поняття про методику психологічного дослідження ... 31
1.7. Дослідницькі вміння. Етика дослідника ... 35
2. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТСЬКОГО ВІКУ ... 40
2.1. Психологічна характеристика студентства як періоду пізньої юності або ранньої дорослості ... 40
2.2. Суперечливості та кризи студентського віку ... 50
2.3. Вищий навчальний заклад - один із провідних чинників соціалізації особистості студента як фахівця ... 57
2.4. Адаптація студента до навчання у вищій школі, її види та умови ефективності ... 60
2.5. Типологічні особливості сучасних студентів ... 68
3. ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ЯК МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ... 75
3.1. Навчально-професійна діяльність як провідна, її ознаки ... 75
3.2. Професіоналізація особистості студента як новоутворення студентського віку ... 77
3.3. Фахова компетентність як показник психологічної готовності студента до професійної діяльності ... 91
3.4. Роль самовиховання в професійному зростанні студента ... 94
4. ПСИХОЛОГІЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ ... 102
4.1. Психологічні особливості студентської групи та її структура ... 102
4.2. Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу ... 106
4.3. Міжособистісні стосунки у студентській групі ... 110
4.4. Проблема керівництва та лідерства у групі, функції студентського лідера ... 118
4.5. Психологічні особливості студентського самоврядування ... 123
5. ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ... 129
5.1. Необхідність управління у сфері освіти та його особливості ... 129
5.2. Види і функції педагогічного управління ... 131
5.3. Психологічний аналіз процесу управління у сфері вищої освіти ... 134
6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УЧІННЯ СТУДЕНТІВ ... 155
6.1. Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів ... 155
6.2. Студент як суб'єкт навчально-професійної діяльності ... 157
6.3. Роль мотивації в навчально-професійній діяльності студента ... 159
6.4. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів ... 168
6.5. Розвиток творчого потенціалу майбутніх фахівців ... 173
6.6. Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності ... 178
6.7. Причини неуспішності студентів і шляхи їх усунення ... 181
7. ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ... 188
7.1. Сучасні вимоги до особистості фахівця з вищою освітою і проблема виховання студентської молоді ... 188
7.2. Мета, завдання та зміст виховання студентської молоді ... 191
7.3. Психологічні механізми, критерії та етапи розвитку моральної свідомості людини ... 206
7.4. Характеристика основних напрямів реалізації функцій виховання студентів вищих навчальних закладів ... 213
8. ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ ... 226
8.1. Характеристика педагогічного спілкування як форми педагогічної взаємодії ... 226
8.2. Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів ... 229
8.3. Характеристика педагогічних позицій викладача у спілкуванні зі студентами ... 237
8.4. Протиріччя педагогічної взаємодії і бар'єри в педагогічному спілкуванні, їхні причини та шляхи регулювання ... 246
8.5. Діалогічне спілкування як умова ефективної педагогічної взаємодії викладача і студентів ... 253
9. ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КОНФЛІКТІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ, ШЛЯХИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ ТА СТРАТЕГІЇ ВИРІШЕННЯ ... 259
9.1. Конфліктні ситуації та педагогічні конфлікти, причини їх виникнення ... 259
9.2. Особливості педагогічного конфлікту та умови його запобігання ... 265
9.3. Стратегії (моделі) вирішення педагогічних конфліктів ... 267
9.4. Навчання майбутніх педагогів управління конфліктними ситуаціями і вирішення педагогічних конфліктів ... 279
10. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ ... 286
10.1. Педагогічний професіоналізм діяльності викладача ... 286
10.2. Педагогічна творчість та її особливості ... 290
10.3. Професіоналізм особистості викладача ... 299
10.4. Авторитет викладача ... 303
10.5. Типологія викладачів ... 306
КОРОТКИЙ ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК ... 311
ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ... 351

Одержати книгу
"Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи"

Словарь различных терминов:

Иосиф Ильицкий - Иосиф (Ильицкий) - архимандрит полтавского Крестовоздвиженского монастыря. Был духовником детей Антона-Ульриха Брауншвейгского, во время...
САМОДЕРЖАВИЕ - монархическая форма правления в России, при которой носителю верховной власти - царю, императору - принадлежали верховные права в законо...
Гюисманс, Поль - (1865-?) - бельгийский социалист; один из видных деятелей II Интернационала. Вместе с Вандервельде во время мировой войны занял патриоти...
Кмузов Тембот - (?-не позднее 1896), прапорщик милиции (01.06.1864), из абазинских узденей (агмиста-ду). Проживал в ауле Клычевском, Баталпашинского отд...
РАМАДАНОГУЛЛАРЫ - Династия эмиров Аданы (Турция), правившая в 1379-1608 гг. Рамаданогуллары - династия туркменского происхождения, правившая в Киликии,...
Варгас Жетулиу - (1883- 1954 гг.) - бразильский государственный деятель. В 1930- 1945 гг. глава правительства и президент Бразилии. Провозгласил Брази...
СВЯТОПОЛК II - (1050-1113), князь полоцкий в 1069-71, новгородский в 1078-88, туровский в 1088-93, великий князь киевский с 1093. Сын Изяслава Ярослави...
Хвостов, А. Н. - министр внутренних дел царской России. Одно время был вологодским, а позднее нижегородским губернатором. Был избран в IV Государственн...
Веневитиновы - Веневитиновы - древний дворянский род, из города Венева переселившийся в Воронежскую губернию. Родоначальник фамилии - Терентий (Терех) В...
Балистарии (балистьеры) - персонал, обслуживающий метательные осадные машины. На Руси им соответствовали воротники(от "крутить ворот")...
АРХИМАНДРИТ - (греч. - начальник овец) - титул настоятеля крупного мужского монастыря (лавры). В греческих источниках встречается, начиная с V века, в...
Аршеневские - Аршеневские, старинный русский дворянский род, восходящий к первой половине XVII века и записанный в VI часть родословных книг губерний С...
ТАТЬЯНИН ДЕНЬ - 12 января старого стиля. В этот день в 1755 г. императрица Елизавета Петровна подписала Указ об учреждении Московского университета. В...
воля Божия - основа действия Бога (Дан 4.32). Все, что происходит во вселенной и в человеке, происходит по воле Божией (Вт 32.39; Нав 11.20; 4Ц 19.25...
САМОВНУШЕНИЕ - внушение человеком самому себе определенного состояния, чувства, отношения к окружающему; индивидуальная способность психического само...

© 2009-2021  librarium.inf.ua