Підручники

Правик Ю.М. Маркетинг туризму: Підручник / Ю.М. Правик. - К.: Знання, 2008. - 303 с.

Передмова ... 11
Модуль 1. ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПАНІЙ ... 15
Тема 1. Організація і технологія роботи туристичних фірм ... 16
1.1. Види туристичної діяльності ... 17
1.2. Туристичні послуги та їх правове забезпечення ... 21
1.3. Процес укладення туристичного договору ... 25
1.4. Розробка туристичного продукту ... 26
1.5. Формування туристичного продукту ... 28
1.6. Міжнародні принципи розрахунків у туристичному бізнесі ... 29
1.7. Канали збуту туристичних послуг ... 32
Тема 2. Маркетингові дослідження туристичної галузі ... 36
2.1. Загальна сутність маркетингових досліджень на підприємстві ... 37
2.2. Сутність і функції маркетингового дослідження у туристичній галузі ... 38
2.3. Доцільність проведення та нормативна база маркетингових досліджень ... 45
2.4. Стандарти якості маркетингових досліджень у маркетингу послуг ... 46
2.5. Особливості складових маркетингу туризму та основні принципи маркетингової інформації у процесі проведення маркетингових досліджень 48
2.6. Сутність маркетингової інформаційної системи ... 52
2.7. Основні дослідницькі прийоми під час проведення маркетингових досліджень у туристичній компанії ... 55
2.8. Основні напрями здійснення маркетингових досліджень у туристичних компаніях ... 58
2.9. Способи маркетингових досліджень, що використовуються в туристичній галузі ... 60
2.10. Аналіз сегментації споживачів готельних послуг. Приклад розрахунків ... 68
Тема 3. Дослідження споживчих переваг потенційних туристів ... 78
3.1. Виявлення споживчих переваг потенційних туристів ... 79
3.2. Принципи вибору туристичного агентства серед потенційних туристів ... 83
3.3. План маркетингового дослідження туристичних послуг ... 86
Тема 4. Основні тенденції розвитку маркетингу послуг ... 97
4.1. Визначення маркетингу послуг у сучасному бізнес-середовищі ... 98
4.2. Класифікація послуг ... 99
4.3. Наявні моделі маркетингу послуг ... 102
4.4. Диференційований підхід до маркетингу послуг ... 104
4.5. Типи наявних послуг ... 106
4.6. Визначення споживчих вигід процесу обслуговування в маркетингу послуг ... 108
Тема 5. Характеристика вивчсппя внутрішніх і зовнішніх ринків у маркетингу послуг ... 115
5.1. Методи дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків ... 116
5.2. Визначення сильних та слабких сторін фірми-конкурента ... 121
5.3 Особливості комплексу зовнішнього маркетингу туристичних компаній ... 126
Тема 6. Стратегічний маркетинг послуг ... 128
6.1. Основні маркетингові стратегії, що застосовуються в туристичній галузі ... 129
6.2. Комплекси маркетингу, що застосовуються в сучасному бізнес-середовищі ... 132
6.3. Маркетингові комплекси компаній, що працюють у сфері туризму ... 134
6.4. Диференціація стратегій туристичних послуг ... 137
6.5. Розроблення конкурентних стратегій туристичної компанії ... 141
Тести до модуля 1 ... 143
Модуль 2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ ... 151
Тема 7. Конкурентне середовище на міжнародному туристичному ринку ... 152
7.1. Загальна характеристика конкурентоспроможного підприємства ... 153
7.2. Визначальні чинники конкурентоспроможності туристичної фірми ... 155
7.3. Кількісна оцінка визначення конкурентоспроможності туристичної фірми ... 161
Тема 8. Конкурентне середовище па внутрішньому туристичному ринку та управління каналами збуту ... 164
8.1. Оцінювання конкурентного середовища у туристичній галузі ... 165
8.2. Визначення обсягів реалізації туристичних послуг ... 171
8.3. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми ... 173
8.4. Управління каналами збуту туристичної фірми 175
8.5. Дослідження конкурентного середовища на туристичному ринку в м. Києві ... 177
Тема 9. Розрахунки інтегральної конкурентоспроможності туристичної компанії ... 183
9.1. Інтегральний показник конкурентоспроможності туристичної компанії ... 184
9.2. Розрахунок показника конкурентоспроможності туристичної компанії у зовнішньому середовищі 186
9.3. Визначення конкурентоспроможності туристичних компаній на національному ринку ... 189
Тема 10. Аналіз методів ціноутворення на туристичні послуги ... 193
10.1. Поняття ціноутворення в туристичній галузі та види цінових методів ... 194
10.2. Особливості методів ціноутворення ... 197
10.3. Види методів ціноутворення в діяльності туристичних компаній ... 199
10.4. Розрахунок ціни туристичного пакета ... 201
10.5. Рівноважний ціновий оптимум між пропозиціями туристичної компанії та потенційними туристами ... 203
Тема 11. Основи методології міжнародного маркетингу в туристичному бізнесі ... 211
11.1. Функції та принципи міжнародного маркетингу 212
11.2. Специфіка функціонування зовнішніх ринків та умов маркетингової діяльності ... 215
11.3. Складові розвитку міжнародного маркетингу туризму ... 218
11.4. Стратегії туристичної компанії під час виходу на міжнародний ринок ... 220
Тема 12. Управління ефективністю реклами в туристичному бізнесі ... 222
12.1. Основні принципи реклами в туристичному бізнесі ... 223
12.2. Аналіз проблеми і вибір методу вирішення завдання на етапах розробки рекламної кампанії ... 227
12.3. Розроблення рекламної кампанії просування туристичного продукту ... 228
12.4. Дослідження ефективності реклами ... 229
12.5. Закономірності розрахунку ефективності реклами в туристичному бізнесі ... 231
12.6. Критеріальне рівняння ефективності реклами туристичної компанії ... 233
12.7. Зміна ефективності доходів і витрат підприємства залежно від зміни параметрів рекламоносія ... 240
12.8. Розрахунок рейтингових витрат під час проведення рекламної кампанії в туристичному бізнесі ... 245
Тема 13. Розрахунок ефективності розробки нового туру ... 249
13.1. Визначення поняття "туристичний пакет" та основні чинники його формування ... 250
13.2. Розрахунок бюджету туристичної компанії ... 259
13.3. Особливості калькуляції різних видів турів ... 263
13.4. Розрахунок обсягу беззбиткової діяльності туристичної фірми ... 267
Тема 14. Стратегічне планування маркетингових комунікацій туристичного підприємства ... 269
14.1. Сутність стратегічного планування маркетингу 270
14.2. Технологія розроблення маркетингової стратегії фірми ... 272
14.3. Сутність стратегічної бізнес-одиниці ... 2 74
14.4. Розроблення ефективної стратегії маркетингу туристичної компанії ... 277
Тести до модуля 2 ... 281
Висновки ... 291
Особливості планування та організації навчального процесу з дисципліни "Маркетинг туризму" за кредитно-модульною системою ... 293
Розгорнута програма дисципліни "Маркетинг туризму" ... 296
Рекомендована література ... 300

Одержати книгу
"Правик Ю.М. Маркетинг туризму"

Словарь различных терминов:

КЕЛЕЙНИЧЕСТВО - особый род отхода от мирской жизни без монастыря и пострига, но с соблюдением безбрачия и монашеского подвижничества, приспособленный пр...
СЕЛЬСКИЙ СХОД - 1) орган крестьянского самоуправления во 2-й половине 19 -начале 20 вв. Объединял домохозяев, составлявших сельское общество, избирал се...
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ - гражданский чин XIII класса. Давался военным, перешедшим на гражданскую службу. С конца XVIII в. перестал применяться...
ДВОЕВЛАСТИЕ - установление в государстве дву" одинаково сильных центров власти, период, в котором ни один из них не может справиться с дру и вынужд...
Фрик, Вильгельм - (Frick, Wilhelm) (1877-1946) - один из нацистских вождей, стал министром внутренних дел Тюрингии в 1930 г. После войны Нюрнбергский суд...
ЧЁРНЫЕ БОЛГАРЫ - народ смешанного племенного состава, пришедший на Донец ок. 764 г. Они вспоминаются в договоре киевского князя Игоря с Византией (944...
Медный змей - евр. Нехуштан. Медный змей. Когда израильтяне стали роптать в пустыне на Бога и Моисея, то Господь наказал их, послав на них "ядовитых...
субботний путь - (Деян 1.12)-предельное расстояние, равное примерно 1-1,5 км, которое по фарисейскому закону дозволялось проходить в субботу. (См. меры,...
Соловьев Н. И. - (1870-1947). Член партии с 1900 г. Партийную работу вел в Саратове, Самаре, Баку, Петербурге. После Октябрьской революции - председатель...
ТУЛУЗ-ЛОТРЕК - (toulouse-lautrec) Анри де (полное имя Анри Мари Раймон де Тулуз-Лотрек-Монфа) (1864, Альби - 1901, Мальроме, близ Бордо), французский ж...
Даймё - Даймё (daimyo яп. - "влиятельные имена"), яп. владетельные феодалы в 14 - 19 вв. Во время смуты в эпохуАсикага и терр. споров между князьям...
Кириафиарим - (город лесов) (Суд 18.12; 1Ц 6.21; 7.1,2; 1Пар 13.5,6; 2Пар 1.4; Иер 26.30)-город на границе уделов Иудина и Вениаминова на запад от Иер...
Рядович - временно - обязанные, полусвободные смерды, попадавшие во временную зависимость в силу "ряда" - договора, на основании которого они ра...
КОНСИСТОРИЯ - в православной церкви учреждение при архиерее по управлению епархией; в католической - особое совещание при папе римском; в протестант...
Соколов Федот - Соколов (Федот) - в "Ежемесячн. Сочин." 1757 г. помещен его перевод "О пользе, которую учение физики приносит экономии...

© 2009-2021  librarium.inf.ua