Підручники

Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 200 с.

Вступ ... 3
Розділ 1. Сутність соціальної політики і основні напрямки її здійснення ... 5
1.1. Поняття, сутність і об'єкт соціальної політики ... 5
1.2. Мета і завдання соціальної політики ... 7
1.3. Умови реалізації соціальної політики ... 8
1.4. Суб'єкти соціальної політики ... 9
1.4.1. Людина як суб'єкт соціальної політики ... 10
1.4.2. Держава як суб'єкт соціальної політики ... 12
1.4.3. Політичні партії у структурі суб'єктів соціальної політики ... 17
1.4.4. Громадські організації як суб'єкти соціальної політики ... 19
1.4.5. Шляхи оптимізації діяльності суб'єктів соціальної політики ... 21
1.5. Принципи реалізації соціальної політики ... 22
1.5.1. Принцип єдності об'єктивного і суб'єктивного в реалізації соціальної політики ... 23
1.5.2. Принцип взаємозв'язку об'єктивної соціальної саморегуляції і цілеспрямованої діяльності у здійсненні соціальної політики ... 24
1.5.3. Комплексність соціальної політики ... 27
1.5.4. Принцип пріоритету соціальних інтересів людини, особистості ... 28
1.5.5. Принцип єдності організаційних і самоорганізаційних засад у реалізації соціальної політики ... 30
1.5.6. Активний характер соціальної політики ... 33
1.5.7. Принцип єдності централізованих і децентралізованих засад у реалізації соціальної політики ... 35
1.6. Основні напрямки і пріоритети здійснення соціальної політики в сучасних умовах ... 39
1.6.1. Соціальна політика, спрямована на створення умов для реалізації соціального потенціалу людини ... 39
1.6.2. Соціальна політика як чинник розвитку суспільних, соціальних відносин ... 40
1.6.3. Соціальна політика, спрямована на формування соціальної безпеки людини і суспільства ... 42
1.6.4. Гуманітарна сфера і гуманітарна політика ... 46
Контрольні питання ... 47
Розділ 2. Соціальна політика у сфері регулювання розвитку соціальних відносин ... 49
2.1. Соціальні відносини як об'єкт соціальної політики ... 49
2.2. Соціальна структура суспільства і соціальна політика ... 52
2.3. Соціально-класові відносини і соціальна політика, спрямована на їх розвиток ... 53
2.3.1. Соціальна стратифікація як багатовимірний, ієрархічно організований простір ... 53
2.3.2. Класи і класові відносини ... 57
2.3.3. Соціально-класові відносини в сучасному суспільстві ... 60
2.3.4. Процеси соціальної мобільності як об'єкт соціальної політики ... 62
2.3.5. Суперечливий характер соціального простору сучасного українського суспільства ... 64
2.3.6. Соціально-класова структура сучасного українського суспільства та її поляризація ... 65
2.4. Соціальна політика, спрямована на регулювання етнонаціональних відносин ... 70
2.4.1. Соціальна політика як чинник формування економічних основ для стабільного етнонаціонального розвитку ... 70
2.4.2. Регулювання процесів формування та реалізації інтересів у сфері етнонаціонального буття ... 72
2.4.3. Етнонаціональна політика як чинник утвердження консолідуючих цінностей національної ідеї ... 74
2.4.4. Етносоціальна політика, спрямована на розвиток національної культури, задоволення духовних потреб людини ... 77
2.4.5. Основні засади оптимізації мовної політики ... 80
2.4.6. Правові засади етнонаціональної політики ... 82
2.5. Соціальна політика, спрямована на регулювання сімейно-шлюбних відносин ... 84
2.5.1. Основні пріоритети соціальної політики, спрямованої на регулювання сімейно-шлюбних відносин ... 84
2.5.2. Соціальна політика, спрямована на створення умов для виконання сім'єю своїх основних функцій ... 85
2.5.3. Соціальна політика як чинник реалізації репродуктивної функції ... 86
2.5.4. Вплив соціальної політики на здійснення сім'єю виховної функції ... 86
2.5.5. Створення сприятливих можливостей для реалізації сім'єю економічної функції ... 87
2.5.6. Роль соціальної політики у здійсненні сім'єю господарсько-побутової функції ... 88
2.5.7. Створення соціальних умов для реалізації сім'єю функції використання вільного часу (проведення дозвілля) ... 89
Контрольні питання ... 89
Розділ 3. Сутність і напрямки соціального захисту ... 91
3.1. Поняття соціального захисту і соціальної безпеки ... 91
3.1.1. Гарантії соціального захисту в Конституції України ... 91
3.1.2. Визначення соціального захисту ... 92
3.1.3. Соціальний захист і соціальна безпека ... 92
3.1.4. Мета соціального захисту ... 92
3.1.5. Активна і пасивна спрямованість соціального захисту ... 93
3.1.6. Соціальний захист і соціальне забезпечення ... 94
3.2. Історія розвитку соціального захисту до кінця XIX ст ... 94
3.2.1. Особиста доброчинність ... 94
3.2.2. Церква ... 95
3.2.3. Боротьба з жебраками ... 96
3.2.4. Соціальний захист за часів козаччини ... 97
3.2.5. Запровадження державної системи соціального захисту ... 99
3.3. Формування сучасних систем соціального захисту і роль МОП у цьому процесі ... 100
3.3.1. Трансформація економічної ролі сім'ї ... 100
3.3.2. Колективна відповідальність за індивідуальний добробут ... 100
3.3.3. Формування систем соціального захисту в різних країнах ... 100
3.3.4. Роль МОП у формуванні сучасних систем соціального захисту ... 102
3.4. Система соціального захисту в Україні ... 104
3.4.1. Соціальний захист як система ... 104
3.4.2. Напрямки соціального захисту ... 105
3.4.3. Соціальна робота ... 106
3.5. Сучасні проблеми соціального захисту
в розвинених країнах світу і шляхи їх розв'язання ... 106
3.5.1. Обмеження ресурсів на соціальні цілі ... 106
3.5.2. Демографічні, економічні та соціальні проблеми ... 108
3.5.3. Здійснення необхідних реформу сфері соціального захисту ... 109
3.5.4. Глобалізація соціального захисту ... 110
3.5.5. Концепція сталого розвитку ... 111
Контрольні питання ... 112
Розділ 4. Соціальне страхування ... 113
4.1. Основні поняття соціального страхування ... 113
4.1.1. Загальна характеристика соціального страхування ... 113
4.1.2. Визначення страхування ... 113
4.1.3. Страхова солідарність ... 114
4.1.4. Характеристики ризику ... 114
4.1.5. Страхові тарифи ... 115
4.1.6. Економічна природа страхування ... 115
4.1.7. Суб'єкти страхування ... 116
4.1.8. Поняття соціального ризику і соціального страхування ... 116
4.1.9. Межі страхового покриття в соціальному страхуванні ... 116
4.2. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні ... 117
4.2.1. Тарифи в соціальному страхуванні ... 117
4.2.2. Внески на соціальне страхування ... 117
4.2.3. Об'єкти й суб'єкти в соціальному страхуванні ... 119
4.2.4. Перерозподіл коштів у соціальному страхуванні ... 120
4.2.5. Диференціація тарифів у соціальному страхуванні ... 120
4.3. Види соціального страхування ... 121
4.3.1. Перелік видів соціального страхування ... 121
4.3.2. Специфічні особливості пенсійного страхування ... 122
4.3.3. Цілі пенсійного страхування ... 122
4.3.4. Умови надання пенсій ... 123
4.3.5. Соціальні пенсії ... 124
4.3.6. Види пенсійних систем ... 124
4.3.7. Державні солідарні (розподільчі) системи ... 124
4.3.8. Накопичувальні системи ... 125
4.3.9. Диверсифікація пенсійного забезпечення ... 126
4.3.10. Криза пенсійної системи в Україні ... 127
4.3.11. Криза пенсійного забезпечення в зарубіжних країнах ... 128
4.3.12. Чилійська пенсійна система ... 129
4.3.13. Нова трирівнева пенсійна система ... 131
4.3.14. Варіанти пенсійної реформи ... 132
4.3.15. Пенсії по інвалідності ... 133
4.3.16. Медичне страхування ... 134
4.3.17. Страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань ... 134
4.3.18. Страхування на випадок безробіття ... 135
Контрольні питання ... 136
Розділ 5. Соціальне нормування, бідність і соціальна допомога малозабезпеченим верствам населення ... 137
5.1. Соціальне нормування ... 137
5.1.1. Мінімум засобів існування ... 137
5.1.2. Сім'я як об'єкт соціального нормування ... 138
5.2. Бідність ... 141
5.2.1. Бідність як суспільно-історичне явище ... 141
5.2.2. Визначення бідності ... 142
5.2.3. Межа та виміри бідності ... 143
5.2.4. Статистичні характеристики бідності ... 144
5.2.5. Бідність у сучасному світі ... 145
5.2.6. Бідність в Україні ... 147
5.3. Соціальна допомога ... 147
5.3.1. Сутність і завдання соціальної допомоги ... 147
5.3.2. Визначення соціальної допомоги ... 148
5.3.3. Переваги адресності ... 148
5.3.4. Два аспекти адресності ... 148
5.3.5. Види помилок в адресуванні ... 149
5.3.6. Способи адресування ... 149
5.3.7. Додаткові ефекти програм адресної допомоги ... 151
5.3.8. Субсидії громадянам та підприємствам ... 152
5.3.9. Характеристики соціальної допомоги згідно з Міжнародним бюро праці ... 152
Контрольні питання ... 153
Розділ 6. Держава загального добробуту ... 154
6.1. Класифікація держав загального добробуту ... 154
6.1.1. Загальна характеристика ... 154
6.1.2. Моделі держави загального добробуту ... 155
6.2. Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту ... 157
6.2.1. Політичні передумови ... 157
6.2.2. Фінансування соціальної сфери ... 158
6.2.3. Перерозподіл доходів ... 159
6.2.4. Соціальна допомога ... 159
6.2.5. Становище жінок ... 160
6.2.6. Сімейна політика ... 161
6.2.7. Охорона здоров'я ... 162
6.3. Держава загального добробуту в соціально орієнтованій ринковій економіці ФРН ... 164
6.3.1. Соціально-ринковий консенсус ... 164
6.3.2. Соціальні витрати ... 165
6.3.3. Доходи і бідність ... 165
6.3.4. Соціальна допомога ... 166
6.3.5. Становище жінок ... 167
6.3.6. Сімейна політика ... 168
6.3.7. Охорона здоров'я ... 171
6.4. Держава загального добробуту у США ... 173
6.4.1. Загальні риси ... 173
6.4.2. Ідеологія і соціальні витрати ... 174
6.4.3. Нерівність доходів і бідність ... 176
6.4.4. Соціальна допомога ... 178
6.4.5. Расова нерівність і держава добробуту ... 179
6.4.6. Сімейна політика ... 180
6.4.7. Охорона здоров'я ... 183
Контрольні питання ... 185
Список використаної та рекомендованої літератури ... 187

Одержати книгу
"Скуратівський В. А., Палій О. М. Основи соціальної політики"

Словарь различных терминов:

ПУШКАРИ - название русских артиллеристов XVI-XVII вв. Термин "пушкари" утверждается в 1-й пол. XVI в. Пушкари являлись служилыми людьми по прибору...
Баркхорн, Эрих Герхард - (Barckhorn), летчик-истребитель Люфтваффе. Родился 20 марта 1919 в Кенигсберге. Летную карьеру начал в 1941 в звании 1-...
Осадные машины - машины различных видов и назначения. применявшиеся в древние века и отчасти в средние при осадах укрепленных городов. По своему назнач...
Плиний Младший - римский общественный деятель и писатель I - II вв. от Р.Х., консул 100 г. Родился в 61 или 62 гг. в Новом Коме, умер около 113 г. Был...
Киевская Мысль - в довоенные годы была одной из лучших левых газет. Обладая квалифицированным штатом сотрудников, имея многочисленных корреспондентов з...
АНТИОХ IХ КИЗИКЕН - Царь Сирии из рода Селевкидов, правивший совместно со своим братом Антиохом VIII в 115-95 гг. до Р.Х. Сын Антиоха VII Сидета и К...
Ганди Индира - Ганди Индира (Gandhi, Indira) (1917-84), инд. гос. деятель, дочь Джавахарлала Неру. В 1939 г. вступила в партию Индийский национальный ко...
Сиряков Иван - Сиряков (Иван) - переводчик, преподаватель известного в свое время в Петербурге пансиона Жакино. Его труды: "Разговор Лудвига XVI с...
Соломерецкие - Соломерецкие - угасший княжеский род, отрасль князей Смоленских, принявший имя от местности Соломеречь, над речкой того же имени, в нынеш...
Тухачевские - Тухачевские - дворянский род, происходящий, по сказаниям старинных родословцев, от выехавшего в Чернигов из цесарской земли при великом к...
ГОНЧАРОВА - Наталья Сергеевна (1881, дер. Лодыжино Тульской области - 1962, Париж), русский живописец, график, театральный художник, одна из "амазон...
Колено Гадово - евр. шевет Гад. Колено Гадово (Исх. 1:4; Отк. 7:5) было особенно богато скотом; оно вместе с Рувимовым просило для себя область к вост...
АШШУРБАНИАПАЛ - Царь Ассирии (Месопотамия) в 669-630 гг. до Р. Х. Царь Вавилонии в 647-627 гг. до Р. Х. Сын Ашшураххеиддина. + ок. 627 г. до Р. Х. Ашш...
Морешеф-Геф - Морешет-Гат. Морешеф-Геф, город в юго-западной части владений колена Иудина (Мих. 1:14), может быть, то же место, что и Мерасфит - род...
Ледоховские - Ледоховские - польский графский и дворянский род, русского происхождения, герба Шалава. Антон-Филипп-Михаил Францевич Ледоховский возведе...

© 2009-2021  librarium.inf.ua