Підручники

Аляєв Г.Є., Горбань О.В., Мешков В.М. Лекції з релігієзнавства: Навчальний посібник. - К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1995. - 144 с.

Лекція І. Предмет релігієзнавства. Релігія і суспільство
1. Особливості релігієзнавства як науки та учбової дисципліни ... 3
2. Поняття релігії та класифікація релігій ... 4
3. Релігія і суспільство ... 7
Лекція II. Форми релігійного життя людини
1. Релігійний досвід: його сутність, форми і вияви ... 12
2. Культ і богослужіння ... 16
Лекція III. Релігія первісного суспільства
1. Походження та особливості первісних форм релігії ... 20
2. Поняття про міф і міфологію як специфічну форму сприйняття світу ... 22
3. Основні форми первісних культів ... 25
Лекція IV. Релігія Стародавньої Греції
1. Архаїчний період становлення грецької міфології ... 29
2. Класичний період розвитку релігії стародавніх греків ... 32
3. Культ і храми ... 34
Лекція V. Зороастризм
1. Пророк Зароастар і його релігійне вчення ... 37
2. Зороастрійські релігійні обряди. Авеста ... 40
Лекція VI. Релігії стародавньої та сучасної Індії
1. Ведичний період ... 44
2. Брахманізм ... 45
3. Індуїзм ... 47
4. Джайнізм ... 49
Лекція VII. Буддизм
1. Особистість засновника буддизму ... 50
2. Чотири "істини" буддизму та його етика ... 52
ї. Буддистський канон та історія розповсюдження буддизму ... 54
4. Головні школи буддизму та формування його міфології ... 57
Лекція VIII. Релігії Китаю і Японії
І. Релігії Китай ... 61
2 Релігія в Японії ... 65
Лекція IX. Іудаїзм
1. історія іудаїзму та його священні книги ... 68
2 Віровчення Іудаїзму, звичаї та традиції єврейської общини ... 70
3 Іудаїзм в сучасному світ і ... 75
Лекція X. Біблія: її походження, зміст та релігійно-культурне значення
1. Сутність і склад Біблії ... 76
2. Історія Біблії ... 78
3. Характер і тлумачення змісту Біблії та її значення ... 80
Лекція XI. Раннє християнство
1. Ісус Христос - засновник християнства ... 84
2. Перший період історії християнської церкви ... 86
3. Період Вселенських Соборів і розкол церков ... 88
Лекція XII. Християнство на Заході. Католицизм та протестантизм
1. Католицизм ... 92
2. Протестангізм ... 95
Лекція XIII. Християнство на Сході. Православ'я
1. Історичний розвиток православ'я ... 101
2. Сучасний стан православних церков ... 104
3. Відмінності православ'я від інших ...
християнських конфесій ... 106
Лекція XIV. Релігія і церква в Україні: історія та сучасність
1. Дохристиянські вірування східних слов'ян ... 108
2. Хрещення Русі ... 109
3. Головні етапи розвитку християнської церкви в Україні ... 110
4. Сучасний стан релігії і церкви в Україні ... 114
Лекція XV. Християнські свята та обряди
1. Треби та таїнства в християнській церкві ... 117
2. Православні свята та церковний календар ... 119
3. Православні пости, інші традиції релігійного життя ... 123
Лекція XVI. Іслам
1. Виникнення та розповсюдження ісламу ... 126
2. Мусульманське віровчення та звичаї ... 128
3. Головні течії ісламу ... 131
4. Культурна роль ісламу та його місце в сучасному світі ... 132
Лекція XVII. Релігія і церква у сучасному світі ... 134
Приблизний перелік тем рефератів ... 139

Одержати книгу
"Аляєв Г.Є. та ін. Лекції з релігієзнавства"

Словарь различных терминов:

Порука (др.рус.) - поручительство, способ обеспечения исполнения обязательств. По Псковской Судной грамоте применялась в случаях, когда речь шла о незнач...
Централизация - (лат. - сосредоточение) - сосредоточение чего-либо (например власти) в одном центре; подчинение одному центру. Централизованное государс...
Капникон - (от греч. kapnos - "дым") - налог, который взимался в Византии IX - Х веков с каждого дома или семьи. В первой трети IX века он составля...
ПАТАНИ СУЛТАНЫ - Династия султанов Патани (Таиланд), правившая в 1540-1729 гг. Небольшое мусульманское государство Патани возникло вскоре после распада...
Винтерхильфе - ("Winterhilfe" - "Зимняя помощь"), нацистский благотворительный фонд помощи неимущим соотечественникам в период Третьег...
РУССКИЙ ЯЗЫК - государственный язык России, один из славянских (восточнославянских) языков. Обособился из восточнославянского в 14 в., стал литературны...
ТОРГОВЫЕ РЯДЫ - в древнерусских городах на территории торга размещение продавцов по видам товаров: мясной ряд, калашный ряд, рыбный ряд и др. Кроме то...
Вейгель, Елена - (Weigel), немецкая актриса, жена Бертольда Брехта. Родилась 12 мая 1900 в Вене. В 1918 дебютировала в "Новом театре" во Франк...
Елкана - (Бог сотворил)-а) (Исх 6.24; 1Пар 6.23)-аналог. Азария,з (см. Асур,б) (см. также ниже пункты "в" и "г"); б) (1Ц 1.1,21,23; 2.11...
Иль-де-Франс - Иль-де-Франс (Не de France), историч. обл. во Франции, расположенная в месте слияния pp. Марны и Уазы с Сеной. Плотно населенная, обладаю...
Данев, Стоян - (род. в 1858 г.) - член прогрессивно-либеральной (цанковистской) партии (см. прим. 48). Впервые вступил в правительство в марте 1901 г.,...
Антипатрида - (Деян 23.31)-город на дороге из Иерусалима в Кесарию, куда был препровожден ап. Павел. Основана Иродом Великим и названа в честь его отц...
Хореография - (греч. choreia - пляска) - первоначально - запись танца, затем - искусство сочинения танца, балета, с конца ХIХ в. - танцевальное искусс...
Социн Лелий - Социн Лелий (Социни, Лелио) (Socinus, Laelius, Sozzini, Lelio) (1525-62), итал. теолог. Изучал право в Болонье, затем мн. путешествовал п...
Месопотамия - (между реками), греческое наименование земли между реками Евфратом и Тигром, которые разграничивают ее с Аравией на западе и Ассирией на...

© 2009-2021  librarium.inf.ua