Підручники

Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів. - 2-ге вид., допов., перероб. - К.: Вікторія, 2001. - 192 с.

Вступ ... 3
Розділ І
Правові та організаційні основи охорони праці ... 5
1.1. Зміст поняття «охорона праці» ... 5
1.2. Соціально-економічне значення охорони праці ... 5
1.3. Мета і завдання предмета «Охорона праці» ... 6
1.4. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою ... 7
1.5. Основні законодавчі акти з охорони праці ... 9
1.6. Основні завдання системи стандартів безпеки праці ... 17
1.7. Правила внутрішнього трудового розпорядку ... 18
1.8. Колективний договір, його укладання і виконання ... 18
1.9. Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці ... 19
1.10.Охорона праці жінок та підлітків ... 20
1.11. Порядок забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту ... 21
1.12. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці ... 22
1.13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці ... 24
1.14. Навчання, інструктування і перевірка знань з питань охорони праці ... 24
1.15. Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання ... 28
1.16. Нещасні випадки, пов'язані з працею на виробництві й у побуті ... 29
1.17. Алкоголізм і безпека праці ... 30
1.18. Основні причини травматизму і захворювань на виробництві ... 31
1.19. Основні заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві ... 33
1.20. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь ... 34
Розділ II
Основи безпеки праці в галузі ... 38
2.1. Загальні питання безпеки праці ... 38
2.2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою ... 41
2.3. Зони небезпеки та їх огородження ... 42
2.4. Світлова та звукова сигналізації ... 43
2.5. Запобіжні написи, сигнальні фарбування ... 44
2.6. Знаки безпеки ... 45
2.7. Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів ... 47
2.8. Мікроклімат виробничих приміщень ... 52
2.9. План ліквідації аварії ... 55
2.10. Поводження в надзвичайних ситуаціях ... 56
2.11. План евакуації з приміщень на випадок аварії ... 56
2.12. Вимоги безпеки до майстерень ... 57
2.12. Вимоги безпеки до лабораторій ... 58
Розділ III
Основи пожежної безпеки ... 60
3.1. Характерні причини виникнення пожеж ... 60
3.2. Пожежонебезпечні властивості речовин ... 60
3.3. Організаційні та технічні протипожежні заходи ... 62
3.4. Протипожежна автоматика та пожежна сигналізація ... 63
3.5. Протипожежний інструктаж та навчання ... 65
3.6. Горіння речовини і способи його припинення ... 66
3.7. Поняття вогнестійкості ... 67
3.8. Вогнегасильні речовини ... 68
3.9. Пожежна техніка для захисту об'єктів ... 70
3.10. Пожежна безпека під час виробничої практики у навчальних цехах підприємства ... 74
3.11. Гасіння та профілактика пожеж на об'єктах галузі ... 74
Розділ IV
Основи електробезпеки ... 76
4.1. Електрика промислова, статична і атмосферна ... 76
4.2. Особливості ураження електричним струмом ... 78
4.3. Вплив електричного струму на організм людини ... 79
4.4. Види ураження електричним струмом ... 79
4.5. Фактори, що впливають на ступінь ураження людини електрострумом ... 81
4.6. Основні випадки ураження струмом ... 82
4.7. Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму ... 88
4.8. Класифікація виробничих приміщень з електробезпеки ... 92
4.9. Допуск до роботи з електрикою ... 93
4.10. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках ... 94
4.11. Захист від статичної електрики ... 99
4.12. 3ахист споруд і будівель від блискавки ... 100
4.13. Правила поведінки під час грози ... 100
Розділ V
Основи гігієни та виробничої санітарії ... 102
5.1. Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці ... 102
5.2. Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них ... 103
5.3. Лікувально-профілактичне харчування ... 112
5.4. Фізіологія праці ... 112
5.5. Граничні норми підіймання та переміщення вантажів ... 114
5.6. Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень ... 115
5.7. Правила експлуатації систем вентиляції ...
5.8. Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче та аварійне ... 119
5.9. Правила експлуатації освітлення ... 120
5.10. Санітарно-побутове забезпечення працюючих ... 120
5.11. Щорічні медичні огляди неповнолітніх та осіб до 21 року ... 122
Розділ VI
Надання першої допомоги при нещасних випадках ... 121
6.1. Точки для зупинки кровотечі ... 121
6.2. Послідовність, принципи та засоби надання першої допомоги. Дії у важких випадках ... 124
6.3. Медична аптечка, її склад, призначення, правила користування ... 128
6.4. Перша допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах ... 129
6.5. Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу ... 136
6.6. Надання першої допомоги при знепритомленні, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні ... 140
6.7. Перша допомога при ураженні електричним струмом ... 141
6.8. Оживлення. Способи штучного дихання Непрямий масаж серця ... 146
6.9. Транспортування потерпілого ... 150
Додатки ... 153
Список використаної літератури ... 186

Одержати книгу
"Винокурова Л. Е. та ін. Основи охорони праці"

Словарь различных терминов:

"Роман о Нине" - II или I вв. до н. э., произведение неизвестного автора, самый старый из известных нам греческих романов. Сохранились два не с...
Хеландия - (от греч. chelus - "угорь", что подчеркивает продолговатость форм) - тяжелый византийский боевой и транспортный корабль, вмещавший сотню...
КОМЕДИЯ МАСОК - или комедия дель арте (итал. commedia dell arte), вид профессионального театра, который существовал в Италии с середины 16 в. по середин...
Рейхенау, Вальтер фон - (Reichenau), (1884-1942), генерал-фельдмаршал германской армии. Родился 16 августа 1884 в Карлсруэ в семье дипломата. Добр...
ДАНИИЛ ЧЕРНЫЙ - (ок. 1360-1430), русский иконописец. Совместно с Андреем Рублевым расписывал Успенский собор во Владимире (1408) и Троицкий собор (1420-...
МАТФЕЙ (Левий) - апостол из 12-ти и евангелист, священномученик, бывший мытарь, брат ап. Иакова Алфеева (ск. 60), жил в галилейском г. Капернауме. До при...
ЛЮДОВИК II ЗАИКА - Из рода Каролингов. Король Нейстрии в 856-867 гг. Король Аквитании в 867-877 гг. Король Франции в 877- 879 гг. Сын Карла II Лысо...
ЧЕРНЫЕ ЗЕМЛИ - земельные владения черных людей в России XIV-XVII вв. Черные земли считались частной собственностью свободных крестьян при административ...
Юстен (Павел) - Юстен (Павел) - епископ города Або (в Финляндии). В 1569 г. был послан шведским королем Иоанном III ко двору Иоанна Грозного с дипломати...
Смит Джозеф - Смит Джозеф (Smith, Joseph) (1805-44), основатель религ. секты мормонов. По его словам, в 1823 г. ему явились Бог-отец и Бог-сын, а в 182...
Домонтовичи - Домонтовичи - малороссийские дворянские роды. Предок одного из них, Иван Домонтович, был во второй половине XVII в. войсковым генеральным...
КАНЦЕЛЯРИЯ - отдел учреждения, ведающий делопроизводством. Название некоторых государственных учреждений в России XVIII - начала XX вв., например Тай...
Монашество - форма религиозной жизни, которая характеризуется строгим соблюдением религиозных предписаний, удалением от общества, аскетическим образо...
Гомстед-акт - Гомстед-акт (Homestead Act) (1862), закон, принятый в США с целью активизировать миграцию нас. на 3. страны. По Г.-а. каждому амер. гражд...
ПОТОП (Мабул) - Наводнение в сочетании с проливным дождем, затопившее землю во времена Ноя(Ноаха). Исайя (LIV, 9) называет П. "водами Ноя". В...

© 2009-2021  librarium.inf.ua