Підручники

Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.

Передмова ... 3
Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ... 4
Глава 1. Визначення психологічного консультування 4
1.1. Консультування як професія ... 4
Що таке консультування ... 5
Хто займається консультуванням ... 5
Де застосовується консультування ... 6
Контрольні завдання ... 7
Список використаної й рекомендованої літератури ... 9
1.2. Консультування як психологічна допомога ... 9
Історичні корені психологічного консультування ... 10
Психологічне консультування ... 12
Відмінні риси психологічного консультування і психотерапії ... 15
Резюме ... 21
Контрольні запитання і завдання ... 22
Список використаної й рекомендованої літератури ... 23
Глава 2. Напрями психологічного консультування 24
2.1. Психоаналітичний напрям у консультуванні ... 24
Психоаналіз як теорія особистості ... 24
Структура особистості ... 25
Основні техніки у психоаналітичному консультуванні ... 27
Інші психоаналітичні теорії ... 29
Контрольні запитання і завдання ... 31
2.2. Гуманістичний напрям у психологічному консультуванні ... 32
Особистісно-центроване консультування ... 32
Гештальтконсультування ... 33
Трансактний аналіз у консультуванні ... 36
Контрольні запитання і завдання ... 38
2.3. Біхевіористичний напряму консультуванні ... 38
Теорія оперантного обумовлення та інкубації ... 38
Практика поведінкового консультування ... 39
Консультування реалізмом ... 40
Контрольні запитання і завдання ... 41
2.4. Когнітивний напряму психологічному консультуванні ... 42
Соціально-когнітивна теорія ... 42
Основні положення концепції ... 43
Раціонально-емотивне консультування ... 43
Техніки та моделі когнітивного консультування ... 45
Контрольні запитання і завдання ... 48
2.5. Екзистенційний напряму психологічному консультуванні ... 48
Структура особистості ... 48
Екзистенційна модель механізмів захисту ... 49
Логотерапія ... 50
Спецтехніки. Парадоксальна інтенція ... 50
Контрольні запитання і завдання ... 51
Список використаної й рекомендованої літератури ... 51
Розділ 2. ПРАКТИКА ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ... 54
Глава 3. Психологічне консультування з особистісних проблем 54
Хто звертається по психологічну допомогу ... 54
Особливості соціальних функцій консультанта ... 56
Особливості здійснення психологічного впливу в процесі психологічного консультування ... 59
Контрольні запитання ... 61
Глава 4. Психологічне консультування в сфері освіти ... 62
Основні запити в сфері психолого-педагогічного консультування ... 62
Консультування батьків та педагогів щодо взаємодії з дітьми різного віку ... 63
Консультування з розвитку здібностей школярів ... 67
Консультування з проблем шкільної адаптації та успішності ... 70
Консультування з проблем профілактики дитячої злочинності, наркоманії та алкоголізму ... 72
Контрольні завдання ... 74
Список використаної й рекомендованої літератури ... 74
Глава 5. Етапи психологічного консультування ... 76
5.1. Етап перший. Підготовчий ... 77
Попереднє знайомство ... 77
Збирання відомостей і встановлення контакту ... 77
Виявлення очікувань ... 78
Укладання контракту ... 79
Завдання підготовчого етапу ... 81
Контрольні запитання і завдання ... 81
Список використаної й рекомендованої літератури ... 82
5.2. Етап другий. Діагностичний ... 83
Перша фаза: клієнт говорить, консультант слухає ... 83
Тестування ... 84
Робота зі скаргою ... 85
Розпитування клієнта ... 89
Друга фаза: консультант і клієнт формулюють запит ... 90
Робота з почуттями ... 93
Завдання психолога на діагностичному етапі ... 96
Контрольні завдання ... 97
Список використаної й рекомендованої літератури ... 98
5.5. Етап третій. Корекційний ... 98
Завдання корекційного етапу ... 98
Можливості і технічні прийоми психокорекційного впливу ... 100
Визначення реєстру рішень і вибір серед альтернатив ... 104
Контрольні завдання ... 104
Список використаної й рекомендованої літератури ... 105
5.4. Етап четвертий. Заключний ... 105
Узагальнення висновків щодо зміни поведінки клієнта ... 106
Закріплення мотивації клієнта щодо змін ... 106
Обговорення питань, що стосуються подальших відносин клієнта з консультантом ... 107
Резюме ... 107
Психологічний тренінг поетапного проведення
консультації ... 108
Контрольні запитання і завдання ... 109
Список використаної й рекомендованої літератури ... 110
Глава 6. Консультативна бесіда як основний метод роботи психолога-консультанта ... 111
6.1. Умови взаємодії ... 111
Організація місця консультативної бесіди ... 111
Час бесіди ... 112
Одяг та імідж консультанта ... 113
Контрольні завдання ... 113
Список використаної й рекомендованої літератури ... 113
6.2. Встановлення і підтримка контакту ... 114
Вітання і знайомство ... 114
Позиція і дистанція ... 115
Спостережливість і рефлексія психолога ... 116
Уважна поведінка консультанта - основа спілкування ... 119
Психологічний тренінг уважного поводження ... 123
Контрольні завдання ... 124
Список використаної й рекомендованої літератури ... 124
6.3. Активне слухання ... 125
Навички слухання ... 126
Навички дослідження ... 129
Навички дій ... 139
Резюме ... 142
Психологічний тренінг активного слухання ... 143
Контрольні завдання ... 146
Список використаної й рекомендованої літератури ... 146

Одержати книгу
"Хомич Г. О., Ткач Р. М. Основи психологічного консультування"

Словарь различных терминов:

Милославские - Милославские - русские дворянский род, происходящий, по сказаниям древних родословцев, от литовского выходца Вячеслава Сигизмундовича, пр...
ЗОЛОТАРЕВ А. М. - (дон.) - рожд. 1853 г., ст. Семикаракорской; русский сенатор. профессор Военной Академии, основатель и начальник Интендантской Академии...
Фаза обскурации - снижение пассионарного напряжения ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновением этноса как системы, либо превращением ег...
1913, сентябрь - октябрь. - Судебный процесс в Киеве по делу М. Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве (вынесение оправдательного приговора)...
ТАЙКА РЕФОРМЫ - осуществлены при японском императоре Котоку (645 - 654 гг., девиз правления - Тайка, буквально - великая перемена), привели к созданию в...
Ловетт Уильям - Ловетт Уильям (Lovett, William) (1800-77), англ, радикальный полит, реформатор, один из лидеров чар-тизма. Активный деятель радикальных о...
Жития святых - биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. Являются письменными памятниками (жития Бориса и Глеба, Оль...
Лебенсборн - ("Lebensborn" - "Источник жизни"), разработанная рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером программа превращения германской наци...
Нечай Даниил - Нечай Даниил - казацкий брацлавский полковник, современник Хмельницкого; заступался перед последним, после зборовского договора (1649), з...
Нератов, А. А. - видный политический деятель царской России. С 1 ноября 1910 г. до Февральской революции был бессменным товарищем министра иностранных...
Хумаюн - Хумаюн (Humayun) (1508-56), второй император из династии Великих Моголов в Индии (1530-40, 1554-55). Его имя переводится как "удачливый",...
Кастрон - дословно "крепость" (от лат. castrum). Обычное название любого города, нередко встречающееся в византийских источниках, написанных по-...
ПТОЛЕМЕИ VI ФИЛОМЕТР - Царь Египта в 180-145 гг. до Р.Х. из рода Птолемеидов. Сын Птолемея V и Клеопатры I, дочери Антиоха III. Подобно своему...
Вольфсшанце - ("Wolfsschanze" - "Волчье логово"), ставка Гитлера в Растенбурге, Вост. Пруссия, в конце 2-й мировой войны. См. также...
СУФРАЖИСТКИ - избирательное право - участницы движения за предоставление женщинам избирательных прав. Движение распространилось во второй половине X...

© 2009-2021  librarium.inf.ua