Підручники

Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. - Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. - 222 с.

ПЕРЕДМОВА ... 7
Частина І
ВСТУП ДО ПСИХОЛОГІЇ ... 8
Розділ 1. Предмет психології ... 8
1.1. Предмет психології та її завдання ... 8
1.2. Рефлекторна природа психіки ... 9
1.3. Психіка і свідомість ... 17
1.4. Основні галузі психологічних знань ... 19
1.5. Зв'язок психології з іншими науками ... 19
1.6. Основні напрями в сучасній психології ... 20
Розділ 2. Методи психології ... 26
2.1. Основні вимоги до методів психології ... 26
2.2. Основні методи психології. Спостереження, експеримент ... 27
2.3. Додаткові методи: тест, опитування, бесіда, аналіз продуктів діяльності, узагальнення незалежних характеристик, самооцінка ... 29
2.4. Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ ... 34
Розділ 3. Розвиток психіки і свідомості ... 38
3.1. Виникнення та розвиток психіки ... 38
3.2. Розвиток механізмів психічної діяльності ... 38
3.3. Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу ... 42
3.4. Виникнення та історичний розвиток людської свідомості ... 47
Частина II
ОСОБИСТІСТЬ, СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ ... 51
Розділ 4. Психологія особистості ... 51
4.1. Поняття про особистість та її структуру ... 51
4.2. Активність особистості та її джерела ... 52
4.3. Розвиток і виховання особистості ... 56
Розділ 5. Соціальні групи ... 66
5.1. Поняття про групи ... 66
5.2. Міжособистісні стосунки у групі ... 68
5.3. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках ... 70
Частина III
ДІЯЛЬНІСТЬ ... 77
Розділ 6. Психологічний аналіз діяльності ... 77
6.1. Поняття про діяльність ... 77
6.2. Мета і мотиви діяльності ... 77
6.3. Структура діяльності ... 79
6.4. Засоби діяльності, процес їх засвоєння ... 80
6.5. Перенесення та інтерференція навичок ... 84
6.6. Основні різновиди діяльності ... 88
6.7. Творча діяльність ... 93
Розділ 7. Мова і мовлення ... 99
7.1. Поняття про мову та її функції ... 99
7.2. Фізіологічні механізми мовної діяльності ... 101
7.3. Різновиди мовлення ... 104
Розділ 8. Спілкування ... 111
8.1. Поняття про спілкування ... 111
8.2. Засоби спілкування ... 112
8.3. Функції спілкування ... 115
8.4. Різновиди спілкування ... 119
Розділ 9. Увага ... 125
9.1. Поняття про увагу ... 125
9.2. Фізіологічне підґрунтя уваги ... 127
9.3. Різновиди і форми уваги ... 130
9.4. Властивості уваги ... 133
Частина IV
ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ ... 141
Розділ 10. Відчуття ... 141
10.1. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття ... 141
10.2. Фізіологічне підґрунтя відчуттів ... 142
10.3. Класифікація і різновиди відчуттів ... 143
10.4. Основні властивості відчуттів ... 148
10.5. Відчуття і діяльність ... 151
Розділ 11. Сприймання ... 156
11.1. Поняття про сприймання ... 156
11.2. Різновиди сприймання ... 156
11.3. Властивості сприймання ... 159
11.4. Спостереження і спостережливість ... 161
Розділ 12. Мислення ... 167
12.1. Поняття про мислення. Соціальна природа мислення ... 167
12.2. Розумові дії та операції мислення ... 169
12.3. Форми мислення ... 172
12.4. Процес розуміння ... 175
12.5. Процес розв'язання завдань ... 176
12.6. Різновиди мислення ... 178
12.7. Індивідуальні особливості мислення ... 179
Розділ 13. Уява ... 185
13.1. Поняття про уяву ... 185
13.2. Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю ... 186
13.3. Фізіологічне підґрунтя уяви. Уява і органічні процеси ... 187
13.4.Процес створення образів уяви ... 189
13.5. Різновиди уяви ... 191
13.6. Уява і особистість ... 194
Розділ 14. Пам'ять ... 198
14.1. Поняття про пам'ять ... 198
14.2. Теорії пам'яті ... 198
14.3. Різновиди пам'яті ... 201
14.4. Запам'ятовування та його різновиди ... 202
14.5. Відтворення та його різновиди ... 203
14.6. Забування та його причини ... 205
14.7. Індивідуальні особливості пам'яті ... 206
Частина V
ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ ... 211
Розділ 15. Емоції і почуття ... 211
15.1. Поняття про емоції і почуття ... 211
15.2. Фізіологічне підґрунтя емоцій і почуттів ... 213
15.3. Вираження емоцій і почуттів ... 214
15.4. Форми переживання емоцій і почуттів ... 215
15.5. Вищі почуття ... 217
Розділ 16. Воля ... 223
16.1. Поняття про волю ... 223
16.2. Довільні дії та їх особливості ... 224
16.3. Аналіз складної вольової дії ... 226
16.4. Основні якості волі ... 228
16.5. Безвілля, його причини і переборення ... 230
Частина VI ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ... 235
Розділ 17. Темперамент ... 235
17.1. Поняття про темперамент ... 235
17.2. Типи темпераментів ... 238
17.3. Основні властивості темпераменту ... 239
17.4. Фізіологічне підґрунтя темпераменту ... 241
17.5. Роль темпераменту в діяльності людини ... 242
Розділ 18. Здібності ... 247
18.1. Поняття про здібності ... 247
18.2. Структура здібностей ... 249
18.3. Різновиди здібностей ... 251
18.4. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови ... 252
Розділ 19. Характер ... 259
19.1. Поняття про характер ... 259
19.2. Структура характеру ... 260
19.3. Основні риси типового характеру ... 263
19.4. Природа характеру ... 266
19.5. Формування характеру ... 267

Одержати книгу
"Максименко С.Д. Загальна психологія"

Словарь различных терминов:

Иосиф Флавий - Иосиф Флавий (Йосеф бен Маттитьяху) (Josephus, Flavius, Joseph ben Mattias) (род. ок. 37 г. н.э.), евр. историк, священник и воин. Во -вр...
СУДНЫЕ ПРИКАЗЫ - в России XVI-XVIII вв. осуществляли судопроизводство по гражданским искам землевладельцев, неподсудных городовым воеводам. Известны С...
Мэзер Коттон - Мэзер Коттон (Mather, Cotton) (1663 - 1728), амер. священник-пуританин, сын Мэзера Инкриза. Человек широчайшей образованности и педантичног...
Миля морская - (англ. mile от лат. milia (passuum) - тысяча шагов) - единица длины, применяющаяся в морском деле, равная средней длине дуги меридиана в...
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ - Николай Гаврилович (1828, Саратов - 1889, там же), русский писатель, экономист, общественный деятель. Родился в семье священника. Окончи...
ПРУТСКИЙ МИР - между Россией и Турцией, подписан 12(23).7.1711 после Прутского похода. Заключен на реке Прут, близ города Яссы. Россия возвращала Турци...
Лао-цзы (Ли Эр) - автор древнекитайского трактата Лао-цзы (древнее название - Дао дэ цзин, 4- 3 вв. до н.э.), канонического сочинения даосизма. Основн...
Вильгельм IV - Вильгельм IV (William IV) (1765-1837), король Великобритании, Ирландии и заморских колоний, король Ганновера (1830-37), третий сын Георга...
МАКСИМИЛИАН II - Из рода Габсбургов Король Немецкий в 1562-1575 гг. Король Венгрии в 1562-1572 гг. Король Чехии в 1562- 1575 г.г Император "Свяще...
ПРИЧАЩЕНИЕ - главнейшее христианское Таинство, установленное самим Иисусом Христом. Приступающий к нему сначала постится в течение нескольких дней и...
Заратуштра - Заратуштра (Заратустра или Зороастр) (Zarathu-stra or Zoroaster) (7 - 6 вв. до н.э.), перс, религ. реформатор, основатель др.-иран. религии...
ВЕЛИКИЙ ПОСТ - важнейший из многодневных постов Православной Церкви. Он напоминает нам о сорокадневном посте Спасителя в пустыне, он же вводит нас в Ст...
ГАЛЛИКАНСТВО - религиозно-политическое движение с XIII в., сторонники которого добивались автономии, большей независимости французской католической ц...
МОРСКИЕ ЛИНИИ - линейное судоходство - перевозки грузов и пассажиров по определенным направлениям, линиям. Суда, их обслуживающие, называются линейным...
Богдановичи - Богдановичи. Существует целый ряд старинных дворянских родов Богдановичей и Б.-Дворжецких польского происхождения, записанных в шестую и...

© 2009-2021  librarium.inf.ua