Підручники

Курило Т.В. Митне право України. Навчальний посібник. - Львів: видавництво "Новий Світ-2000", видавець Краснощеких А.А., 2007. - 240с.

Вступ ... 6
Програма навчальної дисциплін ... 9
Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МИТНОГО ПРАВА ... 12
1.1. Історичний розвиток митного права в Україні ... 12
1.2. Митна політика України ... 19
1.3. Митні органи України ... 22
1.4. Тарифне та нетарифне регулювання в митному праві ... 25
1.5. Митні платежі ... 34
1.6. Митна вартість товарів та методи її визначення ... 37
Тема 2. МИТНІ РЕЖИМИ ... 42
2.1. Поняття та зміст митного режиму ... 42
2.2. Характеристика митних режимів ... 44
Тема 3. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ ... 60
3.1. Класифікація товарів при митному оформленні ... 60
3.2. Документи для проведення митного оформлення ... 61
3.3. Вантажна митна декларація (ВМД) ... 62
3.4. Основні етапи митного оформлення товарів ... 65
3.5. Декларування товарів. Діяльність митного брокера ... 66
3.6. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України ... 69
Тема 4. МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ ... 73
4.1. Контракт як документ необхідний для митного оформлення вантажу ... 73
4.2. Міжнародні правила "ІНКОТЕРМС" ... 75
4.3. Сертифікація товарів при митному оформленні ... 77
4.4. Митне оформлення інвестиційної діяльності ... 79
4.5. Митне оформлення бартерної діяльності ... 80
4.6. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною ... 82
Тема 5. ОСНОВИ ПЕРЕМІЩЕННЯ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН ПАСАЖИРІВ, ТОВАРІВ ТА ІНШИХ ПРЕДМЕТІВ ... 84
5.1. Перетинання пасажирів через митний кордон України ... 84
5.2. Митне оформлення пасажирського багажу та його переміщення через митний кордон ... 86
5.3. Порядок переміщення через митний кордон валюти ... 89
5.4. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів ... 94
Тема 6. ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ МИТНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ... 97
6.1. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів ... 97
6.2. Контрабанда та боротьба з нею митних органів ... 99
6.3. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних наркотичних засобів та інших подібних речовин ... 101
6.4. Поняття та загальна характеристика порушення митних правил ... 102
6.5. Відповідальність за порушення митних правил ... 104
Тема 7. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ ... 108
7.1. Провадження у справах про порушення митних правил ... 108
7.2. Адміністративне затримання ... 112
7.3. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення ... 114
7.4. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил ... 116
7.5. Внесення до постанови подання прокурора ... 117
7.6. Виконання постанов митних органів про накладення стягнення за порушення митних правил ... 119
Тема 8. ПРАЦІВНИКИ МИТНИХ ОРГАНІВ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МИТНИХ УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ... 122
8.1. Посадові особи митної служби України ... 122
8.2. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України ... 124
8.3. Правовий захист працівників митної служби України ... 125
8.4. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України ... 126
8.5. Соціальний захист працівників митних органів ... 127
8.6. Підрозділи власної безпеки митних органів України ... 129
Тема 9. МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ... 131
9.1. Тарифні і нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі у зарубіжних країнах ... 131
9.2. Нетарифне регулювання експорту та імпорту в зарубіжних країнах ... 140
9.3. Особливості організації митної справи і митних процесів ... 143
Плани семінарських та практичних занять. Методичні рекомендації до них ... 148
Теми, які виносяться на самостійне опрацювання ... 162
Тести ... 169
Перелік тем для контрольних робіт ... 177
Перелік питань винесених на залік ... 180
Додаток 1. Основні правила інтерпретації класифікації товарів
Одиниці виміру та обліку (ОВО) ... 182
Додаток 2. Класифікатор видів та ставок митних зборів ... 188
Додаток 3. Мінімальний перелік документів, який обов'язково подається до митного органу при здійсненні процедури митного контролю ... 190
Додаток 4. Контракт на умовах EXW ... 204
Додаток 5. Контракт на умовах FCA ... 210
Додаток 6. Контракт на умовах CIF ... 216
Додаток 7. Контракт на умовах DAF ... 223
Нормативно-правові акти та література ... 230

Одержати книгу
"Курило Т.В. Митне право України"

Словарь различных терминов:

Мориц Оранский - (Мориц Нассауский) (1567- 1625 гг.)- граф, статхаудер (глава исполнительной власти) в республике Соединённых провинций (Нидерландов с 1...
СЕМИБОЯРЩИНА - боярское правительство (7 человек) в России в 1610 г., номинально до 1612 г. Передало фактически власть польским интервентам, ликвидир...
ИОАНН II - (?-1089), митрополит Киевский с 1076/77. Основал Владимир-Волынскую (ок. 1085) и Туровскую (1088) епископии. Автор "Послания" к папе рим...
КОНОВАЛОВ П. И. - (дон.) - род. ок. 1880 г. К началу Первой Мировой войны он уже закончил Военную Академию и состоял в должности старшего адъютанта 7-го...
Меркантилизм - Меркантилизм (mercantilism), понятие, к-рое использовалось в 18 в. для описания эконом, теории и практики предшествовавшего столетия. Гл...
КРЫМСКАЯ АССР - образована в октябре 1921 в составе РСФСР. В Великую Отечественную войну территория Крыма после героического сопротивления советских вой...
НУМЕРИАН, Марк Аврелий - Римский император в 283-285 гг. Умер 285 г. Сын Кара. Сделавшись императором в 282 г., Кар провозгласил своих сыновей,...
Семашко Н. А. - (род. в 1874 г.) - член партии с 1893 г. 18-ти лет принял участие в нелегальном гимназическом кружке. В 1893 г., поступив на медицинский...
Ящик Пандоры - В греческой мифологии Пандора - первая женщина, созданная богом огня - Верховным Гефестом. Бог Зевс подарил ей ящик, в котором были за...
Битяговские - Битяговские. - Сведения об этом роде начинаются с Афанасия, Андрея и Ивана Битяговских, служивших при Иване Грозном . Андрей Алексеевич и...
Шамши-Адад I - К началу II тысячелетия до н.э. в пределах Верхней Месопотамии и области непосредственно к востоку от Тигра не осталось никаких следов...
Статика судна - один из разделов корабля теории, рассматривающий законы теоретической механики для плавающего в состоянии равновесия судна. Статика су...
Серж, Виктор - (1890-1947). (Кибальчич) - Писатель и левый оппозиционер, смело боровшийся против сталинизма; после своей высылки из Советского Союза в...
Барановские - Барановские, старинный дворянский род, происходящий от полкового обозного, жалованного землями, по гетманским универсалам, еще в конце XV...
Цемарей - (Быт. 10:18; 1 Пар. 1:16), хананейское племя в северном Ханаане. Следы этого названия находят в "Сумра", развалины к северу от Ливана...

© 2009-2021  librarium.inf.ua