Підручники

Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство: Навч. посібник для студентів вузів / Народ. укр. акад. - 3-є вид., перероб. і доп. - К.: Кондор, 2004. - 646 с.

ПЕРЕДМОВА ... 7
РОЗДІЛ 1. РЕЛІГІЯ ЯК ДУХОВНИЙ ФЕНОМЕН ЛЮДСТВА ... 9
1.1. Сутність і складові частини релігії ... 9
1.2. Феномен релігійної свідомості ... 23
1.3. Основні теорії походження релігії ... 28
1.4. Функції релігії ... 36
1.5. Класифікація релігій ... 39
РОЗДІЛ 2. РЕЛІГІЄЗНАВСТВО ЯК ГАЛУЗЬ НАУКОВОГО ЗНАННЯ ... 45
2.1. Предмет і структура релігієзнавства. Релігієзнавство та богослов'я (теологія) ... 45
2.2. Філософія релігії ... 53
2.3. Соціологія релігії ... 56
2.4. Психологія релігії ... 59
2.5. Географія релігії ... 64
2.6. Історія релігії ... 66
2.7. Феноменологія релігії ... 71
РОЗДІЛ 3. ПЕРВІСНІ ФОРМИ РЕЛІГІЇ ... 79
3.1. Особливості первісних форм релігії ... 79
3.2. Фетишизм ... 80
3.3. Тотемізм ... 83
3.4. Анімізм. Племінні культи ... 90
3.5. Магія. Табу ... 99
3.6. Шаманізм ... 107
РОЗДІЛ 4. ЕТНІЧНІ І РЕГІОНАЛЬНІ РЕЛІГІЇ ... 116
4.1. Особливості первісних форм релігії ... 116
4.2. Іудаїзм: історія, віровчення, культ ... 120
4.3. Зороастризм: звичаї і вірування ... 143
4.4. Індуїзм - релігія давньої і сучасної Індії ... 154
4.5. Даосизм ... 170
4.6. Синтоїзм ... 180
РОЗДІЛ 5. БУДДИЗМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ ... 187
5.1. Поняття світової релігії ... 187
5.2. Життя Гаутами Будди ... 192
5.3. Буддійське віровчення і пантеон ... 199
5.4. Релігійний культ і релігійна організація буддизму ... 206
5.5. Поширення буддизму. Основні напрямки в буддизмі ... 217
5.6. Ламаїзм ... 228
5.7. Чань-буддизм ... 237
РОЗДІЛ 6. ВИНИКНЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ... 250
6.1. Релігійні витоки християнства ... 250
6.2. Євангельська проповідь Ісуса ... 254
6.3. Поширення і організаційне оформлення християнства 261 РОЗДІЛ 7. ЕВОЛЮЦІЯ ХРИСТИЯНСТВА ... 272
7.1. Особливості віровчення, культу і церковної організації православ'я ... 272
7.2. Особливості віровчення, культу та церковної організації католицизму ... 292
7.3. Віровчення і культ протестантських віросповідань ... 304 РОЗДІЛ 8. ІСЛАМ ЯК СВІТОВА РЕЛІГІЯ ... 322
8.1. Загальна характеристика ісламу ... 322
8.2. Життя пророка Мухаммада ... 325
8.3. Основні положення віровчення ісламу. Коран ... 331
8.4. «Стовпи» культової практики ісламу. Шаріат ... 342
8.5. Особливості релігійної організації. Основні течії в ісламі ... 363
РОЗДІЛ 9. ІСТОРІЯ І СУЧАСНИЙ СТАН РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ ... 376
9.1. Феномен язичництва. Основні вірування і культи давніх слов'ян ... 376
9.2. Слов'янський язичницький пантеон і ритуал. Історична доля язичництва ... 383
9.3. Витоки християнства в Україні ... 395
9.4. Історя православної церкви в Україні ... 399
9.5. Українська греко-католицька церква ... 414
9.6. Історія протестантизму в Україні ... 418
9.7. Сучасна релігійна ситуація в Україні ... 428
9.8. Конституційно-правові гарантії свободи совісті й релігії в Україні. Державно-релігійні стосунки ... 447
РОЗДІЛ 10. НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЇ ... 457
10.1. Нові релігійні рухи: характерні риси і класифікація 457
10.2. Неохристиянські релігійні об'єднання ... 461
10.3. Неоорієнтальні релігії ... 468
10.4. Сайєнтологічні напрямки ... 472
10.5. Синтетичні релігії ... 475
10.6. Неоязичницькі організації ... 483
10.7. Сатанинські організації ... 489
ТЕКСТИ ПЕРШОДЖЕРЕЛ ДО ВСІХ ТЕМ КУРСУ ... 498
Текст 1.1. Біблія. Старий Заповіт. Приповістка про Авраама та його сина Ісака ... 498
Текст 2.1. У. Джеймс. Ставлення філософії до релігії ... 500
Текст 2.2. Протоієрей Олександр Мень. Релігія в житті людини ... 501
Текст 3.1. Обряди ініціації ... 503
Текст 3.2. Система табу ... 505
Текст 4.1. Біблія. Старий Заповіт. Укладання Заповіту. Десять заповідей ... 507
Текст 4.2. Бхагавад-Гіта. Переселення душ ... 510
Текст 5.1. Типітака. Вогневе казання ... 511
Текст 6.1. Біблія. Новий Заповіт. Євангельська біографія Ісуса ... 513
Текст 6.2. Біблія. Новий Заповіт. Нагірна проповідь ... 519
Текст 6.3. Біблія. Новий Заповіт. Найбільша заповідь ... 521
Текст 7.1. Нікео-Константинопольський символ віри ... 521
Текст 7.2. Найуживаніші християнські молитви ... 522
Текст 7.3. Біблія. Старий Заповіт. Створення світу ... 523
Текст 7.4. Біблія. Старий Заповіт. Гріхопадіння ... 525
Текст 7.5. Біблія. Новий Заповіт. Страшний Суд ... 528
Текст 7.6. Православний катехізис. Чесноти, добрі діла і гріхи ... 531
Текст 7.7. Устав Антонія Великого ... 532
Текст 7.8. Мартін Лютер. Диспут про з'ясування дієвості індульгенцій (95 тез) ... 534
Текст 7.9. Аугзбурзьке визнання ... 537
Текст 8.1. Уривки зі священного Корану ... 539
Текст 9.1. Людське язичницьке жертвопринесення ... 543
Текст 9.2. Купальське свято ... 543
Текст 9.3. Повість минулих літ. Легенда ... 545
Текст 9.4. Повість минулих літ. Хрещення Русі ... 546
Текст 9.5. Устав князя Володимира Святославовича про десятини, суди та людей церковних ... 550
Текст 9.6. Повість минулих літ. Заснування Києво-Печерської лаври ... 552
Текст 9.7. Берестейська церковна унія ... 554
Текст 9.8. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» ... 557
Текст 9.9. Положення про державний комітет України у справах релігій ... 561
Текст 9.10. Заповіт патріарха Київського і всієї України Мстислава І ... 562
Текст 10.1. Ритуал у кришнаїтів ... 564
Текст 10.2. Л. Силенко про свою віру ... 566
Текст 10.3. Лист Міністерства освіти України щодо попередження залучення дітей і підлітків до діяльності релігійних організацій харизматичного спрямування ... 568
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ РОЗДІЛІВ ... 571
КОРОТКИЙ РЕЛІГІЄЗНАВЧИЙ СЛОВНИК ... ; ... 585
НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ INTERNET-САЙТИ З РЕЛІГІЇ ... 598
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ... 603
ЗВЕДЕНІ ТАБЛИЦІ ... 631
КАРТИ ... 636

Одержати книгу
"Кислюк К. В., Кучер О. М. Релігієзнавство"

Словарь различных терминов:

КАРДИССКИЙ МИР - мирный договор в Кардисе на территории современной Эстонии от 1.7.1661 г., завершил русско-шведскую войну 1656 - 1658 гг. За обязательст...
КРЕПОСТНОЕ ПРАВО - Крепостное право на Руси, т.е. прикрепление крестьян к  земле,  началось в ХV веке. До этого землей владели главным образом сами  к...
Боливар Симон - Боливар Симон (Bolivar, Simon) (1783-1830), южно-амер. воен. и гос. деятель, лидер Войны за независимость испанских колоний в Америке. Вд...
Аракчеевщина - система военных поселений, введенная Аракчеевым, временщиком и военным министром Александра I. Сущность этой системы заключается в том...
Лебрен Альбер - Лебрен Альбер (Lebrun, Albert) (1871-1950), франц. гос. деятель, 17-й и последний президент (1932-40) Третьей республики. Умеренный консе...
ЯРЫЖНЫЕ ЛЮДИ - (ярыжки, ярыги), название некоторых категорий населения в 16-18 вв. Судовые Я. л.: грузчики, бурлаки, гребцы на речных и морских судах;...
Бурмов Тодор - Бурмов Тодор, болгарский публицист и политический деятель, родился в 1834 г., учился в Киеве в духовной семинарии, потом в духовной акаде...
Дежнев Семен - Дежнев (Семен) - якутский казак, первый из европейских мореплавателей, за 80 лет до Беринга прошедший через пролив, отделяющий Азию от А...
Нойманн, Гайнц - (Neumann, Heinz) (1902-1937?) - сталинистский вождь КПГ и проповедник теории Третьего периода. Он был представителем Коминтерна в Китае...
Бироновщина - политика, проводимая Бироном Эрнстом Иоганном, фаворитом императрицы Анны Ивановны (1730 - 1740 гг.), которая привела к засилью иностр...
ЗАПОВЕДИ - содержащиеся в Пятикнижии нормы поведения древних евреев, будто бы начертанных Богом на 2 каменных плитах - "скрижалях завета", переда...
ЭКСТЕНСИВНЫЙ - расширительный, растяжимый - связанный с увеличением, распространением, противоположный интенсивному. Э. земледелие - система ведения...
ЧУЖАЯ РЕЧЬ - слова в тексте, принадлежащие не автору, а другому лицу. В рус. языке разработаны такие синтаксические способы введения чужой речи в тек...
Тутанхамон - Тутанхамон (Tutankhamun), егип. фараон (правил ок. 1361-1352 до н.э.). О его правлении и преждевременной смерти сведений мало, а известно...
Колдовство - Колдовство (witchcraft), по нар. поверьям, способность нек-рых людей, особенно женщин, общаться со верхъестеств. силами. Рассказы о К. вс...

© 2009-2021  librarium.inf.ua