Підручники

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 304 с.

Передмова ... 3
Розділ 1. Законодавство в галузі охорони праці. Організація охорони праці в навчально-виховних закладах ... 5
1.1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці ... 5
1.1.1. Законодавство про охорону праці ... 5
1.1.2. Нормативно-правові акти з охорони праці ... 6
І 1.1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці ... 8
1.1.4. Час відпочинку працюючих ... 9
1.1.5. Охорона праці жінок і молоді ... 12
1.2. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України ... 15
1.2.1. Організація роботи з охорони праці управління освіти ... 17
1.2.2. Організація роботи з охорони праці в навчально-виховних закладах ... 19
1.2.3. Організація служби охорони праці у навчально-виховних закладах ... 25
1.2.4. Розслідування та облік нещасних випадків у навчально-виховних закладах ... 30
1.3. Контроль і нагляд за станом охорони праці ... 38
1.4. Навчання з питань охорони праці ... 42
1.5. Виробничий травматизм та професійні захворювання ... 52
1.6. Примірний перелік документів з питань охорони праці ... 54
Додатки до розділу 1 ... 56
Розділ 2. Охорона праці під час навчання в загальноосвітніх закладах ... 84
2.1. Устаткування, утримання та організація навчально-виховного процесу ... 84
2.1.1. Основні приміщення ... 84
2.2. Охорона праці в комп'ютерних класах ... 7
2.2.1. Ергономічні характеристики моніторів ... 102
2.2.2. Санітарно-гігієнічні вимоги до параметрів навколишнього середовища кабінетів і класів з ПК ... 112
2.3. Охорона праці в навчально-виробничих майстернях ... 128
2.3.1. Вимоги до навчальних і навчально-виробничих майстерень ... 129
2.3.2. Заходи безпеки під час проведення занять у навчально-виробничих майстернях ... 138
2.4. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) фізики ... 142
2.4.1. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) фізики ... 143
2.4.2. Заходи безпеки під час проведення занять у кабінеті ... 150
2.5. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) хімії ... 156
2.5.1. Вимоги до приміщень кабінету хімії та лаборантської (препараторської) ... 158
2.5.2. Заходи безпеки під час проведення лабораторних робіт у кабінетах хімії ... 163
2.6. Охорона праці в кабінетах (лабораторіях) біології ... 178
2.6.1. Вимоги до приміщення кабінету (лабораторії) біології та лаборантської ... 179
2.6.2. Заходи безпеки під час проведення лабораторних занять, практичних робіт, демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету (лабораторії) біології ... 182
2.6.3. Заходи безпеки під час роботи в шкільному куточку живої природи ... 185
2.6.4. Заходи безпеки під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці ... 185
2.6.5. Заходи безпеки під час проведення екскурсій з біології ... 187
2.7. Заходи безпеки на спортивних майданчиках та в спортивних залах ... 189
2.7.1. Вимоги безпеки й санітарії до місць проведення навчального процесу й спортивного інвентарю ... 190
2.7.2. Додаткові вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (вимоги викладено за розділами навчальної програми) ... 197
2.7.3. Вимоги безпеки під час занять зі спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол) ... 203
2.7.4. Відповідальність, обов'язки та права посадових осіб ... 204
2.7.5. Лікарський контроль під час проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури ... 205
2.8. Заходи безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки ... 207
2.8.1. Загальні вимоги до зберігання зброї і заходи безпеки під час проведення стрільб ... 208
2.8.2. Обов'язки керівника щодо забезпечення безпеки стрільби ... 211
2.8.3. Заходи безпеки під час організації стрільб ... 212
2.8.4. Заходи безпеки під час проведення стрільб ... 214
2.8.5. Заходи безпеки під час проведення занять з військово-технічної підготовки ... 215
2.9. Інструкції з охорони праці ... 216
2.9.1. Положення про розробку інструкцій з охорони праці ... 217
2.9.2. Інструкція з безпеки для кабінету (лабораторії) хімії загальноосвітнього навчального закладу ... 220
2.9.3. Примірна інструкція (орієнтовний варіант) з безпеки під час роботи в кабінеті (лабораторії) біології, куточку живої природи, на навчально-дослідній ділянці, у теплиці (оранжереї), під час екскурсій з біології та природознавства в загальноосвітньому навчальному закладі ... 224
2.9.4. Примірна інструкція з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного процесу ... 230
Додатки до розділу 2 ... 242
Розділ 3. Пожежна безпека ... 263
3.1. Вимоги пожежної безпеки до закладів системи освіти України ... 263
3.1.1. Загальні положення ... 264
3.1.2. Основні вимоги пожежної безпеки ... 266
3.1.3. Вимоги пожежної безпеки для приміщень різного призначення, що належать до системи освіти України ... 277
3.1.4. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах, установах і організаціях системи освіти України ... 286
3.1.5. Порядок дій у разі виникнення пожежі ... 289
Додатки до розділу 3 ... 292
Література ... 299

Одержати книгу
"Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти"

Словарь различных терминов:

Каган (тюркское) - титул главы государства у древних тюркских народов (авар, печенегов, хазар и других), с конца 8 - начала 9 вв. наряду с титулом княз...
Кашен, Марсель - (Cachin) (1869-1958) - французский социал-демократ; социал-патриот во время Первой Мировой войны; перешел во французскую компартию при е...
Огола и Оголива - символические названия Самарии и Иерусалима - двух сестер, которые принадлежали Господу, но не остались ему верными (Иез. 23). Огола,...
Герменевтика - (греч. hermeneuo - разъясняю) - искусство и теория истолкования, имеющего целью выявить смысл текста, исходя из его объективных (значени...
ДАНИИЛ, пророк - (ск. 600 до Р.Х.), при царе Валтасаре предсказал падение Вавилонского царства. При персидском царе Дарий по наветам врагов Даниил был бр...
Ахейский союз - Ахейский союз (Achaean League), конфедерация ахейских и др. пелопоннесских гос-в в Др. Греции. Назв. произошло от обл. Ахея в сев.-вост...
Абрагамовичи - Абрагамовичи или Абрамовичи - старинная литовская фамилия, славившаяся как богатством, так и образованностью своих членов в XVI и XVII с...
Адрианов вал - Адрианов вал (Hadrians Wall), оборонительное сооружение протяженностью 117 км в Сев. Британии. Постройка была начата в 122-126 гг. во вре...
Элий Аристид - 117 (или 129?) - ок. 190 гг., греческий оратор, представитель Второй софистики (см. софисты 2.). Учился у лучших преподавателей своего в...
МЕДНЫЙ БУНТ - принятое в исторической литературе название выступления в Москве 25.7.1662 представителей низших и средних слоев посадских людей, стрель...
Бжегако Дударук - (?-не ранее 1843), прапорщик (к 1843), из бжедугских (хамышеевских) узденей. Проживал в Екатеринодарском отделе Кубанской области...
Истихсан - юридическое предпочтение. Дословно Истихсан означает "счесть что-либо более предпочтительным". Концептуально этот термин близок к поня...
Новая Жизнь - социал-демократическая газета, основанная Горьким и рядом с.-д. литераторов (Суханов, Базаров, Авилов и др.) 1 мая 1917 г. В первые ме...
ЛИНОГРАВЮРА - гравюра на линолеуме. Возникла на рубеже 19-20 вв., после того, как был изобретён линолеум. Для гравирования применяют линолеум толщиной...
Самори TYPE - Самори Type (Samori Toure) (1830-1900), африк. воен. лидер, мусульманин. В сер. 50-х гг. 19 в. начал объединять преданных ему сторонников...

© 2009-2021  librarium.inf.ua