Підручники

Макарова О.В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: Монографія. - К.: Ліра-К, 2004. - 328 с.

Передмова ... 6
Розділ 1. Теоретичні засади програмного регулювання соціальної сфери ... 9
Глава 1. Об'єктивно-історичні передумови застосування державних соціальних програм ... 9
1. Історичні корені застосування систем соціального захисту ... 9
2. Об'єктивні передумови застосування державних соціальних програм у сучасний період історії ... 13
3. Досвід застосування соціальних програм у країнах «загального добробуту» ... 21
4. Особливості застосування соціальних програм в Україні у перехідний період ... 30
Глава 2. Сутність та методологічні основи програмного регулювання соціальної сфери ... 33
1. Програмування як інструмент реалізації соціальної політики ... 33
2. Сутність категорії «державна соціальна програма» ... 35
3. Методологія розробки державних соціальних програм ... 39
4. Класифікація соціальних програм ... 40
5. Теоретичні принципи визначення обсягів видатків на соціальні потреби ... 48
Розділ 2. Соціально-економічні чинники розробки та впровадження державних соціальних програм ... 57
Глава 1. Бюджетна політика як передумова впровадження державних соціальних програм ... 57
1. Податкова політика і необхідність її реформування ... 57
2. Стан фінансування соціальної сфери ... 60
3. Забезпечення соціальної спрямованості бюджетної політики ... 66
4. Критерії і індикатори соціальної спрямованості бюджетної політики ... 71
Глава 2. Макроекономічні чинники впровадження соціальних програм ... 74
1. Аналіз економічної ситуації ... 74
3. Аналіз бідності, визначеної за комбінованим критерієм ... 81
4. Моделювання регіональної диференціації бідності, визначеної за комбінованим критерієм ... 87
Глава 3. Розвиток ринку праці та соціальні програми ... 97
1. Аналіз ситуації на ринку праці в Україні ... 97
2. Перспективи розвитку економічної активності населення України ... 104
3. Методичні підходи до оцінки дефіциту гідної праці в Україні ... 107
Глава 4. Демографічна ситуація як чинник і передумова розробки соціальних програм ... 112
Розділ 3. Методичні підходи до розробки та оцінки соціальних програм ... 127
Глава 1. Методика розробки та контролю соціальних програм ... 127
1. Пріоритети соціальної політики як основа для розробки програм ... 127
2. Визначення програмних цілей, програмних заходів і показників ... 129
3. Розробка програм за допомогою методу логічного аналізу ... 135
4. Принципи та методи програмного контролю ... 144
Глава 2. Оцінка якості та ефективності соціальних програм ... 156
1. Загальні підходи до оцінки ефективності соціальних програм ... 156
2. Оцінка ступеня досягнення програмних цілей ... 158
3. Оцінка ефективності адресних соціальних програм ... 161
4. Оцінка вартості приросту соціального капіталу завдяки покращанню ситуації ... 162
Глава 3. Регіональні аспекти розробки програм соціального розвитку ... 170
1. Диференціація показників розвитку регіонів як передумова впровадження регіональних програм ... 170
2. Методика інтегральних оцінок соціального-економічного розвитку регіонів ... 172
3. Використання інтегральної оцінки соціального розвитку регіонів для формування регіональних програм ... 177
Глава 4. Гендерний аспект реалізації соціальних програм ... 185
1. Загальні гендерні підходи щодо впровадження державної соціальної політики ... 185
2. Гендерні програми в Україні ... 187
3. Проблеми та перспективи подолання гендерної нерівності в Україні ... 191
Глава 5. Програми щодо регулювання зайнятості населення ... 202
1. Передумови для застосування соціальних програм у сфері зайнятості ... 202
2. Джерела інформації для оцінки програм на ринку праці ... 208
3. Методичні підходи до оцінки програм щодо забезпечення зайнятості ... 209
4. Оцінка програм сприяння зайнятості за період з 1992 по 2002 рік ... 211
Розділ 4. Оцінка та перспективи розвитку діючих в Україні соціальних програм ... 220
Глава 1. Перспективи розвитку програм соціального страхування ... 220
1. Сутність державного соціального страхування ... 220
2. Види страхування ... 225
3. Функціонування і проблеми існуючої системи соціального страхування ... 230
4. Перспективи розвитку медичного страхування ... 235
Глава 2. Реформування та перспективи пенсійного забезпечення ... 239
1. Передумови реформ пенсійного забезпечення в Україні ... 239
2. Сутність та проблеми пенсійної реформи ... 245
3. Проблеми розвитку недержавного пенсійного забезпечення ... 254
Глава 3. Програми надання пільг: аналіз та перспективи реорганізації ... 256
1. Оцінка існуючої системи пільг та реформ у сфері їх надання ... 256
2. Класифікація пільг за їх призначенням ... 259
3. Результати обстеження пільговиків щодо доцільності збереження існуючої системи пільг та можливих шляхів заміни їх на адресну допомогу ... 263
4. Пропозиції щодо заміни окремих видів пільг іншими видами допомоги або компенсації ... 269
5. Необхідні умови та очікувані результати реорганізації системи пільг ... 271
Глава 4. Програми соціальної допомоги та житлових субсидій ... 277
1. Допомоги на дітей ... 278
2. Адресна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям ... 285
3. Програма житлових субсидій ... 293
Висновки ... 304
Література ... 312
Додатки ... 322

Одержати книгу
"Макарова О.В. Державні соціальні програми"

Словарь различных терминов:

ФЕОФАНИЯ - скит, Киевская еп., в окрестностях Киева, в урочище "Лазаревщина", названном так потому, что здесь жил когда-то благочестивый старец-пас...
ЗОЛОТОЕ ОРУЖИЕ - особенно почетная боевая офицерская награда в Русской императорской армии, вторая по значению после ордена св. Георгия 4 ст.; палаш ил...
Дивергенция этническая - распад этнической системной целостности с потерей ощущения комплиментарности на заданном уровне этнической иерархии...
СМУТНОЕ ВРЕМЯ - смута - термин, обозначающий события конца XVI - начала XVII вв. в России. Введен русскими писателями XVII в., употреблялся дворянскими...
КУРЕНЬ - казачий термин монголо-татарского происхождения. Значение слова К. персидский историк XIV в. Рашид ад Дин определяет, как "кольцо". "В...
Бебель, Август - один из наиболее выдающихся деятелей германской социал-демократии, признанный политический вождь партии в период империи. Выходец из п...
ИКОНОГРАФИЯ - (от греч. eikon - изображение, образ и grapho - пишу), в изобразительном искусстве строго установленная система вариантов изображения ка...
Хазарапет - "тысячник", одна из высоких должностей в аршакидской Армении. Хазарапет ведал финансами, в первую очередь налоговой системой. В Иране...
Хлестаков - главное действующее лицо знаменитой комедии Гоголя "Ревизор", мелкий петербургский чиновник, которого в глухой провинции принимают за...
ХАМЕЦ, или КВАСНОЕ - Тесто, замешанное на муке из какого-либо злака и воде и подвергшееся брожению, то есть закваске. Тора запрещает есть хамец во...
Бенбоу Джон - Бенбоу Джон (Benbow, John) (1653-1702), англ, адмирал. Отличился в мор. сражениях с французами в борьбе за господство в Ла-Манше в нач. 1...
СТАРШИЙ ЖУЗ - группа казахских племенных объединений в районе Семиречья. Сложился к XVI в. В 40 - 60 гг. XIX в. вошел в состав России. Ныне - в Казахс...
ПТОЛЕМЕЙ XV ЦЕЗАРИОН - Царь Египта в 44-31 гг. до Р.Х. Сын Цезаря и Клеопатры VII. Птолемей считался соправителем матери. После разгрома Антон...
Харикл - малоизвестный греческий историк, автор несохранившегося сочинения "О состязании городов", упомянутого Афинеем в "Пире мудрецов"...
Лод Уильям - Лод Уильям (Laud, William) (1573 - 1645), архиепископ Кентерберийский. Сын портного из Рединга, посвящен в сан священника в 1601 г.. В 1611...

© 2009-2021  librarium.inf.ua