Підручники

Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа: Навчальний посібник для вузів. Інформаційно-видавнича агенція "Вертекс", 2001. - 352 с.

Передмова до українського видання ... 3
Вступ ... 8
РОЗДІЛ І.
ОСНОВИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ... 10
Глава 1. Суть, роль, зміст і задачі комерційної роботи ... 10
1.1. Поняття і суть комерційної роботи ... 10
1.2. Розвиток комерційної діяльності на Русі ... 11
1.3. Характер і зміст процесів, що виконуються в торгівлі ... 15
1.4. Предмет, зміст і задачі курсу «Комерційна діяльність» ... 18
1.5. Роль і задачі розвитку комерційної роботи на сучасному етапі ... 20
Глава 2. Психологія та етика комерційної діяльності ... 23
2.1. Особистісні та професійні вимоги до комерційного працівника ... 23
2.2. Етикет підприємця-комерсанта ... 25
2.3. Організація і ведення ділових переговорів ... 28
2.4. Ділові листи в комерційній роботі ... 33
2.5. Комерційний ризик і способи його зменшення ... 37
Глава 3. Комерційна інформація та її захист ... 40
3.1. Поняття комерційної інформації і комерційної таємниці ... 40
3.2. Забезпечення захисту комерційної таємниці ... 46
3.3. Роль товарних знаків у комерційній роботі ... 51
Глава 4. Організація господарських зв'язків у торгівлі ... 59
4.1. Суть і порядок регулювання господарських зв'язків у торгівлі ... 59
4.2. Загальні положення договору купівлі-продажу ... 61
4.3. Договір роздрібної купівлі-продажу ... 65
4.4. Договір постачання товарів ... 67
4.5. Державний контракт на постачання товарів для державних потреб ... 76
4.6. Договір контрактації ... 80
4.7. Заявки і замовлення на товари ... 8L
4.8. Прямі договірні зв'язки торгових підприємств з виробниками товарів та їх ефективність ... 82
4.9. Роль оптових підприємств в організації господарських зв'язків і постачанні товарів ... 84
Глава 5. Форми і методи комерційних розрахунків ... 89
5.1. Готівкова форма розрахунків ... 89
5.2. Безготівкова форма розрахунків ... 92
5.3. Порядок відкриття рахунків в банку ... 98
5.4. Розрахунки в іноземній валюті ... 99
РОЗДІЛ II.
ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ... 103
Глава 6. Комерційна робота по оптовій закупівлі товарів ... 103
6.1. Суть, роль і зміст закупівельної роботи ... 10З
6.2. Вивчення і пошук комерційних партнерів по закупівлі товарів. Класифікація постачальників ... 105
6.3. Організація господарських зв'язків із постачальниками товарів. Контроль та облік надходження товарів від постачальників ... 107
6.4. Оптові ярмарки (виставки) та їх роль в закупівлі товарів ... 113
6.5. Оптові продовольчі ринки та їх роль в закупівлі товарів ... 118
6.6 Дрібнооптові магазини-склади ... 123
Глава 7. Комерційна робота з оптового і роздрібного продажу товарів ... 125
7.1. Суть, роль і зміст комерційної роботи з продажу товарів ... 125
7.2. Організація комерційної роботи з оптового продажу товарів ... 128
7.3. Організація надання послуг оптовими підприємствами клієнтам ... 132
7.4. Організація комерційної роботи з роздрібного продажу товарів ... 134
7.5. Методи роздрібного продажу товарів ... 138
7.6. Організація надання торгових послуг покупцям ... 144
Глава 8. Організація біржової торгівлі ... 147
8.1. Суть, роль і розвиток біржової торгівлі ... 147
8.2. Порядок створення товарної біржі та її структура ... 148
8.3. Види біржових операцій ... 152
8.4. Організація торгових операцій на біржі ... 154
Глава 9. Торгівля на аукціонах, конкурсах (тендерах) ... 155
9.1. Суть і види торгів ... 155
9.2. Суть і організаційні форми аукціонів ... 156
9.3. Порядок проведення аукціону ... 157
9.4. Організація проведення конкурсів (тендерів) ... 159
Глава 10. Формування асортименту і управління товарними запасами на складах і в магазинах ... 164
10.1. Поняття про асортимент і торгову номенклатуру товарів ... 164
10.2. Порядок формування і регулювання асортименту товарів на оптових торгових підприємствах ... 166
10.3. Основні чинники формування торгового асортименту на підприємствах роздрібної торгівлі ... 168
10.4. Принципи підбору і встановлення товарного асортименту в магазинах ... 172
10.5. Планування асортименту товарів у магазинах ... 176
10.6. Роль товарних запасів у забезпеченні стійкості товарного асортименту ... 183
10.7. Управління товарними запасами на складах оптових торгових підприємств і в магазинах ... 185
Глава 11. Основні засоби маркетингових комунікацій ... 191
11.1. Поняття системи маркетингових комунікацій та її роль в комплексі маркетингу ... 191
11.2. Реклама в системі маркетингових комунікацій ... 192
11.3. Комерційна пропаганда ... 193
11.4. Стимулювання збуту ... 196
11.5. Особистий продаж ... 201
11.6. Фірмовий стиль та його складові елементи ... 204
Глава 12. Організація рекламно-інформаційної діяльності по збуту товарів ... 210
12.1. Поняття, суть і задачі реклами ... 210
12.2. Соціально-психологічні основи реклами ... 215
12.3. Основні напрями розвитку рекламного бізнесу за рубежем ... 227
12.4. Види рекламних засобів та їх застосування ... 241
12.5. Вітрини як засіб реклами. Значення вітрин ... 257
12.6 Організація роботи рекламно-інформаційних агентств ... 280
12.7. Основи розробки рекламних оголошень і текстів ... 286
12.8. Ефективність рекламної діяльності ... 292
Глава 13. Особливості комерційної роботи при здійсненні експортно-імпортних операцій ... 298
13.1. Основні поняття і визначення ... 298
13.2. Організація експортно-імпортних операцій ... 299
Глава 14. Організаційно-економічні особливості лізингу. Факторинг ... 302
14.1. Суть лізингу, його форми, типи і види ... 302
14.2. Порядок укладення і виконання договору лізингу ... 305
14.3. Економічні основи лізингу ... 308
14.4. Факторинг ... 313
Глава 15. Франчайзинг в ринковій економіці ... 316
15.1. Суть франчайзингу та історія його розвитку ... 316
15.2. Види франчайзингу ... 320
15.3. Економічні основи розвитку франчайзингу ... 324
Глава 16. Організація роботи комерційних служб на підприємствах ... 330
16.1. Структура комерційних служб підприємств ... 330
16.2. Роль комерційних служб у складанні бізнес-планів підприємства ... 340
16.3. Основні фінансові документи комерційного підприємства ... 342
16.4. Система показників аналізу ефективності комерційної діяльності торгового підприємства ... 345

Одержати книгу
"Панкратов Ф. Г., Серьогіна Т. К. Комерційна справа"

Словарь различных терминов:

Баллотирование - (нем. от ит. - выбирать шарами) - вид голосования, чаще всего используемый при избирании на какую-либо должность. Первоначально производ...
ИМПРЕССИОНИЗМ - направление в искусстве последней трети XIX - начале XX вв., представители которого стремились изобразить мир наиболее естественно и неп...
Бугов Тукум - (прим. 1805-не позднее 1862), хорунжий (21.10.1851), из кабардинских узденей. Произведен в чин прапорщика 05.01.1851 "по спискам офицеро...
Союз немецких девушек - (Bund deutscher MIdel), массовая женская организация в составе "Гитлерюгенд". Находилась под контролем рейхс...
Суд присяжных - зародился еще в средневековой Европе, а в России был введен реформой 1864 г., отменен Октябрьской революцией 1917 г., ныне возрождаетс...
Номенклатура - (лат. перечень имен и наименований) - перечень руководящих должностей, замещение которых производит не начальник данного ведомства, а вы...
ЕРМОЛАЙ-ЕРАЗМ - или Ермолай Прегрешный (ск. XVI в.), священник, писатель и публицист. В 1555 протопоп дворцовой церкви Спаса-на-Бору в Москве. Входил в...
Софроний преподобный (затворник печерский) -

Софроний преподобный - см. в статье Софроний (святые православной церкви) ...
ОДНОПРОХОДНЫЕ - Группа примитивных млекопитающих, имеющих отдельные черты рептилий - например, откладывают яйца. До нашего времени сохранились только у...
ЗАХРЕБЕТНИКИ - в России вольные или гулящие люди, не несшие ни государственной службы, ни государственного тягла, большей частью наемные рабочие. В XV-...
МИНОЙСКАЯ КУЛЬТУРА - культура Греции и Крита III-II тыс. до н. Бронзовый век. Подразделяют на ранне-, средне- и позднеминойский периоды. Некоторы...
ЭКСПЛУАТАЦИЯ - использование, извлечение выгоды - присвоение результатов чужого труда собственниками средств производства. Кроме того, разработка, ис...
Иван Федоров - Иван Федоров - первый русский печатник. В 1553 г. Иоанн IV приказал строить в Москве особый дом для типографии; но последняя была открыт...
Дерев Касбот - (1811-не ранее 1843), корнет (04.09.1842), из кабардинских узденей 2-й степени (беслен-уорк) князей Мисостовых. Поступил в лейб-гвардии...
Золотой Берег - участок побережья Гвинейского залива на территории Ганы. Название Золотой Берег дано в 15 в. португальскими мореплавателями, вывозивш...

© 2009-2021  librarium.inf.ua