Підручники

Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль. Львів: БаК, 2000. - 248 с.

Вступ ... 3
1. Загальна характеристика мови Паскаль ... 5
1.1. Структура Паскаль-програми ... 5
1.2. Елементи мови Паскаль ... 7
1.3. Мова металінгвістичних формул ... 10
Вправи ... 11
2. Прості типи даних ... 12
2.1. Вирази ... 13
2.2. Стандартні типи даних ... 13
2.2.1. Цілий тип ... 13
2.2.2. Дійсний тип ... 16
2.2.3. Логічний тип ... 18
2.2.4. Символьний тип ... 20
2.3. Конструйовані типи ... 22
2.3.1. Перелічуваний тип ... 22
2.3.2. Діапазонний тип ... 25
2.4. Оператори надання значень змінним ... 26
2.4.1. Оператор присвоєння ... 26
2.4.2. Введення-виведення ... 26
2.4.3. Порядок виконання операцій ... 27
2.4.4. Складений оператор ... 28
2.5. Стиль запису програми ... 28
Вправи ... 30
3. Структури керування ... 33
3.1. Структура послідовного виконання ... 33
3.2. Структура розгалуження ... 34
3.2.1. Умовний оператор ... 35
3.2.2. Оператор варіанта ... 38
3.2.3. Оператор безумовного переходу ... 39
3.3. Структура повторення ... 40
3.3.1. Цикл з параметром ... 41
3.3.2. Цикл з передумовою ... 44
3.3.3. Цикл з післяумовою ... 45
3.3.4. Ітераційні цикли ... 46
3.3.5. Вкладені цикли ... 48
Вправи ... 49
4. Конструювання програм і принцип структурного програмування ... 53
4.1. Компоненти структурного програмування ... 53
4.2. Модульність ... 55
4.3. Планування і реалізація у випадку низхідної розробки програм ... 58
4.4. Структурне програмування ... 59
4.5. Метод покрокової деталізації конструювання програм ... 60
4.6. Сегментування ... 64
5. Процедури і функції ... 65
5.1. Процедури без параметрів ... 66
5.2. Процедури з параметрами. Параметри-значення ... 68
5.3. Параметри-змінні ... 70
5.4. Принцип локалізації ... 72
5.5. Функції ... 76
5.6. Побічні ефекти функцій ... 78
5.7. Рекурсивні функції і процедури ... 79
5.8. Параметри-процедури і параметри-функції ... 80
5.9. Випереджувальний опис ... 83
5.10. Зовнішні процедури і функції ... 84
5.11. Розподіл пам'яті для локальних змінних ... 85
Вправи ... 88
6. Регулярні типи ... 93
6.1. Класифікація типів даних ... 93
6.2. Одновимірні масиви ... 94
6.3. Багатовимірні масиви ... 97
6.4. Особливості роботи з масивами ... 97
6.5. Символьні масиви ... 100
6.6. Рядковий тип (string) ... 101
Вправи ... 104
7. Комбіновані типи ... 106
7.1. Організація комбінованих типів у Паскалі ... 106
7.2. Оператор приєднання ... 109
7.3. Ієрархічні записи ... 110
7.4. Записи з варіантами ... 113
Вправи ... 116
8. Множинні типи ... 121
8.1. Організація множин ... 121
8.2. Операції над множинами ... 123
8.3. Операції відношення ... 124
Вправи ... 126
9. Файлові типи ... 130
9.1. Організація файлів ... 130
9.2. Робота з файлами ... 131
9.3. Підготовчі та завершальні операції ... 132
9.4. Операції уведення-виведення ... 134
9.5. Пересування по файлу ... 135
9.6. Опрацювання помилок введення-виведення ... 136
9.7. Текстові файли ... 138
9.8. Стандартні файли input і output ... 141
Вправи ... 142
10. Динамічні структури даних ... 145
10.1. Вказівний тип ... 145
10.2. Створення динамічних об'єктів ... 147
10.3. Операції над змінними вказівного типу ... 149
10.4. Контроль динамічної пам'яті ... 155
10.5. Знищення динамічних об'єктів ... 156
10.6. Особливості роботи з динамічними змінними ... 158
10.7. Визначення розмірів динамічної пам'яті ... 160
10.8. Перетворення типів ... 161
Вправи ... 164
11. Організація динамічних структур даних ... 166
11.1. Динамічні рядки символів ... 166
11.2. Дії з динамічними рядками ... 169
11.3. Списки як динамічна структура даних ... 172
11.4. Поняття черги і стека ... 177
11.5. Таблиці ... 179
11.6. Графи і дерева ... 181
Вправи ... 184
12. Загальноалгоритмічні розширення Турбо Паскаль ... 186
12.1. Типовані сталі ... 186
12.2. Процедурні типи ... 188
12.3. Параметри без типу ... 191
12.4. Файли без типу ... 193
12.5. Вказівники без типу ... 195
13. Загальносистемні розширення ... 197
13.1. Налаштування змінних ... 197
13.2. Оверлеї ... 199
13.3. Переривання і системні виклики ... 201
13.4. Доступ до пам'яті і портів ... 202
13.5. Уведення машинного коду ... 203
14. Модулі ... 206
14.1. Модуль і його структура ... 206
14.2. Стандартні модулі ... 211
14.3. Використання модулів ... 213
14.4. Модифікація модульних програм ... 215
15. Об'єктно-орієнтоване програмування ... 216
15.1. Об'єктові типи (об'єкти) ... 216
15.2. Успадкування і перевизначення ... 218
15.3. Віртуальні методи ... 221
15.4. Конструктори і деструктори. Динамічні об'єкти ... 223 Додаток 1. Процедури і функції модуля CRT ... 226
Додаток 2. Створення графічних зображень ... 231
Список літератури ... 243
Зміст ... 244

Одержати книгу
"Семотюк В. Програмування в середовищі Турбо Паскаль"

Словарь различных терминов:

Вэй Северная - Вэй Северная (Northern Wei, Toba Wei), одна из династий, правившая в Сев. Китае после развала в 311 г. Цзинь Западной империи (386-535)...
ПРОЛЕТАРИАТ - рабочий класс, по марксистской терминологии, "класс наемных работников, лишенных средств производства, живущих продажей рабочей силы и...
Флитнер Давид - Флитнер (Давид, 1796 - 1869) - писатель, генерал-суперинтендант и вице-председатель санкт-петербургской евангельско-лютеранской консистор...
Дворянство - термин появился в источниках со второй половины XII в. В отличие от зависимых слуг, занятых в хозяйстве феодала, дворяне назывались "в...
Яковлев И. (Исаак Яковлевич Павловский) -

Яковлев (И.) - псевдоним журналиста Исаака Яковлевича Павловского (см. XXII, 563)...
Огораживания - ликвидация общинного землевладения путем насильственного сгона феодалами крестьян с земли. В наиболее явной и последовательной форме ого...
Бурунди - Бурунди (Burundi), гос-во в Вост. Африке. В 19 в. - монархия, к-рой правили наследные короли "мвами" из этнической группы тутси, подчинив...
АРИСТОКРАТИЯ - форма государственного правления при которой власть принадлежит представителям родовой знати; высшее сословие, привилегированный класс...
ВЛАДИМИР ГЛЕБОВИЧ - Из рода Владимиро-Суздальских вел. кн. Сын Глеба Юрьевича и черниговской кн. Род. в 1157 г. Кн. Переяславский в 1169 - 1187 гг...
Иона Вуколов - Иона (Вуколов) - духовный писатель (родился в 1864 г.), воспитанник Киевской духовной академии. Был ректором семинарий екатеринославской...
ПРЯНИШНИКОВ - Илларион Михайлович (1840, село Тимошево Калужской области - 1894, Москва), русский живописец и график. Родился в купеческой семье. Учил...
ДРЕВО ИЕССЕЕВО - символическое наименование родословия Иисуса Христа, который, согласно ветхозаветным пророчествам, должен был родиться в колене Иудино...
Костомаровы - Костомаровы - русский дворянский род, восходящий к половине XVI века. Степан Матвеевич Костомаров пожалован вотчиной в 1634 году. Род Кос...
КАРЛ III ТОЛСТЫЙ - Из рода Каролингов. Король Алемании в 877-882. Король Италии в 879- 887. Король Немецкий в 882-887 гг. Король Французский в 884...
ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА - чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находилась в Москве в Алексеевском монастыре. На ней Пресвятая Богородица изображена стоящею у о...

© 2009-2021  librarium.inf.ua