Підручники

Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.

Вступ ... 3
Розділ 1. Організація науково-дослідної роботи студентів і аспірантів ... 9
1.1. Завдання наукових досліджень у підготовці економістів і наукових кадрів ... 9
1.2. Види і форми науково-дослідної роботи студентів і аспірантів ... 10
1.3. Планування, облік і контроль науково-дослідної роботи студентів і аспірантів ... 14
Розділ 2. Основи наукознавства ... 17
2.1. Поняття, зміст і функції науки ... 17
2.2. Наукознавство та його розвиток ... 20
2.3. Структура і класифікація науки ... 27
2.4. Організація науки і підготовка наукових кадрів ... 30
Розділ 3. Методологія наукових досліджень ... 34
3.1. Об'єкти наукового дослідження та їх класифікація ... 34
3.2. Загальнонаукові та емпіричні методи дослідження ... 38
3.3. Аксіоматизація знань та причинні зв'язки у методології наукових досліджень ... 45
3.4. Гіпотези у методологи наукових досліджень ... 51
3.5. Докази у наукових дослідженнях ... 56
Розділ 4. Наукове дослідження і методика його виконання в економіці ... 62
4.1. Процес наукового дослідження та його характеристика ... 62
4.2. Дослідна і завершальна стадії науково-дослідного процесу... 68
4.3. Конкретно-наукові (емпіричні) методичні прийоми та їхні процедури у дослідженні економіки ... 77
4.4. Методика дослідження, її зміст і принципи розробки ... 86
4.5. Документальні джерела інформації та використання їх у наукових дослідженнях ... 92
4.6. Методика роботи над друкованими літературними джерелами ... 96
Розділ 5. Основні напрями наукових досліджень з економіки ... 101
5.1. Розвиток економічних наук та їх класифікація ... 101
5.2. Основні напрями досліджень з економіки ... 110
5.3. Наукова проблема і обґрунтування теми дослідження ... 117
Розділ 6. Наукова організація дослідного процесу ... 122
6.1. Основи наукової організації дослідного процесу ... 122
6.2. Особливості творчої праці у дослідницькій діяльності ... 131
6.3. Організація праці та її планування у наукових дослідженнях ... 133
6.4. Раціональний трудовий режим дослідника й організація робочого місця ... 138
Розділ 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень в економіці ... 145
.7.1. Класифікація інформаційного забезпечення наукових досліджень ... 145
7.2. Економічна інформація, її класифікація і призначення у науково-дослідному процесі ... 150
7.3. Кодування економічної інформації та використання її у науково-дослідному процесі ... 159
7.4. Фактографічна інформація та використання її у науково-дослідному процесі ... 164
7.5. Носії економічної інформації і використання їх у науково-дослідному процесі ... 169
Розділ 8. Автоматизовані системи обробки інформації на ЕОМ та застосування їх у наукових дослідженнях ... 178
8.1. Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, функціонування та принципи побудови ... 178
8.2. Класифікатори техніко-економічної інформації та застосування їх у науково-дослідному процесі ... 188
8.3. Проектна документація до створення АСОІ і використання її в науково-дослідному процесі ... 194
8.4. Контроль захисту даних АСОІ ... 203
8.5. Особливості науково-дослідного процесу в умовах АСОІ ... 206
Розділ 9. Бібліотечно-бібліографічні джерел" інформації у наукових дослідженнях ... 217
9.1. Бібліотека - інтелектуальний центр наукових досліджень.. 217
9.2. Бібліографічні джерела економічної інформації ... 220
9.3. Структура й організація економічної бібліографії ... 224
9.4. Інформаційно-пошукові мови бібліографічних фондів ... 227
Розділ 10. Систематизація результатів економічного дослідження ... 232
10.1. Види систематизації результатів дослідження та їх зміст ... 232
10.2. Бібліографічний опис джерел, використаних у науковому дослідженні ... 241
10.3. Звіт про науково-дослідну роботу, його зміст і методика складання ... 246
Розділ 11. Впровадження результатів наукових досліджень та їх ефективність ... 255
11.1. Впровадження результатів закінчених наукових досліджень ... 255
11.2. Ефективність результатів наукових досліджень та її критерії ... 257
11.3. Розрахунок економічної ефективності наукових досліджень ... 262
Додатки ... 265

Одержати книгу
"Білуха М. Т. Основи наукових досліджень"

Словарь различных терминов:

Спартокиды - династия боспорских царей. Последний Спартокид, Перисад V, был свергнут в результате переворота, возглавленного "вскормленником" царя...
Афанасий (в миру Анастасий Кондоиди) -

Афанасий (в миру Анастасий Кондоиди) - см. в статье Афанасий (имя духовных лиц в России) ...
Тарновский Ян - Тарновский (Ян из Тарнова), родоначальник рода Тарановских , упоминается во времена Казимира Великого при взятии Львова. Участвовал в по...
Ауссенполитишес амт - (Aussenpolitisches Amt; APA), иностранный отдел Национал-социалистической рабочей партии Германии, возглавляемый рейхсляйтер...
ЭЗОПОВ ЯЗЫК - эзоповский язык, эзоповская речь (от имени древнегреческого баснописца Эзопа), особый вид тайнописи в литературе, иносказание, намеренно...
ОХОТСКОЕ МОРЕ - (от названия реки Охота; прежнее название Ламское море, Камчатское море), полузамкнутое море Тихого океана, у восточных берегов Азии. Ом...
Иосиф II - немецко-римский император (1765 - 1790), один из наиболее типичных представителей так называемого "просвещенного абсолютизма". Из его...
Золотая Орда - монголо-татарское государство, основанное в начале 40-х гг. XIII в. ханом Батыем (1208-1255) - сыном хана Джучи - в низовьях реки Волг...
ДИВИЗИЯ - от лат. "разделение" - основное тактическое соединение в различных видах вооруженных сил многих государств. Бывают мотострелковые (мот...
ДВОРЕЦ - (от "княжий двор" - жилище князя), первоначально резиденция властителя, высшей знати, с конца 16 в. также название органов государственн...
Архитектура - (лат. architectura) - 1) зодчество, строительное искусство, искусство проектировать и строить, поднимающееся до уровня художественного о...
Гурович, М. И. - известный провокатор. По профессии помощник провизора; имел аптекарский магазин в г. Луганске. В конце 80-х годов за участие в революц...
Дунстан, св. - Дунстан, св. (Dunstan, St) (ок. 909-88), архиепископ Кентерберийский (959-88); советник англ, королей; ми. сделал для реорганизации церкв...
Радолинские - Радолинские - дворянский род, герба Лещиц, отрасль рода Кошутских, из великой Польши. Владислав Радолинский умер в 1879 г., получил графс...
Уилкинс Рой - Уилкинс Рой (Wilkins, Roy) (1901-81), амер. обществ, деятель, борец за социальные реформы и гражд. права. Внук раба, он сотрудничал в нег...

© 2009-2021  librarium.inf.ua