Підручники

Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні: Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 360 с.

Вступ ... 3
Перелік скорочень ... 5
Глава 1. Загальні положення митної справи ... 6
1.1. Історичний розвиток митної справи в Україні ... 6
1.2. Джерела митної справи ... 16
1.3. Митна політика України ... 20
1.4. Митні органи України ... 27
1.5. Тарифне та нетарифне регулювання в митній справі ... 38
1.6. Митні платежі ... 44
Глава 2. Митні режими ... 59
2.1. Поняття та зміст митного режиму ... 59
2.2. Характеристика митних режимів ... 64
Глава 3. Основні положення здійснення митного оформлення та декларування товарів ... 80
3.1. Класифікація товарів при митному оформленні ... 80
3.2. Документи для проведення митного оформлення ... 83
3.3. Вантажна митна декларація ... 85
3.4. Технологія митного оформлення товарів ... 92
3.5. Митний контроль за переміщенням вантажів між митницями ... 100
3.5.1. Контроль за доставкою товарів, що вивозяться з митної території України ... 103
3.5.2. Контроль за доставкою товарів, що ввозяться на митну територію України ... 105
3.5.3. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України ... 108
3.5.4. Контроль за доставкою товарів, що переміщуються між митницями у межах митної території України ... 110
3.6. Декларування товарів, діяльність митного брокера ... 111
3.7. Міжнародні державні перевезення митних вантажів ... 114
3.8. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України ... 120
Глава 4. Митне оформлення зовнішньоекономічних операцій ... 123
4.1. Контракт - як документ необхідний для митного оформлення вантажу ... 123
4.2. Міжнародні правила "ІНКОТЕРМС" ... 128
4.3. Сертифікація товарів при митному оформленні ... 137
4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності ... 143
4.5. Митне оформлення бартерної діяльності ... 145
4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною ... 149
Глава 5. Основи переміщення через митний кордон пасажирів, товарів та інших предметів ... 163
5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України ... 163
5.2. Митне оформлення пасажирського багажу при його переміщенні через митний кордон ... 167
5.2.1. Митне оформлення супроводжуємого пасажирського багажу ... 167
5.2.2. Митне оформлення несупроводжуємого пасажирського багажу ... 170
5.3. Вимоги до харчових продуктів при їх митному оформленні ... 173
5.3.1. Санітарно-гігієнічний контроль ... 176
5.3.2. Ветеринарний контроль ... 178
5.3.3. Фітосанітарний контроль ... 181
5.3.4. Митне оформлення алкогольних напоїв та тютюнових виробів ... 183
5.4. Порядок переміщення через митний кордон валюти ... 185
5.4.1. Переміщення через митний кордон України валюти України ... 185
5.4.2. Переміщення через митний кордон України іноземної валюти ... 186
5.4.3. Пересилання іноземної валюти та чеків через митний кордон України ... 188
5.5. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів ... 190
5.5.1. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для постійного користування ... 191
5.5.2. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами в Україну для тимчасового користування ... 193
5.5.3. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що вивозяться громадянами з України ... 194
5.5.4. Порядок митного оформлення придбаних транспортних засобів, що переміщуються громадянами через митну територію України транзитом ... 195
5.5.5. Порядок митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України та належать підприємствам, установам, організаціям, закладам, іншим юридичним та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності ... 196
5.6. Вимоги до лікарських засобів та наркотичних речовин при їх митному оформленні ... 198
5.7. Порядок переміщення через митний кордон культурних цінностей ... 202
5.8. Порядок переміщення текстових та аудіовізуальних товарів через митний кордон ... 206
5.9. Переміщення через митний кордон вторинної сировини та відходів ... 210
5.10. Особливості переміщення гуманітарної допомоги через митний кордон ... 214
5.11. Порядок переміщення через митний кордон поштових відправлень ... 216
Словник термінів ... 219
Література ... 239
Додатки
1. Хронологічна таблиця подій з історії митної справи та митної політики в Україні ... 242
2. Конституція П.Орлика ... 248
3. Класифікатор видів та ставок митних зборів ... 250
4. Мінімальний перелік документів, який обов'язково подається до митного органу при здійсненні процедури митного контролю ... 255
5. Вантажна митна декларація (форма МД-2) ... 275
6. Додатковий аркуш вантажної митної декларації (форма МД - 3) ... 276
7. Інструкція про порядок заповнення вантажної митної декларації ... 277
8. Свідоцтво про допущення транспортного засобу до митних перевезень під митними печатками та пломбами ... 304
9. Книжка Міжнародних державних перевезень (МДП) ... 306
10. Контракт на умовах ЕХW ... 311
11. Контракт на умовах РСА ... 322
12. Контракт на умовах СІF ... 329
13. Контракт на умовах DAF ... 337
14. Митна декларація (форма МД-4) ... 344
15. Митна декларація (форма МД-1) ... 345
16. Митна декларація (форма МД-7) ... 346

Одержати книгу
"Дубініна А.А., Сорокіна С.В. Основи митної справи в Україні"

Словарь различных терминов:

Усович Михаил - Усович (Михаил) - переводчик с немецкого языка, начала XIX века. Издал книгу: "Гимн великолепию Коринфа и Афин" (Москва, 1812)...
СКАНДИНАВИСТИКА - комплекс наук, изучающих скандинавские языки, литературы, другую скандинавскую письменность, историю и культуру скандинавских народов...
Иоанн Анреевич - Иоанн Андреевич, в монашестве Игнатий - сын князя Углицкого Андрея Васильевича Горяя. По заточении Андрея (1492), великий князь Иван III...
КЛЮЧНИК - по "Русской правде" Я. Мудрого имел то же значение, что и тиун, то есть полный холоп Первый человек в домашнем хозяйстве господина исп...
Палата общин - Палата общин (Commons, House of), нижняя палата брит, парламента. В наст, время члены П.о. избираются на основе всеобщего избирательного...
Рисорджименто - (возрождение) - освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, а также...
Мегалит - Мегалит (megalith, греч. - "большой камень"), культовые сооружения из огромных кам. глыб (обработанных и необработанных), возводились в т...
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ - профессор, доцент, старший научный сотрудник, ассистент, младший научный сотрудник - присваивается преподавателям вузов и научным рабо...
АНТОКОЛЬСКИЙ - Павел Григорьевич (1896, Санкт-Петербург - 1978, Москва), русский поэт, переводчик. Родился в семье адвоката, учился на юридическом ф-те...
Апт-арт - ("квартирное искусство") - выставочное и эстетическое движение внутри московского неофициального искусства, одно из ключевых художествен...
Мости, А. Дж. - (Muste, A. J.) (1885-1967) - протестантский священник, работал в рабочем движении. Во время Великой Депрессии занял лево-радикальные поз...
РАСПОРЯЖЕНИЕ - акт управления, изданный в пределах компетенции должностного лица, государственного органа. Имеет обязательную силу, f? гражданском пр...
ДУМНЫЕ ЧИНЫ - в Русском государстве XV-XVII вв. члены Боярской думы, должностные лица: бояре, окольничие, думные дворяне и думные дьяки, имевшие пра...
Нго Дииь Дьем - Нго Дииь Дьем (Ngo Dinh Diem) (1901-63), гос. деятель, президент Юж. Вьетнама (1955-63). Вывезен из Индокитая французами в 1947 г. после...
Крестьянство - социальная группа, возникшая в процессе выделения семейного парцеллярного хозяйства. Крестьянам, ведущим индивидуальное хозяйство соб...

© 2009-2021  librarium.inf.ua