Підручники

Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 288 с.

Вступ ... 3
Розділ 1.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ, її СКЛАДОВІ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ... 6
1.1. Система управління охороною праці в галузі ... 7
1.2. Загальні вимоги до побудови СУОПГ ... 9
1.3. Функції та структура СУОПГ ... 11
1.4. Інформаційний чинник організації управління безпекою праці ... 13
1.5. Організація робіт з охорони праці ... 16
1.6. Планування заходів з охорони праці ... 18
1.7. Система навчання нормам і правилам охорони праці ... 20
1.8. Система управління трудовою і технологічною дисциплінами ... 22
1.9. Система забезпечення безпечних умов праці ... 24
1.10. Організація паспортизації і атестації робочих місць згідно умов охорони праці ... 26
1.11. Роль соціально-психологічних чинників у СУОПГ ... 29
Розділ 2.
ПРОБЛЕМИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ У ГАЛУЗІ ... 31
2.1. Стан умов праці в галузі ... 32
2.1.1. Чинники, що формують умови праці ... 33
2.1.2. Завдання аналізу умов праці ... 39
2.1.3. Аналіз умов праці за показниками чинників виробничого середовища ... 41
2.1.4. Деякі професійні захворювання характерні для працівників галузі ... 47
2.1.5. Гігієнічне нормування умов праці за показниками мікроклімату ... 49
2.1.6. Гігієнічне нормування умов праці за показниками виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ... 59
2.1.7. Гігієнічне нормування умов праці за вібраційними чинниками ... 64
2.1.8. Професійні захворювання, спричинені мікрокліматичним чинником виробничого середовища ... 75
2.1.9. Оцінка шкідливої дії шуму, ультразвуку і інфразвуку на організм людини ... 81
2.1.10. Професійні захворювання, спричинені вібраційним чинником ... 85
2.2. Поліпшення стану виробничого середовища, зменшення важкості та напруженості трудового процесу ... 89
2.2.1. Основні напрямки зниженя важкості та напруженості трудового процесу в умовах галузі ... 89
2.2.2. Поліпшення стану виробничого середовища за мікрокліматичними показниками ... 92
2.2.3. Засоби і заходи поліпшення стану виробничого середовища за шумовими характеристиками ... 96
2.2.4. Раціональні заходи поліпшення стану виробничого середовища щодо вібраційного чинника ... 105
2.2.5. Заходи щодо організації режиму праці робітників вібронебезпечних професій ... 112
Розділ 3.
ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ В ГАЛУЗІ ... 116
3.1. Травмонебезпечні виробничі чинники та стан виробничого травматизму в галузі ... 117
3.1.1. Аналіз умов праці у галузі затравмонебезпечними чинниками ... 120
3.1.2. Умови безпечної експлуатації галузевих об'єктів ... 123
3.1.3. Аналіз виробничого травматизму за причинами і травмуючими чинниками ... 126
3.1.4. Економічна оцінка наслідків виробничого травматизму в галузі ... 130
3.2. Підвищення безпеки праці та профілактика виробничого травматизму в галузі ... 132
3.2.1. Умови та обставини виникнення небезпечних ситуацій на галузевих об'єктах ... 132
3.2.2. Організація виконання земляних робіт відповідно до вимог безпеки ... 135
3.2.3. Техногенні аварії і катастрофи на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки ... 139
3.2.4. Основні шляхи зниження травматизму на будівельно-монтажних роботах ... 142
3.2.5. Антиаварійні заходи при експлуатації піднімально-транспортного обладнання ... 150
3.2.6. Організація проведення робіт на галузевих об'єктах підвищеної небезпеки ... 161
Зміст
3.2.7. Організація видачі нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки ... 164
3.2.8. Порядок оформлення оперативної доку метації щодо техніки безпеки ... 174
3.2.9. Рішення питань безпеки в технічній документації ... 177
3.2.10. Техногенні аварії та катастрофи ... 181
3.2.11. План ліквідації аварії при будівництві наземної або підземної споруди ... 182
3.2.12. Методика технічного розслідування випадків падіння залізобетонних конструкцій при руйнуванні гнучких вантажозахватних пристроїв ... 187
3.2.13. Підвищення безпеки робіт при освоєнні ділянок нового будівництва ... 191
3.2.14. Обов'язки органів виконавчої влади при освоєнні ділянок нового будівництва ... 194
3.2.15. Методи навчання з питань охорони праці ... 196
Розділ 4.
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ГАЛУЗЕВИХ ОБ'ЄКТІВ ... 198
4.1. Актуальність питань пожежної безпеки ... 199
4.2. Чинники пожежної небезпеки ... 204
4.3. Пожежонебезпечні властивості та особливості галузевих об'єктів ... 207
4.4. Причини пожеж на галузевих об'єктах ... 210
4.5. Причини пожеж від проявів механічної та хімічної енергії ... 219
4.6. Аналіз пожежної небезпеки галузевих об'єктів ... 223
4.7. Класифікація галузевих об'єктів за їх вибуховою і пожежною небезпекою ... 227
4.8. Методи розрахунку категорій вибухопожежної небезпеки приміщень ... 230
4.9. Класифікація пожежонебезпечних та вибухонебезпечних зон галузевих об'єктів ... 240
4.10. Класифікація будівель за ступенем вогнестійкості ... 243
4.11. Заходи та засоби систем забезпечення пожежної безпеки ... 245
4.12. Попередження пожеж при використанні електроструму на галузевих об'єктах ... 248
4.13. Забезпечення пожежної безпеки при виконанні вогневих робіт ... 253
4.14. Система організаційно-режимних заходів пожежної безпеки у галузі ... 259
4.15. Організація служби пожежної безпеки у галузі ... 260
4.16. Навчання з питань пожежної безпеки ... 263
4.17. Пожежно-технічні комісії ... 265
4.18. Добровільні пожежні дружини ... 268
4.19. Державний пожежний нагляд ... 272
4.20. Дії працівників галузевих об'єктів на випадок пожежі ... 275
Список літератури ... 278

Одержати книгу
"Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в галузі"

Словарь различных терминов:

ДВОРОВЫЕ ЛЮДИ - в Древней Руси придворный штат великих князей и царей. В конце XVII - первой половине XIX вв. категория крепостных, дворовые крестьяне...
Бог крепостей - (Дан. 11:38), божество, поклонение которому Антиох Епифан ввел в Иерусалиме. Это божество в еврейском тексте Библии называется Эль-Маузим...
Стефеи I, свю - Стефеи I, св. (Stephen I, St) (975-1036) король Венгрии (997-1038). В 1000 г. властью папы Сильвестра II был коронован. Гл. направлениями...
Анна Клевская - Анна Клевская (Anne of Cleves) (1515-57), герм, принцесса, вышла замуж за Генриха VIII по настоянию Томаса Кромвеля, желавшего закрепить...
ДОРОГА ЖИЗНИ - во время Великой Отечественной войны единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро (в периоды навигации - по воде, зимой -...
Венгрия - Венгрия (Hungary), гос-во в Центр. Европе. Рим. пров. Паннония и Дакия были заселены в "темные века" герм, племенами, а затем присоединен...
СТРАШНЫЙ СУД - по христианским представлениям заключительный момент мировой истории, предшествующий обновлению мира и окончательному воссоединению че...
САЛЬСКИЙ ОКРУГ - (дон.) - административный район в Земле Донских Казаков; 20 тыс. кв. км, ок. 100 тыс. жителей, Казаков, оседлых Калмыков и иногородних...
Вотих Баязет - (он же Отах Базыт, Ватаг Бадзеги, Вотох Базит, Ватах Батзеши) (1822-не позднее 1898), подпоручик (к 1864), из шапсугов. В службе в Анапс...
ЖИДОВСТВО - (от лат.: Judaism), в русском языке с X в. название иудейской религии, иудаизма. Обозначает вероисповедание, а не национальность. Но "на...
Миопчинские - Миопчинские - графский и дворянский род, герба Сухекомнаты, восходящий к концу XVI в. Афанасий Миопчинский, будучи полковником войск поль...
Ричард III - Ричард III (Richard III) (1452-85), герцог Глостер-яй (1461-83), король Англии (1483-85), мл. брат Эдуарда IV и одиннадцатый ребенок Рича...
Иоанн Варяг - Иоанн Варяг - мученик киевский. Вместе со своим отцом Феодором убит разъяренной толпой, когда Феодор отказался отдать Иоанна народу за пр...
Цзо Цзунтан - Цзо Цзунтан (Zuo Zongtang or Tso Tsung-tang) (1812-85), кит. военачальник и гос. деятель. Добился высокого положения, оказывая помощь Цзэ...
Даосизм - учение о дао, или "пути" (вещей), возникло в Китае в VI - V вв. до н.э. Основоположником считается Лао-Цзы - древнекитайский философ,...

© 2009-2021  librarium.inf.ua