Підручники

Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навчальний посібник. Вид, 3-є, доповнене й перероблене. - Харків: Еспада, 2004. - 352 с

ВСТУП ... 7
Розділ 1. МИТНА СПРАВА В УКРАЇНІ
§ 1. Поняття митної справи ... 11
§ 2. Започаткування та становлення митної справи ... 15
§ 3. Зміст митної справи ... 22
§ 4. Митна політика і основні її елементи ... 25
§ 5. Принципи митного регулювання ... 29
§ 6. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елементу ... 32
§ 7. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура ... 37
§ 8. Митна політика і міжнародна торгівля ... 40
Розділ 2 МИТНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
§ 1. Поняття митного права ... 44
§ 2. Предмет митного права ... 48
§ 3. Метод митного права ... 52
§ 4. Принципи митного права ... 54
§ 5. Система митного права ... 57
§ 6. Удосконалення митного права ... 61
§ 7. Митно-правові відносини ... 62
§ 8. Джерела митного права ... 64
Розділ З МИТНІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ
§ 1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності ... 70
§ 2. Державне регулювання діяльності митних органів ... 73
§ 3. Правовий статус Державної митної служби України ... 75
§ 4. Регіональні митниці в Україні ... 78
§ 5. Правовий статус митниць в Україні ... 81
§ 6. Взаємодія митних органів з іншими державними органами ... 86
§ 7. Міжнародне співробітництво у митній справі ... 88
Розділ 4 ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА ПРОПУСК ТОВАРІВ, ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ
§ 1. Митна територія і митний кордон України ... 91
§ 2. Митний режим ... 93
§ 3. Попередні операції ... 119
§ 4. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України ... 120
§ 5. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України ... 123
§ 6. Товари, що не підлягають пропуску через митний кордон України ... 127
§ 7. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів ... 129
§ 8. Митні ліцензійні склади ... 130
Розділ 5 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ
§ 1. Митний контроль і його місце в системі контролю ... 134
§ 2. Види митного контролю ... 136
§ 3. Форми митного контролю ... 137
§ 4. Зони митного контролю ... 142
§ 5. Здійснення митного контролю ... 145
§ 6. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю ... 146
§ 7. Особливі режими митного контролю ... 147
§ 8. Характеристика форм контролю ... 149
§ 9. Особливі процедури митного контролю ... 155
§ 10. Митний контроль та митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності ... 157
Розділ 6 МИТНИЙ КОНТРОЛЬ НА ТРАНСПОРТІ
§ 1. Загальні положення ... 161
§ 2. Митний контроль на водному транспорті ... 164
§ 3. Митний контроль на авіатранспорті ... 171
§ 4. Митний контроль на залізничному транспорті ... 174
§ 5. Митний контроль на автомобільному транспорті ... 177
§ 6. Митний контроль на трубопровідному транспорті ... 180
Розділ 7 МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ І МИТНЕ ДЕКЛАРУВАННЯ
§ 1. Поняття митного оформлення ... 182
§ 2. Здійснення митного оформлення ... 185
§ 3. Етапи митного оформлення ... 187
§ 4. Митне декларування і порядок його здійснення ... 191
§ 5. Форми митного декларування ... 193
§ 6. Порядок митного декларування ... 204
§ 7. Підприємницька діяльність з надання митних послуг, ... 208
Розділ 8 МИТНО-ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
§ 1. Поняття і значення тарифного регулювання ... 211
§ 2. Мито і митні збори ... 216
§ 3. Види і ставки мита ... 223
§ 4. Порядок нарахування мита ... 228
§ 5. Країна походження товару ... 240
§ 6. Митні пільги ... 245
§ 7. Митна статистика ... 258
Розділ 9 ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
§ 1. Поняття порушень митних правил ... 262
§ 2. Контрабанда ... 263
§ 3. Види адміністративних порушень митного законодавства ... 267
§ 4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил ... 275
§ 5. Види стягнень за порушення митних правил ... 280
§ 6. Відповідальність митних органів України ... 284
Розділ 10 ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ МИТНИХ ПРАВИЛ У ПРОВЕДЕННІ ПО НИХ ДІЗНАННЯ
§ 1. Митні органи як органи дізнання ... 287
§ 2. Протокол про порушення митного законодавства ... 289
§ 3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства ... 290
Розділ 11 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ
§ 1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил ... 295
§ 2. Процесуальні дії ... 296
§ 3. Підстави порушення справи про митні правопорушення ... 306
§ 4. Терміни провадження про порушення митних правил ... 310
§ 5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства ... 311
§ 6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства ... 313
§ 7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства ... 316
§ 8. Адміністративне затримання ... 318
§ 9. Поєднання та виділ справ про порушення митних правил ... 320
§ 10. Експертиза в системі митного контролю ... 323
§ 11. Поняття, об'єкти та предмети митної експертизи ... 326
§ 12. Правове становище експерта ... 329
§ 13. Вилучення товарів і транспортних засобів ... 333
§ 14. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил ... 334
Розділ 12 СЛУЖБА В МИТНИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
§ 1. Поняття митної служби ... 335
§ 2. Принципи митної служби ... 337
§ 3. Посадові особи митних органів України ... 338
§ 4. Відбір на службу у митні органи України ... 340
§ 5. Права посадових осіб митних органів України ... 341
§ 6. Обов'язки посадових осіб митних органів України ... 343
§ 7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів ... 345
§ 8. Проходження служби в митних органах ... 347
§ 9. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів ... 350

Одержати книгу
"Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України"

Словарь различных терминов:

СОЮЗНОЕ СЛОВО - средство связи в сложноподчинённом предложении. В роли союзных слов выступают относительные местоимения: который, какой, когда, где, куд...
Кооперация в Англии - Увлечение рабочих только экономическими задачами сказалось и на развитии в эти годы потребительской кооперации. Идеи коопераци...
Бетман-Гольвег - Bethmann-Hollweg, Theobald von (1856-1921)- один из бюрократических деятелей буржуазно-юнкерской Германии, имперский канцлер во время во...
СОЮЗ СОЮЗОВ - леволиберальное объединение профсоюзов и интеллигенции в 1905 - 1906 гг. в России. Цель: созыв Учредительного собрания. Распался в связи...
ПОКОРЕНИЕ ДОНА - в первой половине XVI в. на Дону образовалось самостоятельное речное государство, Эта христианская казачья республика на недавних земл...
Кавалергарды - (фр. - всадник и охрана) - солдаты и офицеры привилегированного конного полка в русской армии. Первоначально (с 1724 г. с некоторыми пер...
ПУТНЫЕ БОЯРЕ - на Руси XIV - первой половине XVI ев. бояре, получавшие в управление и кормление пути - отдельные подразделения: конюшего, ловчего, соко...
горькие травы - (Исх 12.8; Чис 9.11)-например, листья цикория, которые по закону евреи должны были есть с Пасхою в память о своих страданиях в египетско...
ПЕРЕДВИЖНИКИ - художники-реалисты, входившие в Товарищество передвижных художественных выставок, образовавшееся в 1870 г. Порвав с академизмом, руков...
ЦИСТЕРЦИАНЦЫ - члены католического монашеского ордена, основанного бенедиктинцем Робертом Молезмским в 1098 г. и возглавленного в 1115 г. Бернаром Кл...
Адлер Виктор - (Adier) (1852-1918). Окончил медицинский факультет в Вене. Вначале был радикалом, затем в средине 80-х годов стал социал-демократом. В 1...
Простатевонты - старшины, главы соседних с Херсоном кастра в VII - VIII века. По данным византийских хронистов начала IX века их было два десятка чело...
КОМПОЗИЦИЯ - (от лат. composito - составление, связывание), построение художественного произведения, организация, структура формы произведения. Понят...
БАПТИСТЕРИЙ - (греч. baptistЕrion - купель), помещение для проведения обряда крещения в христианском храме. В странах Западной Европы обычно каменное...
ПРОЛЕТКУЛЬТ - Пролетарская культура - культурно-просветительская и литературно-художественная добровольная организация 1917 - 1932 гг. пролетарской са...

© 2009-2021  librarium.inf.ua