Підручники

Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України: Навч. посібник. - Харків: Еспада, 2002. - 296 с.

Вступ ... 3
Розділ 1. Митна справа в Україні
§ 1. Поняття митної справи ... 5
§ 2. Започаткування та становлення митної справи ... 9
§ 3. Зміст митної справи ... 15
§ 4. Митна політика України та її основні елементи ... 18
§ 5. Принципи митного регулювання ... 21
§ 6. Правове регулювання підприємництва за участю іноземного елемента ... 24
§ 7. Міжнародний обіг товарів і товарна номенклатура ... 28
§ 8. Митна політика і міжнародна торгівля ... 31
Розділ 2. Митне право України
§ 1. Поняття митного права ... 34
§ 2. Предмет митного права ... 38
§ 3. Метод митного права ... 41
§ 4. Принципи митного права ... 43
§ 5. Система митного права ... 45
§ 6. Удосконалення митного права ... 49
§ 7. Митно-правові відносини ... 50
§ 8. Джерела митного права ... 51
Розділ 3. Митні органи України
§ 1. Митні органи України та організаційно-правові засади їх діяльності ... 56
§ 2. Державне регулювання діяльності митних органів ... 58
§ 3. Правовий статус Державної митної служби України ... 60
§ 4. Регіональні митниці в Україні ... 63
§ 5. Правовий статус митниць в Україні ... 66
§ 6. Взаємодія митних органів з іншими державними органами ... 70
§ 7. Міжнародне співробітництво у митній справі ... 72
Розділ 4. Переміщення та пропускання товарів, транспортних засобів і предметів через митний кордон України
§ 1. Митна територія і митний кордон України ... 75
§ 2. Митний режим ... 76
§ 3. Попередні операції ... 91
§ 4. Принципи переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України ... 92
§ 5. Переміщення громадянами товарів через митний кордон України ... 95
§ 6. Товари, що не підлягають пропускання через митний кордон України ... 98
§ 7. Відомості, які оголошуються громадянами при переміщенні через митний кордон товарів та інших предметів ... 99
§ 8. Митні ліцензійні склади ... 100
Розділ 5. Митний контроль
§ 1. Митний контроль та його місце в системі контролю ... 104
§ 2. Види митного контролю ... 105
§ З. Форми митного контролю ... 107
§ 4. Зони митного контролю ... 111
§ 5. Здійснення митного контролю ... 113
§ 6. Права і обов'язки суб'єктів митного контролю ... 114
§ 7. Особливі режими митного контролю ... 116
§ 8. Характеристика форм митного контролю ... 117
§ 9. Особливі процедури митного контролю ... 122
§ 10. Митний контроль і митне оформлення товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності ... 123
Розділ 6. Митний контроль на транспорті
§ 1. Загальні положення ... 127
§ 2. Митний контроль на водному транспорті ... 130
§ 3. Митний контроль на авіаційному транспорті ... 135
§ 4. Митний контроль на залізничному транспорті ... 138
§ 5. Митний контроль на автомобільному транспорті ... 140
§ 6. Митний контроль на трубопровідному транспорті ... 142
Розділ 7. Митне оформлення і митне декларування
§ 1. Поняття митного оформлення ... 144
§ 2. Здійснення митного оформлення ... 147
§ 3. Етапи митного оформлення ... 148
§ 4. Митне декларування та порядок його здійснення ... 151
§ 5. Форми митного декларування ... 153
§ 6. Порядок митного декларування ... 160
§ 7. Підприємницька діяльність з надання митних послуг ... 164
Розділ 8. Митно-тарифне регулювання
§ 1. Поняття і значення тарифного регулювання ... 166
§ 2. Мито і митні збори ... 169
§ 3. Види і ставки мита ... 175
§ 4. Порядок нарахування мита ... 179
§ 5. Країна походження товару ... 188
§ 6. Митні пільги ... 192
§ 7. Митна статистика ... 203
Розділ 9. Порушення митних правил
§ 1. Поняття та види порушення митних правил ... 206
§ 2. Контрабанда ... 207
§ 3. Види адміністративних порушень митного законодавства ... 211
§ 4. Поняття та види відповідальності за порушення митних правил ... 217
§ 5. Види стягнень за порушення митних правил ... 221
§ 6. Відповідальність митних органів України ... 225
Розділ 10. Виявлення порушення митних правил у проведенні по них дізнання
§ 1. Митні органи як органи дізнання ... 228
§ 2. Протокол про порушення митного законодавства ... 230
§ 3. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про порушення митного законодавства ... 233
Розділ 11. Провадження у справах про порушення митних правил
§ 1. Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил ... 238
§ 2. Процесуальні дії ... 239
§ 3. Підстави порушення справи про митні правопорушення ... 249
§ 4. Терміни провадження про порушення митних правил ... 253
§ 5. Органи, уповноважені розглядати справи про порушення вимог митного законодавства ... 254
§ 6. Оскарження та опротестування постанов та рішень митних органів у справах про порушення митного законодавства ... 256
§ 7. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митного законодавства ... 259
§ 8. Адміністративне затримання ... 261
§ 9. Об'єднання та виділення справ про порушення митних правил ... 262
§ 10. Експертиза в системі митного контролю ... 265
§ 11. Поняття, об'єкти, предмети митної експертизи ... 267
§ 12. Правовий стан експерта ... 271
§ 13. Вилучення товарів і транспортних засобів ... 274
§ 14. Спрощена форма застосування стягнення при порушенні митних правил ... 275
Розділ 12. Служба в митних органах України
§ 1. Поняття митної служби ... 276
§ 2. Принципи митної служби ... 278
§ 3. Посадові особи митних органів України ... 279
§ 4. Відбір на службу у митні органи України ... 281
§ 5. Права посадових осіб митних органів України ... 282
§ 6. Обов'язки посадових осіб митних органів України ... 284
§ 7. Заборони і обмеження для посадових осіб митних органів ... 286
§ 8. Проходження служби в митних органах ... 287
§ 9. Правовий і соціальний захист посадових осіб митних органів ... 290

Одержати книгу
"Шишка Р. Б., Сергієнко В. В. Митне право України"

Словарь различных терминов:

ПРИКАЗ КНИГОПЕЧАТНОГО ДЕЛА - 1553-1722, ведал работой Московского печатного двора, в 1722 г. преобразован в Типографскую контору при Синоде...
Едигер-Магмет - Едигер-Магмет - последний казанский царь. По удалении поставленного Москвой царя Шиг-Алея , казанцы в 1552 г. призвали на царство Едигер-...
Флавий Аблабий - (Flavius Ablabius) - государственный деятель Римской империи первой половины IV в., консул 331 г., христианин. Родился на Крите, отец и...
Битва на Калке - битва, в которой русские войска в союзе с половцами в первый раз встретились с монголо-татарами на реке Калке и потерпели поражение. (...
САЛТОВ ВЕРХНИЙ - селение на Донце восточнее города Харькова и на юг от Белгорода. В 1900 г. учитель местной школы В.А. Бабенко обнаружил около С. Верхн...
КАВАЛЕРГАРДЫ - (от фр. cavalier-всадник, и garde - охрана), особая кавалерийская часть в русской гвардии в XVIII-начале XX в.; исполняли обязанности те...
Боровитиновы - Боровитиновы - старинный русский дворянский род, восходящий ко второй половине XVII века и владевший поместьями во Владимирской губернии,...
БРЕСТСКИЙ МИР - мирный договор от 3 марта 1918 г., заключенный между Советской Россией и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, по которому...
ГЕНРИХ I ПТИЦЕЛОВ - Немецкий король из рода Людольфингов, правивший в 919-936 гг. Ж.: 1) г 906 г. Гатебурга, дочь Эрвина Мерзебурггкого; 2) с 909 г...
Личное письмо - термин древнерусской живописи, обозначающий исполнение живописцем лица и других частей тела, не закрытых одеждой. Иногда Л.П. выполнял...
Домиций Марс - I в. до н. э./I. н. э., римский поэт. Принадлежал к кругу поэтов, которым покровительствовал Меценат. Свое дружеское отношение к Вергили...
ДАУНИНГ-СТРИТ - улица в Лондоне, где расположена резиденция премьер-министра Великобритании, Министерство иностранных дел по делам содружества. В пере...
КОМПОЗИЦИЯ - в живописи (от лат. compositio - составление, связывание), взаимосвязь частей и компонентов живописного произведения между собой и с окр...
Христовские - Христовские - дворянские роды: 1) записанные в IV части родословных книг губерний Таврической и Санкт-Петербургской, греческого происхожд...
РОСТОВ-НА-ДОНУ - центр Ростовской обл. Расположен на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, на правом берегу Дона. Население 1024,5 тыс. чел. В...

© 2009-2021  librarium.inf.ua