Підручники

Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2004. - 288 с.

ВСТУП ... 7
ЧАСТИНА І. Понятійно-термінологічні основи туроперейтинга ... 9
Розділ 1. Подорожі і туризм ... 9
Визначення туризму ... 11
Поняття «внутрішній туризм» ... 14
Критерії відокремлення понять «туризм» і «подорожі» ... 16
Суб'єкти господарської взаємодії в туризмі ... 18
Розділ 2. Визначення поняття «турист» ... 20
Поняття «міжнародний (іноземний) турист» ... 21
Поняття «внутрішній турист» ... 22
Співвідношення понять «подорожуючий», «відвідувач», «турист» та «одноденний відвідувач» ... 23
Розділ 3. Класифікац і я видів та форм туризму ... 26
Туристичні потреби і мотиви туризму ... 28
Класифікаційні підходи в туризмі ... 30
Розділ 4. Туристичний продукт ... 35
Специфіка змісту поняття «турпослуга» ... 35
Відмінність понять «турпослуга» і «турпродукт» ... 39
Поняття «турпакет» ... 41
Структура туристичного продукту ... 43
Розділ 5. Туроперейтинг ... 46
Поняття «туристична діяльність» ... 46
Суб'єкти туристичної діяльності ... 51
Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту ... 55
Туроперейтинг ... 62
Контрольні питання до Частини І ... 77
ЧАСТИНА 2. Сервісне забезпечення турпродукту ... 79
Розділ 6. Обслуговування в закладах розміщення ... 79
Класифікація закладів розміщення ... 81
Національні системи класифікації готелів ... 86
Служби готелю та їх функції ... 97
Організація прийому і розміщення клієнтів готельних підприємств ... 100
Організація перебування гостей ... 112
5 Розділ 7. Організація харчування туристів ... 119
Обслуговування в польоті ... 119
Ресторанний бізнес: основи функціонування ... 120
Класифікація ресторанних закладів ... 124
Функції комплексу харчування при готельному підприємстві ... 127
1 Розділ 8. Транспортне обслуговування в туризмі ... 130
Обслуговування туристів на авіаційному транспорті ... 131
Обслуговування туристів на залізничному транспорті ... 141
Обслуговування туристів на автомобільному транспорті ... 145
Перевезення туристів водним транспортом ... 150
Розділ 9. Сервісне забезпечення дозвілля ... 155
Основи екскурсійного обслуговування ... 155
Анімаційні програми ... 166
Розділ 10. Виробничо-обслуговуюче забезпечення туру ... 169
Передреалізаційні процеси в туризмі ... 169
Проектування (розробка) турів ... 174
Схеми доставки турпродукту до споживача ... 179
Просування турпродукту та стимулювання продажу ... 180
Обслуговування клієнтів турфірми ... 183
Методи продажу турпродукту ... 186
Документальне оформлення турів ... 191
Розділ 11. Управління якістю турпродукту ... 202
Якість туристичного продукту ... 202
Умови якісного сервісу в туризмі ... 206
Комфорт як ключовий інструмент у створенні я кісного турпродукту ... 208
Управління якістю сервісного забезпечення турпродукту ... 214
Контрольні питання до Частини II ... 218
Рекомендована література ... 222
ДОДАТКИ Додаток 1.
Деякі скорочення і окремі терміни, що прийняті в міжнародному туристичному і готельному менеджменті ... 224
Додаток 2.
Міжрегіональна гармонізація критеріїв готельної класифікації на основі класифікаційних стандартів ... 229
Додаток 3.
Умовні позначення, що використовуються в міжнародних готельних довідниках - приклад І АРА Hotel and Car Rental Directory ... 240
Додаток 4.
Зразок анкети-опитування гостей готелю Marriott ... 242
Додаток 5.
Зразки оформлення авіаквитка, багажного і посадочного талонів ... 248
Додаток 6.
Коди крупних трансферних міжнародних аеропортів ... 259
Додаток 7.
Приклади позначень класу обслуговування на борту повітряного судна ... 260
Додаток 8.
Скорочення назв міжнародних авіакомпаній, прийняті при міжнародних перевезеннях ... 262
Додаток 9.
Макет круїзного лайнера «Voyager of the Seas» ... 266
Додаток 10.
Зразок туристичного ваучера ... 267
Додаток 11.
Зразок оформлення туристичної страховки ... 269

Одержати книгу
"Бабарицька В. К., Малиновська О. Ю. Менеджмент туризму. Туроперейтинг"

Словарь различных терминов:

Благословлять - можно или словами, или делами. Словами, когда кто-либо призывает на человека помощь и благодать Божию (Мат. 21:9; Лук. 6:28) или благосло...
УГЛИЧСКОЕ ДЕЛО - расследование обстоятельств гибели царевича Дмитрия Ивановича и восстания горожан в Угличе в 1591 г. Привлечено свыше 180 человек. Сме...
ОХОТА В ПАЛЕОЛИТЕ - судя по раскопкам, в палеолите жили за счет охоты на крупных животных, и прежде всего на мамонта. Обладая большой физической сило...
Ботани, залив - Ботани, залив (Botany Bay), зал. Тасманова моря, у вост. побережья Австралии. Первым белым человеком, открывшим Б.з. был капитан Джеймс К...
Самба, Марсель - (1862 - 1922) - до войны один из самых видных парламентариев французской социалистической партии. Талантливый публицист и оратор. В 1904...
Нейл Оуэн Роэ - (около 1590- 1649 гг.) - руководитель радикального крыла Ирландского восстания 1641- 1652 гг. В 1646 г. разбил союзные англичанам шотл...
ВАСИЛИЙ КОСОЙ - (?-1448), удельный князь звенигородский. Вместе с братом Дмитрием Шемякой вел долголетнюю войну с Василием II Темным. Пытался захватить...
ЭВОЛЮЦИОННАЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЯ - наука о развитии живой природы в геологическом прошлом, создана выдающимся русским ученым В.О. Ковалевским...
Сусанин Иван - Сусанин (Иван) - крестьянин Костромского уезда села Домнина, принадлежавшего Романовым ; известен как спаситель жизни царя Михаила Феодор...
ДВОРЕЦ - от "княжий двор" - жилище князя - монументальное парадное здание, первоначально - резиденция властителя, высшей знати, с XIII - XV вв. т...
ШАМШИ-АДАД V - Царь Ассирии (Месопотамия), правивший в 824-811 гг. до Р. Х. Сын Шульмануашареда III. Ж.: Шаммурамат (Семирамида). + 811 г. до Р. Х. Г...
ИНСЦЕНИРОВКА - (от лат. in - в, на и scaena - сцена), переработка для постановки в театре или кино недраматического произведения. Инсценировка отличает...
Енох - (евр. Енох или Ханох). 1) Быт. 5: 18 и дал., сын Иареда, отец Мафусала; после рождения Мафусала, "ходил пред Богом" 300 лет; "и не стало...
Карл XII - Карл XII (Charles XII) (1682 - 1718), король Швеции (1697 - 1718). Его правление неразрывно связано с Се-верной войной, в начале к-рой он оде...
Кригскомиссар - звание должностных лиц в русской армии, установленное Петром I в 1711 г. Ведали снабжением войск, управлений и заведений деньгами, обм...

© 2009-2021  librarium.inf.ua