Підручники

Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги: (Навч. посібник). - X.:Основа, 1992. - 160 с.

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ ... 3
I. Бібліотечні каталоги, їх значення і види. Централізована каталогізація ... 4
І.1. Значення каталогів ... 4
І.2. Види каталогів ... 6
І.3. Форма бібліотечних каталогів ... 8
І.4. Обладнання для карткових каталогів ... 10
І.5. Централізована каталогізація ... 12
ІІ. Бібліографічний опис
ІІ.1. Бібліографічний опис: поняття, значення і вимоги. Стандартизація бібліографічного' опису ... 14
ІІ.2. Загальні правила складання бібліографічного опису ... 17
ІІ.3. Складання бібліографічного опису під заголовком індивідуального автора ... 24
ІІ.4. Бібілографічні описи під назвою ... 26
ІІ.5. Бібліографчні описи на твори авторів-укладачів ... 27
ІІ.6. Бібліографічні описи збірників ... 28
ІІ.7. Бібліографічні описи на офіційні видання ... 30
ІІ.8. Бібліографічні описи багатотомних видань ... 34
ІІ.9. Бібліографічні описи серіальних видань ... 37
ІІ.10. Бібліографічні описи частини книги та серіального видання ... 40
ІІ.11. Бібліографічні описи нотних видань ... 44
ІІ.12. Біблїографічні-описи кінофотофонодокументів ... 45
III. Алфавітний каталог
ІІІ.1. Функції і значення алфавітного каталога ... 49
ІІІ.2. Організація алфавітного каталога ... 51
ІІІ.3. Відображений в алфавітному каталозі літератури, виданої різними мовами ... 55
IV. Бібліотечно-бібліографічна класифікація
IV. 1. Поняття про бібілотечно-бібліографічну класифікацію, її значення ... 56
IV.2. Види систематичних бібліотечно-бібліографічних класифікацій ... 58
IV.3. Систематична бібліотечно-бібліографічна класифікація і класифікація наук ... 59
IV.4. Вимоги до бібліотечно-бібліографічної класифікації ... 61
IV. 5. Сучасні класифікаційні системи, їхня характеристика ... 62
IV.5.1. Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК) ... 62
IV.5.1.1. Структура основного ряду ББК ... 63
IV.5.1.2. Система типових ділень ... 65
IV.5.1.3. Варіанти таблиць ББК ... 66
IV.5.1.4. Упровадження ББК ... 68
IV.5.1.5. Таблиці ББК для масових бібліотек, їхня характеристика ... 70
IV.5.1.6. Таблиці ББК для дитячих і шкільних бібліотек ... 71
IV.5.2. Інші системи класифікації ... 74
IV.6. Предметизація документів як метод їхньої бібліотечно-бібліографічної обробки
IV.6.1. Поняття про предмет і предметну рубрику ... 77
IV.6.2. Мова предметних рубрик. Функції предметної рубрики ... 78
IV.6.3. Види предметних рубрик ... 79
IV.6 4. Загальні положення методики предметнзації ... 80
IV.6.5. Послідовність процесу предметнзації документів ... 81
IV6.6. Допоміжний довідково-методичний апарат предметизатора ... 82
IV.6.7. Поняття про дескриптори і дескрипторні словники ... 84
IV.7 Загальна методика систематизації видань ... 85
IV.7.1. Поняття про загальну методику систематизації ... 85
IV.7.2. Основні принципові положення систематизації видань ... 85
IV.7.3. Уточнення таблиць класифікації ... 86
IV.7.4. Забезпечення однаковості процесу систематизації ... 87
IV.7.5. Зміст і послідовність процесу систематизації видань ... 87
IV.7.5.1. Аналіз об'єкта систематизації ... 88
IV.7.5.2. Прийняття класифікаційного рішення ... 89
IV.7.5.3. Складання предметних рубрик для алфавітно-предметного
покажчика ... 93
IV.7.5.4. Редагування класифікаційних індексів і предметних рубрик для АПП ... 93
IV.7.5.5. Оформлення класифікаційного рішення і карток АПП ... 93
IV.8. Систематизація видань з окремих галузей знання і окремих видів видань ... 95
IV.8.1. Поняття про спеціальну методику систематизації ... 95
IV.8.2. Природничонаукова література ... 96
ІV.8.3. Технічна література ... 100
IV.8.4. Література з сільського і лісового господарства ... 103
IV.8.5. Література з охорони здоров'я і медицини....105
IV.8.6. Література суспільно-політичної і гуманітарної тематики....106
IV.8.6.1. Література з суспільних наук ... 107
IV.8.6.2. Література з питань культури, науки, освіти, мистецтва, філології і художні твори ... 111
IV.8.6.3. Видання з питань атеїзму і релігії, філософії і психології ... 122
IV.8.7. Окремі види документів ... 124
IV.8.7.1. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання ... 124
IV.8.7.2. Методична та навчальна література ... 125
IV.8.7.3. Картографічні і нотні видання ... 126
IV.8.7.4. Кінофотофонодокумеити ... 127
IV.8.8. Література для дітей....129
V ... Систематичний каталог, його організація
V.I. Значення систематичного каталога, його функції....132
V.2. Організація систематичного каталога....134
V.2.1. Формування розділів систематичного каталога ... 134
V.2.2. Розстановка карток у систематичному каталозі ... 135
V.2.3. Розкриття структури каталога і його оформлення ... 136
V.2.4. Надання допомоги читачам у користуванні систематичним каталогом ... 139
V.2.5. Редагування систематичного каталога ... 141
V.2.6. Систематичні каталоги в дитячих і шкільних бібліотеках....142
VI ... Система каталогів і картотек бібліотек
VI.1. Поняття про систему каталогів і основні положення її побудови ... 143
VI.2. Каталоги і картотеки' в ЦБС ... 145
VI.3. Каталоги і картотеки в дитячих бібліотеках ... 147
VII ... Робота з каталогами в бібліотеці....8
VII.1. Первинна організація каталогів....148
VII.2. Ведення каталогів ... 152
VII.3. Редагування каталогів ... 153
VII.4. Пропаганда бібліотечних каталогів. Вивчення якості та ефективності використання каталогів ... 154

Одержати книгу
"Карачинська Е. Т., Удалова В. К. Бібліотечні каталоги"

Словарь различных терминов:

Избранные - "Избранные" (selectors), мелкие австрал. фермеры во второй половине 19 в. К 50-м гг. 19 в. скваттеры захватили большую часть лучших с.-х...
ДОСТОЙНО ЕСТЬ - чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на Афоне в Карейском монастыре, который был основан Константином Великим в 335, она ст...
Мэйджор Джон - Мэйджор Джон (Major, John) (род. 1943 г.), англ, гос. деятель, премьер-мин. (1990-97). Сын циркового артиста, М. оставил школу в 16 лет,...
Попович Иван - Попович (Иван) - паволоцкий полковник, сторонник Москвы, пытавшийся остановить раздвоение Украины. Имя его впервые встречается под 1662 г...
Ордынское иго - принятое в литературе название системы властвования Золотой Орды над Русью, включавшей управление завоеванными территориями, а также п...
Мэйхью Генри - Мэйхью Генри (Mayhew, Henry) (1812-87), англ, журналист. В молодые годы бросил занятия правом ради журналистики, сотрудничал в двух перио...
отрасль - (Ис 4.2; 11.1; Иер 23.5; 33.5; Зах 3.8; 6.12)-обещанный Мессия, Спаситель. В оригинале имеет также значение "слава" (ср. Ис 11.10; 53.2;...
ВАДИМ ХРАБРЫЙ - (ск. 864?), знатный новгородец. Никоновская летопись сообщает, что он вместе со своими сторонниками выступил против Рюрика и был убит...
Максимилиан - Максимилиан (Maximilian) (1832-67), австр. эрцгерцог и имп. Мексики (1864-67). В 1864 г. франц. имп. Наполеон III и мексик. роялисты приг...
Дочь Тугоркана - жена Святополка Изяславича. В 1094 г. Святополк заключил мир с половцами и взял в жены дочь половецкого хана Тугоркана. ПВЛ: 148,349...
ВОЛЬНЫЕ ЛЮДИ - 1) люди свободные лично и от государственного тягла; государство ограждало их личную безопасность, но никаких прав за ними не признавало...
Местничество - порядок назначения должностных лиц на Руси по знатности рода. Ограничен Иваном Грозным, который заставил знатных бояр начинать службу...
Холоневские - Холоневские - графский род. Родоначальник его Петр Мыщица в 1399 г. получил от польского короля Казимира деревню Холоневу, почему потомки...
Вольфсшлюхт - ("Wolfsschlucht" - "Волчье ущелье"), ставка Гитлера, находившаяся в Брюи-де-Пеш (Bruly-de-Peche) с 6 по 25 июня 1940...
ШАТЕРИНИЧИЙ - в России XV-XVI вв. придворный чин, назшая должность. Заведовал обстановкой дворцовых палат, полавочниками, шатрами, шатровой казной, Ш...

© 2009-2021  librarium.inf.ua