Підручники

Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС): Посібник. Одеса: ПЛАСКЕ ЗАТ, 2005. - 226 с.

Вступ ... 5
Розділ І. Концептуальні засади митно-тарифного регулювання в теорії і практиці міжнародної торгівлі ... 9
І.1. Сутність та генезис митно-тарифного регулювання міжнародної торгівлі ... 9
Система митно-тарифних відносин ... 11
Об'єкт митно-тарифних відносин ... 12
Основні суб'єкти митно-тарифних відносин ... 12
Сутність митного тарифу ... 13
Генезис митної економіки ... 14
І.2. Митно-тарифна політика в умовах глобалізації у контексті норм та правил ГАТТ/СОТ ... 37
Основні напрями глобалізації ... 37
Цілі і завдання зовнішньоекономічної політики ... 41
Міжнародна економічна інтеграція ... 44
Основні фактори митних економічних відносин ... 46
Системний рівень митно-тарифних відносин ... 48
Вплив митно-тарифних інструментів на розвиток економіки ... 48
Роль митного тарифу у торговельному та платіжному балансі ... 50
Структурні особливості митних тарифів ... 53
Встановлення митних тарифів за ступенем еластичності товарів ... 59
Митні тарифи і принцип порівняльної переваги ... 62
Регулюючий ефект мита ... 64
Розділ II. Сучасний стан та перспективи трансформації національної системи митно-тарифного регулювання у процесі інтеграції України у світове господарство ... 68
II. 1. Формування митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі в процесі інтеграції України у світове господарство ... 68
Основні напрями формування та фактори впливу ... 69
Очікувані результати економічної інтеграції ... 72
Заходи впливу та специфічні інструменти реалізації зовнішньоекономічної політики ... 76
Митно-тарифна політика України (в контексті інтеграції в СОТ) ... 77
Митні відносини в рамках нетарифного регулювання ... 81
Трансформація митного тарифу України ... 83
Ефективність переговорів з митно-тарифних питань про приєднання України до СОТ ... 87
Макроекономічні висновки наслідків зміни Імпортного мита при приєднанні України до СОТ ... 88
Пріоритетні напрями зміни імпортного мита при приєднанні України до СОТ ... 91
Тривалість перехідного періоду приєднання України до СОТ ... 96
ІІ.2. Гармонізація і адаптація митного законодавства України відповідно до вимог системи ГАТТ/СОТ та ЄС ... 98
Митно-тарифне регулювання в системі Світової організації торгівлі ... 99
Основні правила системи ГАТТ ... 103
Зниження митних тарифів ... 106
Система визначення митної вартості ... 108
Практичне застосування правил ГАТТ ... 110
Пріоритети і цілі інтеграційного процесу ... 115
Становлення та розвиток митної справи в Україні у контексті приєднання до ГАТТ/СОТ ... 116
Характерні аспекти світової системи торгівлі XXI століття ... 120
Національне виробництво та оцінка наслідків вступу до СОТ ... 122
Загальні аспекти економічної інтеграції до ЄС ... 127
Розділ III. Національні Інтереси України у сфері зовнішньої торгівлі та їх захист через функціональну систему митно-тарифного регулювання ... 128
ІІІ.1. Функціональна система митно-тарифного регулювання зовнішньої торгівлі та її значення у відстоюванні національних інтересів України ... 128
Базові (основні) функції системи митно-тарифного регулювання ... 137
Ставки Митного тарифу України ... 141
Україна і Всесвітня митна організація (ВМО) ... 154
Основні сфери діяльності ВМО ... 156
Пріоритети Всесвітньої митної організації ... 157
Модернізований Митний кодекс ЄС ... 158
III.2. Шляхи вдосконалення національної системи митно-тарифного регулювання в контексті забезпечення економічної безпеки України ... 165
Основні напрями реалізації митної політики України ... 171
1. Реалізація економічно-регулятивної функції ... 171
2. Реалізація фіскальної функції ... 175
3. Реалізація правоохоронної функції ... 177
4. Реалізація контрольно-організаційної функції ... 180
5. Міжнародне співробітництво з питань митної справи ... 184
Стратегія України щодо участі у митних союзах ... 185
Література ... 187
Список скорочень ... 195
Тематичний словник ... 196
Додаток 1. Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні у 2004 році ... 217
Додаток 2. Індекси цін та фізичного обсягу зовнішньоторговельних операцій у 2004 році в порівнянні з 2003 роком ... 222
Додаток 3. Середньоарифметичні пільгові ставки ввізного мита (2004 р.) ... 224

Одержати книгу
"Єгоров О. Б. Митна економіка (Україна - СОТ - ЄС)"

Словарь различных терминов:

Манилий, Маний - II в. до н. э., римский юрист. Принадлежал к сенаторской аристократии, имел значительный вес в политике, вращался в кругу друзей Сципион...
Филистимляне - потомки Каслухима (Мицраима и Хама), населявшие земли по берегу Средиземного моря от Нила до Екрона (Быт 10.14; Нав 13.3). В Иез 16.57 и...
Плантагенеты - Плантагенеты (Plantagenet), англ, королев, династия (потомки франц. графов Анжуйских), правившая в Англии в 1154 - 1485 гг., до прихода к...
ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ - организационно самостоятельная боевая и административно-хозяйственная единица во всех видах Вооруженных сил (полк, корабль 1-го, 2-го...
КУРИЯ РИМСКАЯ - церковное правительство в Ватикане, состоящее из различных конгрегации (См.), департаментов, министерств, создавалось на протяжении XV...
ДЕКЛАРАЦИЯ - объявление, заявление от имени правительства или партии, общественной группы, торжественное провозглашение основных принципов ("Деклар...
ХРАМЫ КАМЕННОГО ВЕКА - впервые появляются в неолите, хотя святилища устраивались еще в палеолите (см. доисторическое искусство, искусство каменно...
Золотая Орда - монголо-тюркское феодальное государство, основанное в 40- х гг. XIII в. ханом Батыем. В состав Золотой Орды входили: часть Западной Си...
Ито Хиробуми - Ито Хиробуми (Ito Hirobumi) (1841-1909), гос. деятель Японии. Самурай из княжеского рода, в молодости выступавший против роста зап. влиян...
КОНФУЦИАНСТВО - этико-политическое и религиозное движение в Китае. Основы заложены в VI в. до н. э. Конфуцием. Объявляло власть правителя священной, д...
АРХИТЕКТУРА - (лат. architectura, от греч. architЕkton - строитель), зодчество, искусство строительства зданий и сооружений; один из видов пространств...
1732. январь. - Рештский трактат между Россией и Персией. Возвращение Персии южного побережья Каспийского моря, приобретенного Россией в ходе русско-пер...
ЛЕВЫЕ ЭСЕРЫ - партия в России 1917-1923 гг., до декабря 1917 г. левое крыло эсеров. Лидеры М. Спиридонова, Б. Камков, М. Натансон. Участвовали в Окт...
Патрик, св. - Патрик, св. (Patrick, St) (ок. 390 - 460), святой покровитель Ирландии. Выходец из христ. семьи, в детстве попал в плен к пиратам; шесть ле...
Самтер форт - Самтер форт (Fort Sumter), воен. укрепление в гавани г. Чарлстона. Конфедераты, претендовавшие на фе-дер. собственность и финанс. ср-ва н...

© 2009-2021  librarium.inf.ua