Підручники

Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. / За ред. В.Г. Цапка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К., 2003. - 397 с.

Прийняті скорочення ... 9
Передмова ... 11
1. Вступ ... 14
1.1. Концепція розвитку науки і практики "Безпека життєдіяльності" ... 14
1.2. Мета, завдання і структура посібника ... 15
1.3. Сучасні обставини, які формують стан життєдіяльності ... 16
1.4. Характер змін і стан безпеки життєдіяльності ... 23
2. Теоретичні основи дисципліни "Безпека життєдіяльності" ... 26
2.1. Загальні положення ... 26
2.1.1. Базові уявлення дисципліни ... 27
2.1.2. Забезпечення безпеки від дії небезпечних та шкідливих факторів ... 30
2.2. Зміст основних елементів, що формують систему знань дисципліни "Безпека життєдіяльності" ... 35
2.2.1. Елементи теорії, що становлять зміст предметної сфери дисципліни ... 35
2.2.2. Елементи теорії, що становлять логічні категорії безпеки життєдіяльності ... 37
2.2.3. Елементи теорії, що становлять закони, принципи, аксіоми і правила ... 40
2.2.3.1. Закони та їх зміст ... 41
2.2.3.2. Основні принципи та їх зміст ... 46
2.2.3.3. Правила та їх зміст ... 47
2.2.3.4. Аксіоми та їх зміст ... 49
2.2.3.5. Класифікації в безпеці життєдіяльності ... 50
2.2.4. Елементи теорії, що відбудовують моделі безпеки життєдіяльності ... 58
2.2.5. Елементи теорії, що формують системні уявлення ... 60
2.2.6. Елементи теорії, що поєднують методи і засоби оцінки стану життєдіяльності ... 69
3. Людина як об'єкт, який потребує захисту в умовах середовища, що оточує сільськогосподарські виробництва ... 86
3.1. Стан людини та середовища, де реалізується її діяльність ... 86
3.1.1. Середовище, де реалізується діяльність людини ... 86
3.1.2. Людина як об'єкт середовища ... 96
3.1.3. Потреби людини на рівні забезпечення життєдіяльності ... 98
3.1.4. Класифікація основних форм трудової діяльності людини ... 101
3.1.5. Зміни у фізіологічному стані людини під час роботи ... 105
3.2. Передумови, що створюють напрями захисту людини ... 112
3.2.1. Працездатність людини ... 112
3.2.2. Антропометричні характеристики людини ... 119
3.2.3. Фізіологія і психологія діяльності людини ... 128
3.2.4. Психологія в здійсненні безпеки ... 140
3.3. Вплив небезпечних факторів на людину ... 142
3.3.1. Системи людини, які сприймають стан навколишнього середовища ... 142
3.3.1.1. Зоровий аналізатор людини ... 145
3.3.1.2. Слуховий аналізатор людини ... 149
3.3.1.3. Характеристики шкірного аналізатора ... 151
3.3.1.4. Кінестетичний аналізатор ... 153
3.3.1.5. Нюховий аналізатор ... 153
3.3.1.6. Смаковий аналізатор ... 153
3.3.2. Мікроклімат і його вплив на людину ... 153
3.3.3. Небезпечні речовини ... 156
3.3.4. Небезпечні вібрації та акустичні коливання ... 158
3.3.5. Вплив електромагнітних випромінювань ... 161
3.3.6. Небезпечні фактори пожеж і вибухів ... 162
3.3.7. Негативні дії електричного струму ... 164
4. Діяльність людини як джерело небезпек, що діють в середовищі життєдіяльності ... 169
4.1. Техногенні небезпеки ... 169
4.1.1. Небезпеки, пов'язані з використанням транспортних засобів ... 169
4.1.2. Небезпеки, пов'язані з використанням горючих, легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин і матеріалів ... 170
4.1.3. Фактори, які впливають на наслідок ураження електричним струмом ... 173
4.1.4. Хімічні речовини та шляхи їх попадання в організм людини ... 177
4.1.5. Шкідливі речовини в повітрі, воді та продуктах харчування ... 180
4.1.6. Джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання ... 181
4.1.7. Небезпеки, пов'язані з експлуатацією та утриманням житла ... 188
4.1.8. Засоби і заходи, спрямовані на запобігання негативній дії джерел небезпеки ... 190
4.2. Соціальні та політичні небезпеки ... 192
4.2.1. Загальні закономірності виникнення небезпек ... 192
4.2.2. Соціальні небезпеки ... 199
4.2.3. Політичні небезпеки ... 201
4.3. Комбіновані небезпеки ... 204
4.3.1. Природно-техногенні небезпеки ... 204
4.3.1.1. Кислотні дощі ... 204
4.3.1.2. Пилові бурі ... 206
4.3.1.3. Соціально-природничі небезпеки ... 206
4.3.2. Соціально-техногенні небезпеки ... 208
4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі...210
4.4.1. Основні небезпеки в урбанізованому середовищі ... 210
4.4.2. Вимоги до стану місць помешкання населення ... 211
4.4.3. Особливі заходи безпеки в багатоповерхових будинках ... 215
4.4.4. Загальні правила користування і поведінки в приміщеннях багатоповерхових будинків ... 217
4.4.5. Безпека дорожнього руху ... 219
5. Фактори ризику та безпека життєдіяльності ... 222
5.1. Природні небезпеки ... 222
5.2. Види надзвичайних ситуацій та їх класифікація ... 239
5.2.1. Залізничний транспорт ... 243
5.2.2. Морський та річковий транспорт ... 244
5.2.3. Авіаційний транспорт ... 245
5.2.4. Дорожньо-транспортні події ... 245
5.2.5. Радіаційно небезпечні об'єкти ... 246
5.2.6. Підприємства з видобутку та переробки уранової руди ... 248
5.2.7. Хімічно небезпечні об'єкти ... 249
5.2.8. Пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти ... 252
5.2.9. Газо-, нафто- та продуктопроводи ... 253
5.2.10. Об'єкти комунального господарства ... 253
5.2.11. Гідродинамічні аварії ... 255
5.3. Дії населення в надзвичайних ситуаціях ... 256
5.3.1. Зсуви ... 256
5.3.2. Землетрус ... 258
5.3.3. Сильний вітер, шквали та смерчі ... 260
5.3.4. Сель. Лавина ... 263
5.3.5. Повінь. Паводок ... 265
5.3.6. Пожежа ... 267
5.4. Підвищення стійкості сільськогосподарських об'єктів ... 270
5.5. Приблизний план ліквідації аварії (загальні вимоги) ... 274
5.5.1. Загальні положення ... 274
5.5.2. Ліквідація аварії до прибуття професійних формувань ... 276
5.6. Система захисту людини в середовищі сільськогосподарських підприємств ... 281
5.6.1. Апарат аналізу стану небезпеки ... 281
5.6.2. Метрологічне забезпечення безпеки життєдіяльності ... 285
5.6.3. Принципи забезпечення безпеки за рахунок впровадження зберігаючих сільськогосподарських технологій ... 288
5.6.4. Модель людини, придатної до професійної діяльності (на прикладі оператора сільськогосподарської техніки) ... 291
5.6.5. Принципи захисту людини ... 298
5.6.6. Засоби захисту в умовах виробництва ... 301
5.7. Надання першої допомоги потерпілим ... 310
5.7.1. Порушення дихання і серцевої діяльності ... 311
5.7.2. Утоплення ... 315
5.7.3. Поранення і кровотечі ... 316
5.7.4. Удари ... 323
5.7.5. Переломи і вивихи ... 324
5.7.6. Травми голови ... 330
5.7.7. Травми грудної клітки і живота ... 330
5.7.8. Опіки ... 332
5.7.9. Відмороження ... 333
5.7.10. Електротравми, ураження блискавкою ... 334
6. Людина як суб'єкт системи управління безпекою життєдіяльності ... 335
6.1. Загальні положення ... 335
6.1.1. Цілі та завдання системи управління ... 336
6.2. Система правового забезпечення життєдіяльності людини ... 344
6.2.1. Загальні принципи побудови законодавства з безпеки життєдіяльності ... 344
6.2.2. Система правового забезпечення безпеки людини ... 347
6.3. Державна система управління ... 366
6.3.1. Правова система як передумова управління безпекою життєдіяльності ... 368
6.3.2. Принципи побудови системи державних органів управління та нагляду за безпекою життєдіяльності....374
6.3.3. Принципи забезпечення безпеки життєдіяльності ... 375
6.3.4. Інформаційне забезпечення системи управління ... 378
6.3.5. Система державних органів управління і нагляду за безпекою життєдіяльності ... 379
6.4. Регіональна система управління безпекою життєдіяльності ... 381
6.4.1. Регіональна політика в сфері управління безпекою життєдіяльності ... 381
6.4.2. Структури органів, що реалізують регіональну систему управління безпекою життєдіяльності ... 382
6.5. Система управління безпекою життєдіяльності в галузі АПК ... 384
Список використаної літератури ... 395

Одержати книгу
"Безпека життєдіяльності / За ред. В.Г. Цапка"

Словарь различных терминов:

Северный союз - (1699 - 1700 гг.) - заключен между Россией, Речью Посполитой, Данией, Саксонией против Швеции. Это позволило России начать борьбу за вых...
Селиванов, А. Н. - артиллерийский генерал. Участвовал в русско-турецкой войне и в подавлении боксерского восстания. Командовал дивизией во время японской...
ПРОТОПРЕСВИТЕР - наистарейший - высший частный титул белого духовенства в русской православной церкви: см. Протоиерей. В конце XIX в. их было четверо:...
Голодецкие - Голодецкие - старинный русский дворянский род, ведущий начало от Василия Семеновича Голодецкого, служившего в 1631 - 1640 годы по Твери "...
Эдуард VIII - Эдуард VIII (Edward VIII) (1894-1972), король Великобритании, Сев. Ирландии и заморских колоний, император Индии (1936). Старший сын коро...
Каноббио Карл - Каноббио, Карл - камер-музыкант, скрипач и композитор Петербургских Императорских театров в течение 1779 - 1800 г., автор музыки к балета...
Цистерцианцы - Цистерцианцы (Cistercians), члены монашеского ка-толич. ордена, осн. св. Робером Молезмским в селении Сито, Франция, в 1098 г. Цистерциан...
КУПЕЧЕСТВО - социальный слой, занимающие" торговлей. В России XVI в. сложились купеческие корпорации: гости, гостиная сотня, суконная сотня В 1775...
ТИМОФЕЕВ Иван - (ок. 1555-1631), государственный деятель, писатель. Дьяк ряда приказов в Москве, с 1607 служил в Новгороде, в 1618-28 - в Астрахани, Яро...
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ - принадлежность своему народу, имеющая глубоко духовный, кровно-мистический характер. "Национальное чувство есть духовный огонь, в...
Наносный окоп - окоп, возведенный из наносного грунта на скалистых или мерзлых породах, а также на болотах. Обычно состоит из одного бруствера. Недост...
ПОЛИЦМЕЙСТЕР - полицеймейстер - начальник городской полиции в дореволюционной России. Должность создана в 1718 г. в Петербурге (генерал-П.), в 1722 г...
ВЛАДИВОСТОК - центр Приморского края. Расположен амфитеатром на сопках южной оконечности полуострова Муравьева-Амурского, вокруг бухты Золотой Рог, вд...
Изгоев А. С. - Изгоев, А. С. - псевдоним писателя Александра Соломоновича Ланде. Родился в 1872 г. Учился на медицинском факультете Томского университет...
Махно, Нестор - народный учитель, анархист. В 1918 г., во время германской оккупации Украины, начал партизанскую войну против немцев. После занятия Ук...

© 2009-2021  librarium.inf.ua